Æbeløs beboere ca. 1750-1940

Den første oversigt over Æbeløs beboere dækkernæsten 150 år, fra ca. 1750 til ca. 1890.
Den er udarbejdet på grundlag af folketællinger og kirkebøger.

Oversigten ligger i søge- og redigerbare excell-regneark.
Klik her for at åbne listen over beboere sorteret alfabetisk efter navn.
Klik her for at åbne listen over beboere sorteret kronologisk.

Excell-filen kan også rekvireres ved at sende en e-mail til henrik@012.dk.

Oversigterne indeholder 675 personer. Der har sjældent boet mere end godt 30 personer ad gangen på øen, som det fremgår af følgende tal for de enkelte folketællinger:

1787: 9 voksne og 10 børn (under 18 år), ialt 19 personer.
1801: 11 voksne og 5 børn, ialt 16 personer.
1834: 18 voksne og 7 børn, ialt 25 personer.
1840: 14 voksne og 8 børn, ialt 22 personer.
1845: 20 voksne og 10 børn, ialt 30 personer.
1850: 17 voksne og 13 børn, ialt 30 personer.
1855: 19 voksne og 12 børn, ialt 31 personer.
1860: 22 voksne og 10 børn, ialt 32 personer.
1870: 19 voksne og 13 børn, ialt 32 personer.
1880: 21 voksne og 9 børn, ialt 30 personer.
1890: 25 voksne og 6 børn, ialt 31 personer.

Især blandt tjenestekarle og -piger har gennemtrækket været stort. Mange var kun på Æbelø et halvt år.

For årene 1901-1940 er oversigten alene baseret på folketællingerne og er sorteret alfabetisk efter navn, men med angivelse af i hvilke folketællingsår, de enkelte beboere var på Æbelø.
I de sidste to år er folketallet noget højere, hvilket især skyldes to forhold: Der blev indledt en mere planlagt udnyttelse af skoven, og i 1930'erne blev der på øen gravet store mængder ral, der blev udskibet til brug ved bygningen af den første Lillebæltsbro. Det ville ikke have kunnet finde sted i dag, hvor øen er fredet.
For perioden 1901-1940 gælder, at der har boet mange andre personer på Æbelø end de nævnte, men de har ikke boet på øen ved folketællingerne, der jo er et øjebliksbillede.

Beboertallet for de enkelte folketællingsår:
1901: 31 voksne og 2 børn, ialt 33 personer.
1906: 25 voksne og 4 børn, ialt 29 personer.
1911: 23 voksne og 8 børn, ialt 31 personer.
1916: 29 voksne og 10 børn, ialt 39 personer.
1921: 15 voksne og 5 børn, ialt 20 personer.
1925: 22 voksne og 7 børn, ialt 29 personer.
1930: 52 voksne og 5 børn, ialt 57 personer.
1940: 41 voksne og 10 børn, ialt 51 personer.


Til venstre luftfoto 2004 af Æbelø (Viggo Liebmann Hansen).
Ovenfor ses Æbelø i slutningen af 1800-årene og til højre herfor matrikelkort 1809-1851 (Kilde: Kort- og Matrikelstyrelsen)

Tilbage til startsiden

Sitemap