Links og kildesteder til søfolk og søfart

En række links og kildesteder til søgning på internettet,
med hovedvægt på Danmark, men også med links til udenlandske kilder.Mange slægtsforskere har søfolk blandt deres aner, og har i deres søgen efter oplysninger om disse opdaget, at de ikke er helt nemme at finde i de mange digitaliserede arkiver. For at gøre det lidt lettere har en gruppe under Slægtshistorisk Forening Aarhus sat sig for at indsamle og registrere tilgængelige websites med tilknytning til søfolk og søfart i en samlet oversigt. Oversigten over links er ikke udtømmende, men der arbejdes fortsat på at komplettere den. Oversigten er tilgængelig fra Slægtshistorisk Forening Aarhus`s hjemmeside.

For at lette søgningen er databasen opdelt i tidsperioder. Klik på den periode, du er interesseret i:

Før 1800
1800 - 1849
1850 - 1899
1900 - 1919
1920 - 1938
1939 - 1945
Efter 1945


Mange af de digitale kilder dækker over flere af disse perioder, og figurerer derfor flere steder, ligesom en del både omfatter oplysninger om søfolk og om skibe.

I øvrigt henviser vi til links til nogle databaser, der kan være af generel interesse:

Arkivalieronline, hvor der kan ses scannede arkivalier om søfart og blandt andet Orlorgsmuseets skibstegninger

DAISY, hvor der kan søges i Statens arkiver: Daisy

Museet for Søfart, der bl.a. har en side for slægtsforskere: MFS

Jørgen Marcussens hjemmeside, som indeholder mange forskellige oversigter og lister med oplysninger vedrørende søfart: jmarcussen

Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning, guide til kildematerialet 5.
Indeholder en oversigt over materialer på lokalarkiver og museer, hvor materialet kan ses. kontaktudvalget

Søfartens Bibliotek, der har søgemulighed til maritim litteratur samt links til en række maritime organisationer. søfartens bibliotek

Interessegruppen "Søfolk" modtager meget gerne tips om nye links om søfolk og skibe. Vi kan kontaktes via Slægtshistorisk Forening Aarhus´ hjemmeside: SFA