Hoven kirkebog 1691-1808

Afskrift af hovedministerialbogen for Hoven sogn, Nørre Horne herred

(Landsarkivets arkivvnummer HMB-C 450 A-16)

Dato for afskrift: juni 1996

Kirkebogens indhold:

Fortegnelse over de børn, der ere døbte i Hoven sogn 1691-1808
Fol. 1-48

Fortegnelse over dem, som ere copulerede i Hoven sogn 1766-1807
Fol. 48-55

Forloverattester for Hoven sogn 1808-1817
Fol. 55-57

Fortegnelse over dem, som ere døde i Hoven sogn 1691-1807
Fol. 57-76

Fortegnelse over dem, som ere copulerede i Hoven sogn 1704-1722
Fol. 76-79 (inkl. døde 1715-16)

Attestation af 1816 20/12 ang. udlagt Barnefader Fol. 52(Foto af Hoven kirke: John Toft Kristensen 2002)

Døbte 1691-1808

ANNO 1691

d. 2 Augusti blef et Barn døbt, kaldet Maren. Faderen, Chr. Nielsøn i Dyrvig. Moderen Kirsten Olufsdatter. Fadderne: Sidsel Olufsdatter i Paabøl bar Barnet. Jens Pedersøn ibid. Christen Pedersøn i Dyrvig, Peder Nielsøn ibid. Dorthea Nielsdatter ibid.

Onsdagen d 12 Augusti, blef et Barn døbt, kaldet Mette. faderen Christian Christensøn ved Houn Kirche, Moderen Johanne Pedersdatter. Fadderne: Dorthe Hr. Sørens bar Barnet. Søren Nielsøn i Grimlund, Christen Christensøn i --. Peder Matsøn Møller, Johanne Jenskone i Ørbæk, Sine Hansdatter ibid.

ANNO 1692

d 2 Martii blef et Barn døbt, kaldet Anders. Faderen Peder Bertelsøn i Ørbæk. Moderen Sitsel Andersdatter. Fadderne: Dorthe Hr. Sørens bar Barnet. Jens Hansøn i Ørbæk. Christen Bertelsøn ibid. Jacob Bertelsøn ibid. Anne Hansdatter, Karen Nielsdatter i Lachenborg.

d 8 Junii blef et Barn døbt, kaldet Karen. Faderen Niels Michelsøn i Grimlund, Moderen (mangler). Fadderne: Bodil Huulmoes bar Barnet. Simon Grimlund, Matz Westesøn i Oxlund. Hans Hansen Grimlund. Dorthe Nielsdatter i Dyrvig.

d 12 Junii blef et Barn døbt kaldet Mette. Faderen Madz Westesøn i Oxlund. Moderen Kirsten Andersdatter. Fadderne: Inger i Lildgrimlund bar Barnet. Hans Nielsøn i Oxlund. Jørgen Pedersøn ibid. Peder Laursøn ibid. Sine Madsdatter ibid.

d 24 Junii blef et Barn døbt, kaldet Anne. Faderen Jacob Bertelsøn i Ørbech. Moderen Anna Hansdatter. Fadderne: Mette Bertelsdatter i Ørbech bar Barnet. Simon Grimlund. Hans Hansen. Anders Jepsøn i Ørbech. Johanne Jenskone ibid. Sidsel Andersdatter ibid.

ANNO 1693

d 15 Januarii blev et Barn døbt, kaldet Bertel. Faderen Anders Jepsen i Ørbech. Moderen Mette Bertelsdatter. Fadderne: Anne Hanskone i Ørbech bar Barnet. Peder Bertelsøn ibid. Jacob Bertelsøn iid. Christen Hansøn ibid. Johanne Jenskone ibid.

d 13 Februarii blef et Barn døbt, kaldet Simon. Faderen Jens Christensøn i Syndergreen, Moderen Anne Simonsdatter. Fadderne: Anne Hansdatter i Mølbierg bar Barnet. Christen Christensen i Nørgreen. Niels Nielsøn ibid. Anne Christensdatter ibid. Hans Hansøn i Grimlund.

d 20 Augusti blef et Barn døbt, kaldet Kirsten. Faderen Niels Nielsøn i Nørgreen, Moderen Anne Christensdatter. Fadderne: Anne Simonsdatter i Syndergreen bar Barnet. Peder Madzøn Møller. Peder Nielsøn i Dyrvig. Jens Stender i Gren. Hans Hansøns kone i Sørgren.

ANNO 1694

d 29 April blef Niels Maisen barn i Grimlund døbt og kaldet Peder. Fadderne: Bodil Nielsdatter i Hwolmus bar Barnet. Fritz Grimlund, Inger Grimlund.

d 29 April blef Jacob Bertels barn i Ørbech døbt og kaldet Anna. Fadderne: Dorthe Hr. Sørens bar Barnet. Peder Bertels'. Erik Bertels'. Anna Jenskone. Mads Lachenborges.

Dominica 5 post Trinit. (5/7) blef Christen Christensøns barn i Houne Præstegaard døbt, kaldet Erich. Fadderne: Anna Nielsdatter Urup bar Barnet. Christen Olufsen i Pobøl. Niels Søgaards ibid. Peder Møller. Sidsel Olufsdatter. Apolone Jørgensdatter i Oxlund.

Dominica 13 post Trinit. (2/9) blef Christen Bertelsøns Barn i Ørbech døbt kaldet Maren. Fadderne: Anne Hanskone. Johanne Jenskone. Søfren Rytter. Anders Jepsøn, Christen Hansøn Ørbech.

Dominoca 19 post Trinitat. (14/10) blef Christen Barslunds barns daab confirmeret, Barnet kaldet Thomas. Fadderne: Kirsten Thomasdatter i Pobøl. Jørgen Barslund. Peder Niels' Huulmoes. Søren Rytter. Hans Oxlunds kone.

Dominica 21 post Trinit. (28/10) blef Peder Knudsøns barn af Oxlund døbt kaldet Simon. Fadderne: Hans Oxlunds kone. Christen Matthis. Peder Møller. Erik Oxlund. Anna Mathisdatter.

ANNO 1695

Paa Skærtorsdag (21/3) blef Niels Marcusøns Barn af Lachenborg døbt, kaldet Marcus. Fadderne: Dorthe Hr. Sørens. Anders Jepsøn, Christen Bertels' og Jens Hansøn i Ørbech, Anna Hansdatter og Maria Pedersdatter ibid.

Dominica 1 post Pascha (31/3) blef Jens Skreders barn i Syndergreen døbt, kaldet Ellin. Fadderne: Anna Christensdatter i Nørgreen. Niels Niels' ibid. Peder Møller. Maren Pedersdatter Ørbech. Hans Hansøns Hustru i Green.

d 19 Maii blef Niels Knudsøns barn i Oxlund døbt, kaldet Knud. Fadderne: Hans Oxlunds Hustru. Simon Grimlund. Christen Matthisøn. Hans Oxlund. Apolone Jørgensdatter ibid. Mette Thomasdatter i Barslund.

d 1 September blef Niels Nielsøns barn i Nørgreen døbt, kaldet Maren. Fadderne: Maren Christensdatter bar Barnet. Hans Hansøn ibid. Christen Christens ibid. Peder Niels' Dyrvig. Kirsten Søfremsdatter Dyrvig. Magdalene Christensdatter.

ANNO 1696

d 9 Fabruarii blef et U-ægte Barn døbt kaldet Cesi. Moderen Jørgen Barslunds Datter. Fadderne: Mette Esomsdatter Barslund. Christen Matthis'. Matz Oxlund. Peder Huulmoes. Magdalene Christensd.

d 11 Februarii blef Jacob Bertelsøns Barn i Ørbech døbt, kaldet Hans. Fadderne: Johanne Hanskone ibid. Søren Christensøn Synderby. Simo Grimlund. Peder Bertels'. Karen Lachenborg. Kirsten Hansd. Ørbech.

d 16 Februarii blef Peder Bertelsøns Barn i Ørbech døbt, kaldet Bertel. Fadderne: Anna Hanskone i Ørbech. Anders Jepsøn. Jens Hansøn, Christen Bertels ibid. Karen Lachenborg. Sidsel Huulmoes.

d 26 Aprilis blef Peder Nielsøns barn i Hulmoes døbt, kaldet Anders. Fadderne: Anna Hanskone Ørbech. Peder Bertelsøn. Christen Hansøn Ørbech. Søren Rytter. Maren Nielsd. Huulmoes. Magdalene Christensdatter.

d 29 September blef Niels Michelsøns Barn i Grimlund døbt, kaldet Bodel. Fadderne: Niels Michelsøns Kones Søster bar Barnet. Christen Matthis'. Peder Nielsøn Huulmoes. Apolone Jørgensdatter Oxlund.

d 29 November blef Christen Christensøns Barn i Hovn Præstegaard døbt, kaldet Niels-Friis. Fadderne: Dorthe Hr. Sørens. Peder Jacobsøn og hans Hustri i Urup. Niels Christensøn ved Kirchen. Peder Nielsøn Møller. Bothilde Hansdatter.

ANNO 1697

d 17 Januarii blef Christen Barslunds Barn døbt, kaldet Jens. Fadderne: Thomasdatter i Pobøl, Niels Pedersøn Grimlund, Bodel Nielsdatter i Huulmoes.

d 24 Januarii blef Peder Nielsøn Møllers barns Daab Confirmeret, kaldet Niels. Fadderne: Dorthe Hr. Sørens. Niels Peders Huulmoes. Matz Christensøn i Pobøl. Christen Bertels' Ørbech. Zitzel Olufsdatter Pobøl. Botilde Hansdatter.

d 29 Augusti blef Søren Rytters Barn i Huulmoes døbt, kaldet Jens. Fadderne: Søren Rytters Kones Moder bar Barnet. Peder Bertelsøn i Ørbech. Peder Nielsøn Huulmoes. Christen Christensøn ved Kirchen. Magdalene Christensdatter og Maren Huulmoes.

ANNO 1698

d 11 Fabruarii blef Jacob Bertelsøns Barn af Ørbech døbt, kaldet Bertel. Fadderne: Ingeborg Hr. Sørens. Peder Bertels' og Anders Jeps' i Ørbech. Simon Grimlund. An Bertelsd. Synderby. Anne Michelsdatter i Præstegaard.

d 25 Aprilis blef Christen Bertelsøns barn i Ørbech døbt, kaldet Anne. Fadderne: Ingeborg Hr. Sørens. Søren Synderby i Grindsted. Niels Grindsted. Jens Møllers Hustru. Anders Jeps' Ørbech. An Hansd. og Kirsten Hansdatter ibid.

d 1 Maii blef Niels Nielsøns Barn i Nørgreen døbt, kaldet Jens. Fadderne: Anne Matzdatter Oxlund. Hans Hans' i Green. Jens Skreder og Jacob Knuds i Syndergreen. Kirsten Thomasdatter og Karen Sørensdatter i Dyrvig.

d 15 Maii blef Jens Skreders Barn i Syndergreen døbt, kaldet Jens. Fadderne: An Oxlund. Niels Niels' og Peder Christens' i Nørgreen. Maren Christensdatter ibid. Apolone Jørgensdatter Oxlund.

d 29 Maii blef Niels Marcussens Barn af Lachenborg døbt, kaldet Kirsten. Fadderne: Anne Hanskone i Ørbech. Jacob Bertelsøn. Jens Hans' den yngre ibid. Peder Nielsøn. Zitzel Andersdatter og Kirsten Pedersdatter ibid.

d 30 October blef Peder Nielsøn den yngres Barn af Huulmoes døbt, kaldet Niels. Fadderne: Anna Cathrin Møllers Kone og Jens (?) Møller. Christen Olufsøn i Pobøl. Niels Huulmose. Rytterens Kone. Maren Christensdatter i Pobøl.

ANNO 1699

d 26 Martii blef Niels Knudsøns Barn i Oxlund døbt, kaldet Niels. Fadderne: Anna Madsdatter i Oxlund. Jacob Knudsøn i Green. Peder Knudsøn i Oxlund. Matz -eftesøn ibid. Anne Mathisdatter ibid.

Samme søn:dag blef Christen Pedersøn Barn i Barslund døbt, kaldet Kirsten. Fadderne: Maren hanskone i Oxlund. Niels Pedersøn Huulmoes. Peder Niels' Pobøl, Peder Christens' Barslund. Inger i Lild Grimlund.

d 13 Augusti blef Oluf Nielsøns Barn af Pobøl døbt, kaldet Niels. Fadderne: Kirsten Thomasdatter i Pobøl. Zitzel Olufsdatter ibid. Peder Nils' og Christen Olufs' ibid. Peder Christensøn Barslund.

Samme lør:dag blef Christen Rytters Barn i Huulmoes døbt kaldet Anne. Fadderne: Magdalene og Peder Niels' i Grimlund. Niels Christensøn og Christen Christensøn ved kirchen. Anne Jacobsdatter i Huulmoes.

d 17 Septembr. blef Peder Bertelsøns Barn i Ørbech døbt, kaldet Jens. Fadderne: Ingeborg Hr. Sørens. Anders Jepsøn Ørbech. Christen Bertels. Niels Lachenborg. Anne Hansdatter og Kirsten Hansdatter i Ørbech.

ANNO 1700

d 6 Januarii blef et U-ægte Barn døbt af Dyrvig. Moderen Laura Christensdatter, Faderen Niels Simonsøn af Grimlund. Fadderne: Magdalene Christensdatter i Huulmose. Simon Grimlund. Christen Hansøn i Dyrvig. Kirsten Christensdatter. Anna Nielsdatter i Dyrvig.

d 2 Julii blef Jens Andersøns Barn af Oxlund døbt Christen.
Fadderne: Kirsten Thomasdatter i Oxlund. Peder Bertelsen i Ørbech. Christen Matthisøn. Matz Vestesøn. Margrethe Hansdatter. Anne Jørgensdatter Barslund.

ANNO 1701

d 16 Februarii blef Peder Nielsøns den yngres Barn i Huulmose døbt, kaldet Christen. Fadderne: Ingeborg Hr. Sørens. Jens Matsøn Rytter. Jens Eskesøn Møller. Jens Christensøn af Toftrup. Sidzel Olesdatter. Sidzel Nielsdatter Ørbech.

d 17 Julii blef Jacob Bertelsøns Barn i Ørbech døbt, kaldet Anne. Fadderne: Ingeborg Hr. Sørens. Peder Bertelsøn. Anders Jepsøn. Jens Hans-- Peder. Sidsel Nielsdatter. Karen Lachenborg.

d 11 September blef Oluf Nielsøns Barn i Pobøl døbt kaldet Anne. Fadderne: Anne Hansdatter i Dyrvig. Peder Niels' og Eske Niels' i Pobøl. Peder Thomsøn. Kirsten og An Thomasdatter.

d 16 October blef Niels Nielsøns Barn i Nørgreen døbt, kaldet Bertel. Fadderne: Laura Nielsdatter i Green. Peder Christens' og Hans Hans' ibid. Eske Dyrvig. Kirsten Eskesdatter. Kirsten ved Kirchen.

d 1 Novembr. blef Niels Knudssøns Barn i Oxlund døbt, kaldet Mette. Fadderne: Kirsten Matzkone i Oxlund. Matz Vestesøn. Hans Nielsøn ibid. og Niels Hans'. Maren Otzesdatter. Margreta Nielsdatter.

ANNO 1702

d 12 Februarii blef Peder Thomsens barn i Dyrvig døbt, kaldet Thomas. Fadderne: Jens Eskesøns Hustru bar Barnet. Jens Hans'den Eldre i Ørbech. Jens Møller. Jens Peders' Pobøl. Kirsten Hansd. Ørbech. An Thomasd. i Pobøl.

d 5 Martii blef Christen Bertelsøns Barn i Ørbech døbt, kaldet Niels. Fadderne: Magdalene i Grimlund. Peder Bertels'. Anders Jeps' i Ørbech. Peder Nielsøn den yngre i Huulmoes. Johan Ørbech. Anna Hansdatter ibid.

d 2 Aprilis blef Frantzes Barn i Knyl døbt, kaldet Christen. Fadderne: Karen Jacobsdatter i Annexgaarden. Peder Pobøl og Matz Christens' ibid. Jens i Annexgaard. Karen Thomsd. i Pobøl og Maren Christensd. ibid.

d 7 Maii blef Christen Hansøns Barn i Ørbech døbt, kaldet Hans. Fadderne: Johanne Jenskone ibid. Jens Hans' den Eldre. Christen Bertels' ibid. Niels Lachenborg. An Hansd. i Dyrvig. Kirsten Andersd.

d 4 Junii blef Jens Andersøns Soldat Barn af Oxlund døbt, kaldet Anders. Fadderne: Maren Pedersdatter i Oxlund. Simon Grimlund. Niels Knuds' i Oxlund. Inger i Lild Grimlund. Apolon Jørgensd. i Oxlund.

Samme Dag blef et U-ægte Barn døbt af Oxlund, kaldet Sidzel. Moderen Ung An Haderslef. Faderen blef nefet Peder Bratsøn af Skive. Fadderne: Jens Anders' Soldat. Kirsten Thomasd. i Oxlund. Anne Matthisdatter ibid. Kirsten Andersdatter i Ørbech.

d 11 Januarii blef Christen Pedersøns Barn i Barslund døbt, kaldet Karen. Fadderne: Anne Simonsdatter i Green. Peder Pobøl. Matz Christens' ibid. Peder Thoms' i Dyrvig. Karen Thomsd. i Pobøl og Anne Thomsdatter ibid.

d 17 Septembr. blef Christen Christensøns Barn i Barslund døbt kaldet Jørgen. Fadderne: Jens Møllers Hustru. Niels Christensøn ved Kirchen. Christen Christens' ibid. Simon Grimlund. Mette Thomasdatter i Barslund. Apolone Jørgensdatter i Oxlund.

Samme Dag blef Matz Christensøns Barn i Pobøl døbt, kaldet Christen. Fadderne: Sitsel Olufsdatter i Pobøl. Peder Pobøl. Eske ibid. Christen Barslund. Karen Thomsd. i Pobøl. An Hansd. i Dyrvig.

d 24 Septembr. blef Eske Knudsøns Barn i Pobøl døbt, kaldet Karen. Fadderne: Anne Nielsdatter paa Urup. Peder Jacobs' ibid. Peder i Nørgreen. Matz Pobøl. Kirsten Thomsd. Karen Jacobsd.

d 22 Decembr. blef Jens Nielsøns Barn i Dyrvg døbt, kaldet Anne. Fadderne: Ingeborg Hr. Sørens. Eske og Christen Dyrvig. Peder Nielsøn den yngre i Huulmos. An Hansdatter Dyrvig. An Pouls i Ostb--.

ANNO 1703

d 5 Augusti blef Jens Andersøns Soldat Barn af Oxlund døbt kaldet Karen. Fadderne: Kirsten Matzkone i Oxlund. Matz Westes' ibid. Niels Michels' i Grimlund. Christen Matthis' ibid. Kirsten Thomsdatter og Apolon Jørgensd.

d 9 Septembr. blef Peder Thomsøns Barn i Dyrvig døbt, kaldet Johanne. Fadderne: Ingeborg Hr. Sørens. Peder Niels' Pobøl. Jens Hans' og Peder Christen Dyrvig. Jens Møllers Hustru. Sitsel Pobøl. Karen Poulsdatter ibid.

d 7 Octobr. blef Peder Nielsøn d yngres Barn i Grimlund døbt, kaldet Niels. Fadderne: Ingeborg Hr. Sørens. Christen Oles' Pobøl. Jens Espes' Møller. Peder Huulmos d Eldre. Sidtsel Nielsdatter i Ørbech. Bodil Nielsd. i Grimlund.

d 28 Octobr. blef Peder Bertelsøns Barn i Ørbech døbt, kaldet Christen. Fadderne: Ingeborg Hr. Sørens. Jesper Kelgaard. Christen Bertels' Ørbech. Jens Hans' d Eldre. Karen Lachenborg. Kirsten Andersdatter Ørbech.

d 1 November blef Oluf Nielsøns Barn i Pobøl døbt kaldet Thomas. Fadderne: Kirsten Thomasdatter i Pobøl. Peder Niels' Jens Pedersøn og Mats Christens' ibid. Anne Hansdatter i Dyrvig. Mette Thomsdatter Barslund.

ANNO 1704

d 10 Febr. blef Christen Hansøns Barn af Ørbech døbt, kaldet Hans. Fadderne: Jens Hansøns d yngres Kierest. Jens Hansøns' d Eldre. Gilde Jensøn Gammelgrd. Jacob Bertels'. Sitsel Andersd. og Sitsel Nielsd. i Ørbech.

d 23 Aprilis blef Jens Nielsøns Barn af Dyrvig døbt, kaldet Peder. Fadderne: Maren Nielsdatters Huulmos. Gl Peder Huulmos. Oluf Eskesøn Dyrvig. Christen Dyrvig. Anne Hansdatter ibid. Sofie Nielsdatter Grimlund.

d 20 Julii blef Jacob Bertelsøns Barn i Ørbech døbt, kaldet Maria. Fadderne: Ingeborg Hr. Sørens. Simon Grimlund. Peder Bertelsøn. Niels Lachenborg. Sitsel Nielsd. Ørbech. Hans Heybøls Hustru.

d 2 November blef Eske Nielsøns Barn i Pobøl døbt, kaldet Kirsten. Fadderne: Kirsten Thomasdatter i Pobøl. Peder Niels'. Mats Christensøn ibid. Jens Niels' i Annexgaard. Anne Nielsdatter Urup og Kirsten Nielsdatter ibid.

Samme Dag d 2 Nov. blef Christen Christensøns Barn i Bastlun døbt, kaldet Margrete. Fadderne: Anne Matsdatter i Oxlund. Mats Westesøn og Jørgen Pedersøn ibid. Peder Christensøn ved Kirchen. Maren Hans Kone i Oxlund. Maren Christensdatter i Barslund.

ANNO 1705

d 11 Febr. blef Matz Christensøns Barn af Pobøl døbt, kaldet Jens. Fadderne: Sitsel Olufsdatter og Jens Peders' i Pobøl. Niels Eskes'. Peder Niels' ibid. Kirsten Thomasdatter og Dorthe Christensdatter ibid.

d 18 Martii blef Niels Gregorsøns Barn af Oxlund døbt, kaldet Hans. Fadderne: Maren Pedersdatter i Oxlund. Hans Niels' ibid. Christen Matthis' i Lildgrimlund. Hans Christens' Barslund. Kirsten Thomsd. og Apolon Jørgensd.

d 22 Martii blef Christen Pedersøns Barn i Barslund døbt, kaldet Niels. Fadderne: Anna Simonsdatter i Green, Peder Niels' og Mats Christensøn i Pobøl. Ung Peder Huulmos. An Jørgensd. Barslund. An Jacobsd i Grimlund.

d 22 Martii blef Frantz Nielsøns Barn i Knyl døbt, kaldet Maren. Fadderne: Karen Jacobsdatter i Præstgaard. Peder Niels' Pobøl. Christen Oles' ibid. Dorthe Christensdatter og Maren Pedersdatter ibid.

d 24 Maii blef Niels Nielsøns Barn i Nørgreen døbt, kaldet Niels. Fadderne: Anne Simonsdatter. Eske Dyrvig. Hans Green. Peder Christens' ved Kirchen. Laura Nielsdatter i Green. Anne Nielsdatter i Dyrvig.

d 28 Junii blef Jens Andersøns Soldats barn af Oxlund døbt, kaldet Ottse. Fadderne: Kirsten Simonsdatter i Oxlund. Matz Westes' ibid. Peder Bertels'. Christen Matthis'. Apolon Jørgensdatter i Oxlund. An Jørgensdatter i Barslund.

d 2 Aug. blef Nicolai Rytters barn af Huulmos døbt, kaldet Anne-Margrete. Fadderne: Magdalene Christensdatter i Huulmos. Gl. Peder og Ung Peder Huulmos. Niels Niels' i Green. An Jacobsdatter og Maren Nielsdatter i Huulmos.

d 30 Aug. blef Jacob Bertelsøns Barn i Ørbech døbt, kaldet Niels. Fadderne: Ingeborg Hr. Sørens. Simon Grimlund. Christen Dyrvig, Christen Bertels Ørbech. Karen Simonsdatter i Heibøl. Kirsten Andersdatter Ørbech.

d 23 Aug. blef Peder Nielsøn den yngres Barn i Huulmos døbt, kaldet Maren. Fadderne: Sitsel Nielsdatter i Ørbech. Christen Bertels' ibid. Gl. Peder Huulmos. Rytteren. An Thomsdatter og Dorit Christensdatter Pobøl.

ANNO 1706

d 10 Februarii blef et Uægte Barn af Lild Grimlund døbt, kaldet Maren. Moderen Anne Povlsdatter. Faderen blef udnafnet, Niels Miltesøn Soldat i List. Fadderne: Kirsten Simonsdatter i Oxlund. Simon Grimlund. Matz Oxlund. Jørgen Oxlund. Kirsten Matzdatter ibid.

d 10 Martii blef Christen Hansøns Barn i Ørbech døbt, kaldet Matthis. Fadderne: Anne Hansdatter i Dyrvig. Kield Gammegaard. Christen Bertelsøn. Hans Nielsøn i Filsko. Sitsel Andersdatter, Sofie Nielsdatter.

d 22 Martii blef Oluf Nielsøns Barn i Pobøl døbt, kaldet Kirsten. Fadderne: Kirsten Thomsdatter og Peder Pobøl, Matz Christens ibid. Peder Thomss' i Dyrvig. Sitsel Pobøl. Anne Christensdatter.

d 1 Aprilis blef Christen Bertelsøns i Ørbech døbt, kaldet Bertel. Fadderne: Ingeborg Hr. Sørens. Peder Bertels'. Niels Brondsted. Ung Peder Huulmos. Kirsten Andersdatter. Sofie Nielsdatter.

d 16 Maii blef et U-ægte Barn døbt, kaldet Christen. Moderen var Anne Haderslef i Oxlund. Fadderne: Kirsten Thomsdatter i Oxlund. Anders Matsøn Dragon. Maren Ottisdatter Haderslef. Apolone Lachenborg.

d 24 Octobr. blef Kirsten Matsdatters Barn af Oxlund døbt, uægte, kaldet Veste. Faderen udnafnet Mats Krog Soldat. Fadderne: Kirsten Matsdatter i Oxlund og Jørgen ibid. Hans Barslund. Kirsten Thomsd.

d 5 Decembr. blef Mats Christensøns Barn i Pobøl døbt, kaldet Christen. Fadderne: Sitsel Olufsdatter i Pobøl. Jens Peders'. Peder Nielsøn ibid. Ung Peder Huulmos. An Hansdatter Dyrvig. Karen Thomsd. i Pobøl.

ANNO 1707

d 16 Martii blef Poul Nielsøns Barn i Dyrvig døbt, kaldet Karen. Fadderne: Anne Jacobsdatter i Huulmos. Gl. Peder Huulmos. Christen Hansøn i Dyrvig, Oluf Eskes' ibid. Maren Thomsd. og Bodil Nielsdatter ibid.

d 6 Aprilis blef et U-ægte Barn døbt kaldet Peder af Syndergreen. Moderen Else Jacobsdatter ibid. Faderen blef udnafnet Christen Niels' hjemme i Øster. Fadderne: Kirsten Thomsdatter i Oxlund. Jørge Peders' og Hans Niels' ibid. Anders Matsøn ibid. Maren Ottesd. ibid.

d 3 Julii blef Niels Grawilds Barn af Oxlund, kaldet Thomas. Fadderne: Kirsten Thomsdatter i Oxlund. Simon Grimlund. Mats og Jørgen Oxlund. Maren Ottisdatter ibid. Inger i Lildgrimlund.

d 6 Novembr. blef Eske Pobøls Barn døbt, kaldet Peder. Fadderne: Anne Nielsdatter i Urup. Peder Jacobsøn ibid. Mats Pobøl. Anders Jacobsøn. Sitsel Olufsdatter i Pobøl. Karin Jacobsdatter i Annexgaard.

d 27 Novembr. blef Ung Christen Barslunds Barn døbt, kaldet Karen. Fadderne: Anne Matsdatter i Oxlund. Gl. Christen Barslund. Mats Krog. Peder Christens' ved Kirchen. Maren Barslund. Mette Gregorsd. Anne Møllers Pig.

ANNO 1708

d 12 Februarii blef Mats Christensøns Barn i Pobøl døbt, kaldet Sidtsel. Fadderne: Sitsel Olufsdatter i Pobøl. Jens Peders', Peder Niels' ibid. Ung Peder Huulmos, Anne Hansdatter Dyrvig. Dorthe Christensdatter i Pobøl.

d 13 Maii blef Gl. Christen Barslunds Barn døbt, kaldet Christen. Fadderne: Kirsten Thomasdatter i Pobøl. Peder Niels' ibid. Ung Peder Huulmos. Anne Hansdatter Dyrvig. Dorthe Christensd. Pobøl. Anne Thomasdatter Dyrvig.

d 20 Maii blef Oluf Nielsøns Barn i Pobøl døbt, kaldet Christen. Fadderne: Anne Hansdatter Dyrvig. Peder Niels' Pobøl, Christen Olufs'. Hans Barslund. Sitsel Olufsdatter. Maren Thomasdatter Dyrvig.

d 23 Septembr. blef Peder Thomss' Barn i Dyrvig døbt, kaldet Hans. Fadderne: Jens Møllers Kone. Jens Espers'. Peder Pobøl. Eske Dyrvig. Sitsel Pobøl. Maren Nielsdatter Grimlund.

d 30 Septembr. blef Niels Gravelds Barn af Ørbech døbt, kaldet Margrethe. Fadderne: Johanne Gielbech, Mads Westes'.

d 3 Octobr. blef Niels Gregorsøns Barn af Oxlund døbt, kaldet Hans. Fadderne: Maren Pedersdatter i Oxlund. Mats Jens' Krog. Anders Matsøn. Kirsten Andersdatter og Johan Pedersdatter ibid.

d 25 Novembr. blef Ung Peder Nielsøns Barn af Huulmos døbt, kaldet Apolone. Fadderne: Sitsel Nielsdatter i Ørbech. Christen Olufsen i Pobøl, Mats Christens' ibid. Gl. Peder Huulmos. Anne Hejgaard. Bodil Huulmos.

ANNO 1709

d 9 Janv. blef Christen Hansøns Barn af Ørbech døbt kaldet Christen. Fadderne: Johanne Nielsdatter ibid. Peder Dyrvig, Christen Bertels', Anders Jeps', Gl. Jens Hans' --datter og Maren Pedersdatter og Jacobs Hustru. Anne Poulsdatter.

d 12 Maii blef Oluf Eskesøns Barn af Dyrvig døbt, kaldet Eske. Fadderne: Peder Grønborgs Kone. Jens Dyrvig. Christen Dyrvig. Peder Eskes'. Anne Hansdatter og Maren Thomasdatter i Dyrvig.

d 7 Julii blef Mats Krogis Barn af Oxlund døbt, kaldet Mats. Fadderne: Kirsten Thomasdatter i Oxlund. Simon Grimlund. Maren Pedersdatter og Kirsten Jensdatter i Ørbech. Johan Pedersdatter i Oxlund.

d 6 Octobr. blef Niels Bragersøns Barn i Oxlund døbt, kaldet Niels. Fadderne: Kirsten Thomasdatter i Oxlund. Anders Matsøn og Hans Niels' ibid. Peder Christens ved Kirchen. Hans Christens' Barslund.

d 24 Novembr. blef Jens Nielsøns Barn af Dyrvig døbt, kaldet Dorthe. Fadderne: Anne Jacobsdatter i Huulmos. Niels Mortens' og Ung Peder Nielsøn ibid. Christen Dyrvig. Anne Hansdatter og Bodil Nielsdatter i Dyrvig.

ANNO 1710

d 19 Martii blef Jens Andersøns Soldats Barn døbt af Oxlund, kaldet Karen. Fadderne: Kirsten Madtsdatter i Oxlund. Hans Niels' ibid. Anders Jeps'. Hans Barslund. Johanne Gialdbech og Maren Pedersdatter i Ørbech.

d 17 Aprilis blef Madts Christensøns Barn i Pobøl døbt, kaldet Thomas. Fadderne: Sitsel Olufsdatter. Jens Pobøl. Peder Niels' ibid. Ung Peder Huulmos. Anne Hansdatter Dyrvig. Sitsel Christensdatter i Pobøl.

d 18 Maii blef Christen Christensøns Barn af Barslund døbt, kaldet Kirsten. Fadderne: Mette Thomasdatter i Barslund. Hans Barslund. Mat Oxlund. Hans Hans' og Johan Pedersdatter ibid. Mette Christensdatter ved Kirchen.

d 17 Augusti blef Oluf Eskesøns Barn af Dyrvig døbt, kaldet Kirsten. Fadderne: Oluf Dyrvigs Kones Moder Mette Jensdatter. Eske Dyrvig, Christen Hans' og Peder Thoms' ibid. Anne Nielsdatter og Apolon Eskesdatter ibid.

d 21 Septembr. blef Eske Nielsøns Barn i Pobøl døbt, kaldet Leene. Fadderne: Anne Nielsdatter af Urup. Peder i Nørgreen. Jens i Annexgrd. Jens Pobøl Møllers Kone. Sitsel Christensdatter i Pobøl.

Samme Dag d 21 Septembr. blef Oluf Nielsøns Barn i Pobøl døbt, kaldet Karen. Fadderne: Kirsten Thomasdatter. Christen Olufs' og Mats Christens' i Pobøl. Hans Barslund. Anne Hansdatter Dyrvig. Anne Thomasdatter i Pobøl.

d 9 Novembr. blef Peder Thomsøns Barn af Dyrvig døbt, kaldet Johanne. Fadderne: Kirsten Hansdatter i Ørbech. Jens Kastofts' og Christen Hans' ibid. Peder Pobøl. Sitsel Pobøl. Maren Jensdatter i Ørbech.

ANNO 1711

d 8 Martii blef Christen Hansøns Barn i Ørbech døbt, kaldet Peder. Testes: Anne Hansdatter Dyrvig. Gl. Jens Hansøn i Ørbech. Anders Jeps'. Jens Kastofs'. Sitsel Nielsdatter og Anne Hansdatter i Ørbech.

d 2 Aprils blef Jens Kastoftes Barn i Ørbech døbt, kaldet Kirsten. Testes: Johanne i Omvraa, Christen Bertels' og Anders Jepsøn i Ørbech. Lauridts Hvelplund. Anne Hansdatter Dyrvig. Anne Hansdatter Ørbech.

d 2 Augusti blef Peder Nielsøn den yngres Barn af Huulmos døbt, kaldet Hans. Testes: Sidtsel Nielsdatter i Ørbech. Christen Bertels'. Christen Olufs' i Pobøl. Gl. Peder Huulmos. An Thomsdatter i Pobøl. Sidtsel Christensdatter ibid.

ANNO 1712

d 10 Janv. blef Oluf Niels' af Dyrvig døbt, kaldet Envol. Fadderne: Johanne Envoldsdatter. Simon Lundsbj. Christen Hansøn og Jens Nielsøn i Dyrvig. Anne Hansd. ibd. Apolon Eskesd.

d 17 Januarii blef Madts Krogis Barn i Oxlund døbt, kaldet Maren. Testes: Kirsten Thomasdatter i Oxlund. Madts Westesd. Simon L.Grimlund. Niels Knuds' i Oxlund. Johanne Gialdbech og Maren Jensdatter i Ørbech.

d 25 Martii blef Niels Gravelds Barn af Ørbech døbt, kaldet Madts. Testes: Laura i Nørgreen. Anders Jeps'. Christen Hans' og Jens Kastoft i Ørbech. Johanne Gialdbech og Maren Pedersdatter ibid.

d 1 Maii blef Niels Møllers Barn i Hoven Mølle døbt, kaldet Dorethe. Testes: Hilleborg Hurup. Jens i Annexgaard. Oluf Pobøl og Mats ibid. Anne Simonsdatter i Green. Maren Pedersd. i Ørbech. Sitsel Olufsd. i Pobøl.

d 24 Julii blef Mats Pobøls Barn døbt, kaldet Oluf. Testes: Sitsel Olufsdatter i Pobøl. Peder Niels' Møllers Kone. Sitsel Christensd. i Pobøl.

d 31 Julii blef et U-ægte Barn af Oxlund døbt, kaldet Christen.
Moderen Mette Larsdatter Haderslef. Faderen blef udlagt i hendes Skriftemaal en Karl af Synden, nemlig Peder Hansøn. Testes: Kirsten Thomasdatter i Oxlund. Niels Knuds' og Niels Hans' ibid. Maren Olufsdatter. Laura Jørgensdatter i Oxlund.

d 21 Augustii blef Christen Christensøns Barn af Barslund døbt, kaldet Oluf. Testes: Karen Jacobsdatter i Annexgaarden. Bertel Peders'. Niels Jens'. Hans Barslund. Johanne Pedersdatter.

ANNO 1713

d 5 Martii blef Oluf Nielsøns Barn i Pobøl døbt, kaldet Anne. Testes: Anne Hansdatter i Dyrvig. Jens Pobøl og Peder Niels' ibid. Niels Møller. Anne Thmisd. i Pobøl og Sitsel Christensdatter ibid.

Samme 5 Martii blef Jens Hansøn d yngres Barn i Ørbech Hjemmedøbt, kaldet Anne. Testes: Peder Bertels' og An Gialdbech.

d 14 Maii blef Jens Dyrvigs Barns Daab confirmeret kaldet Anne. Testes: Niels Møllers Kone og self. Peder Thoms'. Oluf Dyrvig. Ung Peder Huulmos. Sophie Nielsdatter.

d 16 Julii blef Peder Thomsøns Barn af Dyrvig døbt, kaldet Karen. Testes: Kirsten Thomisdatter i Pobøl. Jens Peders' og Peder Niels' ibid. Peder Peders' Tarm. Niels Møllers Kone. Maren Nielsdatter Huulmos.

d 20 Augusti blef Christen Hansøns Barn i Ørbech døbt, kaldet Niels. Testes: Gl. Johan Jenssøn i Ørbech. Anders Jeps'. Gl. Jens Hans' ibid. Peder Thoms' i Dyrvig. Johan Gialdbech. Anne Wester.

d 10 Decembr. blef Jens Ostersøns Barn af Huulmos døbt, kaldet Oster. Testes: Maren Nielsdatter af Drongstrub. Marcus Osters' ibid. Ung Peder Huulmos. Niels Lachenborg. Giertrud Nielsdatter.

d 19 Novembr. blef Jens Kastofts Barn af Ørbech døbt, kaldet Kirsten. Testes: Johanne Gialdbech. Johannes Hauch. Christen Bertels' Ørbech. Gl. Peder Huulmos. Kirsten Hansdatter Ørbech.

d 29 Novembr. En Onsdag blef Oluf Eskesøns Barn af Dyrvig døbt, kaldet Kirsten. Testes: Niels Møllers Hustru. Christen Hans' Dyrvig. Peder Thoms' ibid.

ANNO 1714

d 5 Februarii blef Jens Hansøns Barn af Lild Grimlund døbt, kaldet Karen. Testes: Karen Møllers Kone, Hans Hejbøl, Madts Westes'. Niels Grimlund. Johanne Pedersdatter i Oxlund.

d 7 Martii blef Eske Nielsøns Barn af Pobøl døbt, kaldet Bodel. Testes: Christen Mortensøns Hustru i Anslund, og hand self. Niels Møller i Hougen. Madts Pobøl og Oluf ibid. Karen Jacobsd. i Annexgd.

d 27 April blef Niels Hansøns Barn af Oxlund døbt, kaldet Christen. Testes: Karen Møllers Kone, Christen ved Kirchen. Mats Westes'. Mette Christensdatter ved Kirchen. Kirsten Thomasdatter i Oxlund.

d 29 Maii blef Mats Christensøns Barn af Pobøl døbt, kaldet Christen. Testes: Hr. Jens Brochs Datter i Ølgod. Christen Olufs'. Eske Niels'. Peder Niels' og Sitsel Christensdatter alle af Pobøl.

d 24 Junii blef Peder Nielsøns den yngres Barnaf Huulmos døbt, kaldet Else. Testes: Sitsel Nielsdatter i Ørbech. Mats Pobøl, Gl. Peder Huulmos. Sitsel Christensdatter i Pobøl. Kirsten Jørgensdatter.

d 23 Septembr. blef Jens Hansøn d yngres Barn i Ørbech døbt, kaldet Hans. Testes: Christiana Friis. Hans Christian Lindvig. Jacob Lindvig. Jacob Bertels' Ørbech. Karen Aarler. Sitsel Ørbech.

Samme Dag d 23 Sept. blef Peder Thomsøns Barn af Dyrvig døbt, kaldet Hans. Testes: Kirsten Hansdatter Ørbech. Christen Hans' Dyrvig. Jens Niels' og Oluf Eskes'. Kirsten Jørgensdatter og Apelone Eskesdatter ibid.

d 3 Octobr. blef Hans Jørgensøns Barn af Oxlund døbt, kaldet Maren. Testes: Karen Møllers Kone. Niels Møller. Mads Westes' og Niels Hans' og Maren Ottisdatter i Oxlund.

ANNO 1715

d 10 Fabruarii blef Hans Thomsøns Barn af Grimlund døbt, kaldet Simon. Testes: Anne Jacobs i Ørbech. Jacob Bertels' ibid. Hans Hans' Green. Christen Hans' Dyrvig. Karen Nielsdatter Grimlund.

d 3 Aprilis blef Jacob Pedersøns Barn af Huulmos døbt, kaldet Maren. Testes: Karen Møller i Furesom. Stor Peder Huulmos. Morten Peders' af Furesom, Anders Peders' Ørbech. Sophie Nielsd. Huulmos og Maren Nielsdatter ibid.

Samme 3 Aprilis blef Peder Pedersøns Barn af Pobøl døbt, kaldet Peder. Testes: Karen Møllerkone. Niels Møller. Peder Pobøl, Mats Christens'. Anne Jensdatter ibid. Bodel Pedersdatter ibid.

d 7 Aprilis blef Bertel Pedersøns Barn ved Hougen Kirche døbt, kaldet Kirsten. Testes: Karen Møllerkone. Jens i Annexgaard. Christen Barslund. Niels Hans' i Oxlund. Maren Barslund. Karen Møller i Furesom.

d 22 Aprilis blef Christen Hansøns Barn af Ørbech døbt, kaldet Anne. Testes: Maria Jensdatter af Tarm, Peder Peders' ibid. Gl. Jens Hans' og Ung Jens Hans' i Ørbech. Peder Thoms' Dyrvig. Anne Hansdatter Ørbech.

d 5 Maii blef et U-ægte Barn fra Niels Nielsøns i Nørgreen døbt, kaldet Maren. Testes: Anne Christensdatter i Nørgreen. Jacob Ørbech. Gl. Peder Huulmos. Bertel ved Kirchen. Mette Gregorsdatter. Moderen ved Nafn Kirsten N. Faderen kaldet en Soldat.

d 26 Maii blef Jens Andersøn Soldats Barn af Oxlund døbt, kaldet Jens. Testes: Anne Haderslef og hendes Mand Jep Peders' af Ørbech. Niels Hans' Oxlund. Bertel Anders' Ørbech. Karen i Annex. Kirsten Thomisdatter i Oxlund.

d 14 Julii blef Niels Sørensøns Møllers Barns Daab confirmeret, kaldet Hans. Testes: Ingeborg Møllerkones Søster. Johannes Hauch. Peder Jacobs' Urup. Bertels ved Kirchen. Anne Jensdatter i Pobøl. Anne Thomesdatter ibid.

d 8 Septembr. blef Jens Jensøns Barn af Lild Grimlund døbt, kaldet Christen. Testes: Karen Somonsd. i Grimlund. Hans Thoms' ibid. Madts Oxlund. Niels Jens' og Maren Ottesdatter ibid. Mette Gregorsdatter.

d 2 Octobr. blef Oluf Eskesøns Barn af Dyrvig døbt, kaldet Sitsel. Testes: Karen Møllerkone. Peder Thoms' og Christen Hans' Dyrvig, Ung Peder Huulmos. Apelone Eskesdatter.

Samme 2 Octobr. blef Mats Christensøns Barn i Pobøl døbt, kaldet Karen. Testes: Sitsel Olesdatter i Pobøl. Peder Niels'. Peder Peders'. Anne Jensdatter. Bodel Pedersdatter og Inger Ebbesdatter ibid.

d 1 Decembr. blef Niels Grawilds Barn af Ørbech døbt, kaldet Kirsten. Testes: Anne Hansdatter i Ørbech. Gl. Jens Hans'. Jacob Bertels'. Anders Peders'. Margret Pedersdatter. Kirsten Hansd. Apelon Eskesd.

ANNO 1716

d 8 Januarii blef Niels Hansøns Barn af Oxlund døbt, kaldet Maren. Testes: Karen Møllerkone. Anders Matsøn. Hans Barslund, Madts Krog. Kirsten Thomasdatter i Oxlund. Johanne Pedersdatter ibid.

d 1 Martii blef Hans Jørgensøns Barn i Oxlund døbt, kaldet Maren. Testes: Karen Møllerkone. Bertel ved Kirchen, Jens Haderslef. Knud Nielsøn og Thomas af Oxlund. Kirsten Madtsdatter ibid.

d 25 Martii blef Jens Østersøns Barn af Huulmos døbt, kaldet Niels. Testes: Maren Jacobsd. i Huulmos, Mette Christensd. ved Kirchen. Peder Huulmos d. Eldre. Jens Dyrvig. Marcus Nielsøn Lachenborg.

d 26 April blef Hans Thomasøns Barn af Grimlund døbt, kaldet Karen. Testes: Anne Hansdatter i Ørbech. Christen Hansøn Dyrvig. Hans Jacobsøn i Ørbech. Jens Heibøl. Botilde Nielsdatter i Møllen.

d 6 Septembr. blef Anders Madsøns Barn i Oxlund døbt, kaldet Søren. Testes: Madts Krogs Hustru. Christen Christens' i Barslund. Niels Hans' i Oxlund. Knud Niels' ibid.

d 20 Septembr. blef Oluf Nielsøns Barn i Pobøl døbt, kaldet Jens. Testes: Anne Hansdatter Dyrvig. Peder Nielsøn i Pobøl. Peder Thoms' i Dyrvig. Eske Niels' i Pobøl. Anne Thomesd. ibid. og Sitsel Christensdatter ibid.

d 27 Septembr. blef Eske Nielsøns Barn i Pobøl døbt, kaldet Kirsten. Testes: Ane Nielsdatter Urup. Peder Jacobs' ibid. Jen Anders' Østers'. Peder Nielsøn Pobøl. Peder Christens' i Nørgreen. Botilde Nielsdatter i Møllen.

d 17 Novembr. en Tiisdag blef Jens Kastofts Barn af Ørbech døbt, kaldet Jens. Testes: Karen Pedersdatter Hr. Thoma. Jens Giides' i Ø--. Peder Smed i Jegholm, Anders Peders' i Ørbech. Kirsten Hansd. ibid. Maren Pedersdatter i Omvraa. Apelone Eskesdatter i Ørbech.

ANNO 1717

d 25 Martii blef Peder Pedersøns Barn af Pobøl, kaldet Jens. Testes: Anne Thomsdatter i Pobøl. Peder Niels' og Mats Christens' ibid. Niels Møller. Bodel Pedersdatter. Botilde Nielsdatter i Møllen.

d 30 Martii blef et U-ægte Barn af Nørgreen døbt, kaldet Apelone. Moderen Kirsten Nielsdatter. Testes: Laura Nielsdatter i Nørgreen. Jacob Bertels i Ørbech. Niels Green i Bøvl. Bertel ved Kirchen. Karen Møllerkone. Anne Lasdatter i Nørgreen. Udlagt til Fader Christen Jhones'.

d 4 April blef Peder Nielsøn d yngres Barn af Huulmos døbt, kaldet Peder. Testes: Sitsel Nielsdatter i Ørbech. Jacob Skræder. Jens Østers. Madts Pobøl. Anne Jacobsdatter i Huulmos. Maren Christensdatter i Ørbech.

d 25 April blef Niels Hansøns Barn af Oxlund døbt, kaldet Maren. Testes: Karen Møllerkone. Hans Christens' Barslund, Madts Barslund og Thomas ibid. Anne Barslund. Botilde Nielsdatter.

d 13 Junii blef Niels Gravelds Barn af Ørbech døbt, kaldet Kirsten. Testes: Sitsel Nielsdatter i Ørbech. Anders Matsøn i Oxlund. Anders Peders' i Ørbech. Hans Jacobs'. Anne Hansd. og Maren Christensd. ibid.

d 20 Junii blef Peder Thomsøns Barn af Dyrvig døbt, kaldet Karen. Testes: Kirsten Thomsdatter i Pobøl. Peder Niels' ibid. Madts Pobøl. Christen Dyrvig. Kirsten Hansd. i Ørbech. Sitzel Christensd. i Pobøl.

d 26 Septembr. blef Jens Hansøns Barn af Ørbech døbt, kaldet Niels. Testes: Kirsten Hansdatter i Ørbech. Niels Gialdbech. Christen Bertels' og Jacob Bertels' og Anne Hansdatter og Sitzel Andersdatter ibid.

d 24 Octobr. blef et U-ægte Barn af Oxlund døbt, kaldet Jens. Testes: Kirsten Madtsdatter i Oxlund. Niels Hans'. Anders Madtsøn og Knud Niels' ibid. Anne af Lild Grimlund. Moderen til Barnet Thrine Jensdatter.

ANNO 1718

d 23 Martii blef et U-ægte Barn af Nørgreen døbt, kaldet Knud. Moderen Mette Nielsdatter. Testes: Laura Nielsdatter ibid. Peder Christensøn ibid. Peder Syndergreen og Hans Hans'. Mette Gregorsd. Maren Nielsdatter Green.

d 3 April blef Mats Kroges Barn af Oxlund døbt, kaldet Kirsten.
Testes: Kirsten --datter af Oxlund. Mats Christens' i Møllen. Anders Matsøn og Niels Hansøn --lund. Laura i Annexgrd. Anne Jørgensdatter Barslund. Mette Gregorsdatter.

d 10 April blef Oluf Eskesøns Barn af Dyrvig døbt, kaldet Enevold. Testes: Karen Pedersdatter i Møllen. Christen Hansøn, Jens Niels'. Maren Eskesd. Anne Hansdatter, Anne Mattisdatter, alle af Dyrvig.

d 15 April blef Hans Jørgensøns tvende Børn af Oxlund døbte, kaldte Maren og Anne. Testes: Kirsten Sørensdatter og Maren Christensdatter af Oxlund. Anders Matsøn. Jens Haderslef. Knud Niels'. Niels Niels'. Anne i Lildgrimlund. Botilde i Møllen. Maren Nielsdatter i Huulmos.

d 8 Maii blef Christen Hansøns Barn af Ørbech døbt, kaldet Johnne. Testes: Johan Gialdbech. Jens Hansøn. Andreas Pedersøn. Peder Thoms' i Dyrvig. Margrete Pedersdatter i Ørbech. Anne Hansdatter ibid. Maren Christensdatter ibid.

d 12 Junii blef Jens Jensøns Barn af Lildgrimlund døbt, kaldet Kirsten. Testes: Anne Simonsdatter i Grimlund. Hans Grimlund. Jens Haderslef. Peder Christensøn i Nørgreen. Anne Jørgensdatter Barslund. Karen Nielsd. Grimlund.

d 16 Octobr. blef Mats Pobøl barn døbt, kaldet Apelone. Testes: Sitsel Olufsdatter i Pobøl. Peder Niels' og Eske ibid. Oluf Niels' ibid. Kirsten Thomisdatter ibid. Botilda Nielsdatter i Møllen.

ANNO 1719

d 23 April blef Oluf Nielsøns Barn af Pobøl døbt, kaldet Karen. Testes: Kirsten Thomisd. Peder Nielsøn. Eske Nielsøn af Pobøl. Anne Thomisd. Johanne Mattisd. af Dyrvig. Jens Barslund.

d 18 Junii blef Christen Olufsøns Barn af Pobøl døbt, kaldet Christen. Testes: Anne Thomisdatter. Peder Peders'. Peder Nielsøn. Mads Pobøl. Sidsel Christensd. Botilda i Møllen.

d 20 dito blef Hans Thomsøns Barn af Grimlund døbt, kaldet Simon. Testes: An Hansd. i Ørbech. Jacob Bertelsøn ibid. Jens Jacobs. ibid. Christen Dyrvig. Anne Larsd. i Green. Karen Nielsd. i Green.

d 30 Julii blef Jens Østersøns Barn af Hulmose døbt, kaldet Christen. Testes: Maren Drongstrub. Bertel ved Kirchen. Jens Niels'i Dyrvig. Hans Hansøn i Green. Anne Hansdatter Green. Botilde Møller.

d 29 Septembr. blef Jacob Pedersøns Barn af Hulmose døbt, kaldet Anne. Testes: Karen Kolle af Furesom. Stor Peder Hulmos. Christen Peders' ibid. Anders Peder Ørbech. Mette ved Kirchen. Botilde i Møllen.

ANNO 1720

d 26 Januarii blef Hans Jørgensøns Barn af Oxlund døbt, kaldet Jørgen. Testes: Maren Christensd. i Oxlund. Niels Hans'. Mads Westes' i -.
Thomas Barslund. Kirsten Thomisdatter. Botilde i Møllen.

d 8 April blef Niels Hansøns Barn af Oxlund døbt, kaldet Hans.
Testes: Johanne Pedersdatter i Oxlund. Christen Barslund. Thomas Christensøn ibid. Bertel ved Kirchen. Kirsten Nielsdatter og Kirsten Thomisdatter i Oxlund.

d 12 Maii blef Oluf Dyrvigs Barn døbt, kaldet Mette. Testes: Apolon Eskesdatter. Christen Hans Dyrvig. Jens Nielsøn ibid. Christen Huulmose. Anne Thomisdatter. Maren Eskesd. og Johanne Eskesdatter ibid.

d 25 Augustii blef Christen Hanssøns Barn af Ørbech døbt, kaldet Niels. Testes: Anne Larsdatter af Dyrvig. Peder Gormsøn ibid. Jens Karstoft i Ørbech. Bertel Andrup ibid. Mette Christensd. ibid. Maren Christensd. ibid.

d 22 Sept. blef Jens Kastofts Barn af Ørbechs Daab confirmeret, kaldet Jens. Testes: Mette Christensdatter af Ørbech. Peder Smed i Eegholm. Christen Hansøn. Andreas Jepsøn. Kirsten Hvelplund. Anne Hansd. af Ørbech.

d 29 dito blef Hans Grimlunds Barns Daab confirmeret, kaldet Niels. Testes: An Hansd. i Ørbech. Jacob Find ibid. Hans Green. Hans Jacobs' Michel Grimlund. Hans Greenes Hustru. Botilde i Møllen.

Samme Dito blef Christen Jenssøns Barns Daab af Syndergreen confirmeret kaldet Jens. Testes: Johane Gialdbech. Jens Hans' i Ørbech. Niels Hanssøn i Oxlund. Christen Jens'. Lone Nielsd. Nørgreen.

d 10 Novembr. blef Svend Ifwersøns Barn af Nørgreen døbt, kaldet Niels. Testes: Maren Jacobs Hulmos. Lille Peder Hulmos. Jens Østersøn ibid. Anne Nielsd. Dyrvig. Maren Nielsd. Nørgreen.

ANNO 1721

d 26 Januarii blef Christen Pedersøns Barn af Huulmose døbt, kaldet Maren. Testes: Maren Jacobsdatter ibid. Stor Peder Huulmos. Christen Bertels' i Ørbech. Olluf Dyrvig. Sophi Huulmos. Sidsel Christensdatter i Pobøl.

d 3 Augustii blef Olluf Nielssøns Barn af Pobøl døbt, kaldet Anne. Testes: Kirsten Thomisdatter i Pobøl. Peder Niels'. Peder Pedersøn. Roger Nielsøn. An Thomisdatter. Kirsten Pedersøn, alle af Pobøl.

d 10 Septembr. blef Hans Jørgensøns Barn af Oxlund døbt kaldet Anne. Testes: Maren Christensdatter i Oxlund. Niels Hans' ibid. og Mads Krog. Thomas Barslund. Botilde Maren Wistes.

d 29 Dito blef Anders Pedersøns Barn af Ørbech døbt kaldet Anne.
Testes: Karen Hr. Thomas. Christen Christens' Præstbred. Hans Jacobs'. Bertel Pedersøn ved Kirchen. Jos Kobech. Mademos. Maren Stauning. Sidsel Nielsd af Ørbech. An Jørgensd. i Præstegaarden.

d 5 Octobr. blef Peder Thomsøns Barn af Dyrvig døbt, kaldet Anne. Testes: Maren Thomisdatter. Madts Pobøl. Jacob Skreder. Niels Skreder, Karen Møllerkone. Anne Jacobsdatter. Botilde i Møllen.

d 8 Octobr. blef Madts Krogis Barn af Oxlund døbt kaldet Anne.
Testes: Karen Iwersdatter ibid. Hans Jørgensøn. Niels Friis. Jens Barslund. Botilde i Møllen. Anne Diig. Maren Westes.

ANNO 1722

d 1 Februari blef Niels Grawilds Barn af Ørbech døbt, kaldet Niels. Testes: Sitsel Nielsdatter af Ørbech. Jacob Smid ibid. Christen Hans' og Jens Hans' ibid. Mette Christensdatter og Kirsten Lachenborg.

d 22 Februarii blef Christen Christensøns Barn af Oxlund døbt, kaldet Christian. Testes: Else Jensdatter af Lundsby. Jens Jørns' ibid. Niels Hans' af Oxlund. Christen Barslund. Karen Grimlund. Maren Hansdatter.

d 1 Martii blef Eske Nielsøns Barn af Pobøl døbt, kaldet Gunder.
Testes: Kirsten Thomisdatter i Pobøl. Peder Niels' ibid. Michel Kølholt ibid. Peder Christens' af Nørgreen. Laura Nielsdatter ibid. Kirsten Jacobsd. af Pobøl.

d 24 May blef Mads Pobøls Barn døbt kaldet Maren. Testes: Karen Møllers Kone. Peder Nielssøn af Pobøl. Niels Hanses ibid. Niels Møller. Olluf Pobøls hustru. Kirsten Pedersd. ibid. An Jensdatter ibid.

d 25 May blef Bertel Pederssøn Barns Daab ved Kirchen confirmeret, kaldet Anne. Testes: Karen Møllers Kone. Peder Huulmose. Niels Jens'. Anders Pedersøn i Ørbech. Karen Kolle af Foursom. Botilde af Møllen.

d 26 Junii blef Olluf Eskesøns Barn af Dyrvig døbt, kaldet Jens.
Testes: Apelon Eskesdatter af Huulmose, An Jacobs af Ørbech. Christen Hansøn i Dyrvig. Jens Nielsøn ibid. Peder Nielsøn. Thomas Dyrvig. An Jensdatter i Dyrvig. An Nielsdatter ibid. Botilde i Møllen.

d 22 Novembr. blef Peder Pedersøns Barn af Pobøl kaldet Apelone.
Testes: Karen Møllers Kone. Eske Pobøl. Mads Christenssøn ibid. Niels Friis. Botilde i Møllen. Karen Jerichs i Annexgaard.

ANNO 1723

d 17 Jnuarii blef Niels Hansøns Barn af Oxlund døbt kaldet Hans. Testes: Botilde i Møllen. Thomas Barslund. Bertel ved Kirchen. Hans Jørgensøn i Oxlund. Maren Westes ibid. Karen Ifwersdatter.

Samme Dag blef Jens Jensøns Barn af Ørbech døbt kaldet Anne.
Testes: Peder Smeds Kone af Egholm. Peder Smed ibid. Niels Jenssøn af Kouud. Jens Pederssøn i Ørbech. Anne Jens Datter ibid. Ingborg af Rabech.

d 30 May blef Hans Jørgensøns Barn af Oxlund døbt kaldet Niels.
Testes: Botilde Nielsdatter. Niels Hansøn af Oxlund. Mads Krog ibid. Jens Barslund. Kirsten Thomisdatter.

d 19 Septembr. blef Mads Krogis Barn af Oxlund døbt kaldet Anne.
Testes: Niels Knudsøns Hustru ibid. Niels Hansøn ibid. Christen Barslund. Thomas Barslund. Maren Døulring. Maren Westes i Oxlund.

d 7 Novembr. blef Jacob Svends Barn af Huulmose døbt kaldet Jens. Testes: Sophie Nielsdatter af Huulmose, Jens Ostesøn ibid. Christen Pedersøn ibid. An Jacobsdatter af Dyrvig. Apelon Eskesdatter.

d 19 Decembr. blef Christen Pedersøns Barn af Huulmose døbt kaldet Hans. Testes: Anne Jacobsdatter af Dyrvig. Peder Niels' af Huulmose. Christen Dyrvig. Niels Christensøn af Ørbech. Bodil Nielsdatter af Huulmose.

ANNO 1724

d 2 Januarii blef Olluf Nielsøns Barn af Pobøl døbt, kaldet Maren. Testes: Anne Dyrvig. Niels Møller. Niels Svendes i Pobøl. Mads Christenøn ibid. Margrete Pedersd. ibid. Kirsten Barslund.

(iflg. begravelses-registret:
16/1: Christen Jensøns børn af Syndergreen, Mette og Anne, som blev hjemmedøbt)

d 15 Martii blef Anders Pedersøns Barns Daab confirmeret kaldet Sidsel. Testes: Maren Christensd. af Rabech. Jos Christensøn ibid. Jacob Smed. Christen Bertelsøn. Maren Christensdatter af Huulmose.

d 6te Augustii blef Peder Christensøns Barn af Nørgreen døbt, kaldet Christen. Testes: Karen Jerichs af Annexgaard. Jens Niels' ibid. Mattias Poulsøn i Syndergreen. Christen Niels' af Skofsende. Appelone Christensdatter af Oxlund. Maren Westes ibid.

d 3die Septembr. blef Mads Christensøns Barns Daab confirmeret af Pobøl, kaldet Christen. Testes: Anne Jacobsdatter af Dyrvig. Niels Møller. Søren Nielsøn ibid. Peder Ifersøn af Dyrvig. Karen Jerichs af Annexgrd. Maren Westes af Oxlund.

Samme Dag blef Jens Pedersøns Barns Daab confirmeret af Ørbech, kaldet Peder. Testes: Mette Christensd. af Ørbech. Jacob Smed ibid. Christen Bertelsøn ibid. Niels Christensøn ibid. An Marie ibid. Johane Gialdbech.

d 15 Octobr. blef Jens Christensøns af Pobøl hans Barns Daab confirmeret, kaldet Peder. Testes: Anne Nielsd. af Bejlerp. Peder Jacobsøn ibid. Thomas Bastl. An Jacobsdatter af Dyrvig. Kirsten Barslund.

d 26 Novembr. blef Hans Thomsøns Barn af Grimlund dets Daab confirmeret, kaldet Jens. Testes: Maren Owesdatter af Ørbech. Jens Hejbøl. Christen ibid. An Jacobsdatter af Dyrvig. Anne Christensd. Griml.

ANNO 1725

d 2 Februarii blef Jens Jenssøns Barns Daab confirmeret af Ørbech, kaldet Johan Friederich. Testes: Maren Christensdatter af Omvraae, Jens Hanssøn udi Ørbech. Jacob Jensøn i Omvraa. Niels Jensøn ibid. Maren Olesdatter ibid. Ingeborg Christensdatter af Ørbech. NB. Jordemoderen Sidsel Nielsd. af Ørbech døbte Barnet straks efter Fødselen.

d 11 Martii blef Christen Jenssøns Barn af Syndergreen døbt, kaldet Maren. Testes: An Jensdatter af Syndergreen. Kirsten Jacobsdatter ibid. Maren Nielsd. ibid. Jens Nielsøn af Annexgrd. Mattias Jeps.

(iflg. begravelses-registret:
16/4: Jens Christensøns barn af Pobøl, dødfødt).

d 29 April blef Hans Jørgensøns Barn af Oxlund døbt kaldet Johanne. Testes: Niels Hansøns Hustru. Mads Krog. Peder Oxlund. Søren Møller. Kirsten Madsdatter af Oxlund. Maren Westes ibid.

d 6 May blef Bertel Jacobssøns Barn af Ørbech dedts Daab confirmeret og kaldet Niels. Testes: Anne Ovesdatter af Lildwinding. Laurids Bindesbøl. Peder Ebbesøn af Gravheede. Ingeborg Christensdatter af Ørbech. Mette Christensdatter ibid.

d 27 May blef Bertel Pedersøns Barn ved Houn Kirche døbt, kaldet Johanne. Testes: Karen Møller Kon. Lille Peder Huulmose. Jens Pedersøn i Ørbech. Hans Christensøn ibid. Mette Christensdatter ibid. Karen Jerichs i Annexgaard.

d 25 Nov. blef Eske Nielsøns Barn af Ørbech døbt kaldet Povel.
Testes: Maren Jensdatter af Østerby, Jens Andersøn ibid. Christen Eskesøn ibid. Jens Pobøl, Kirsten Kier i Bøvl, Anne Nielsd. Lejferg.

d 25 Decembr. blef Mads Kronpris Barn af Oxlund døbt, kaldet Mette Kirstine. Testes: Johanne Pedersdatter i Oxlund, Hans Jørgensøn ibid., Niels Jensøn ibid., Søren Møller, Maren Døwling.

ANNO 1726

d 2 Febr. blef Jacob Peders Barn af Hulmose døbt kaldet Peder.
Testes: Sophie Nielsdatter i Hulmose, Jens Østersøn ibid. Bertel ved Kirchen, Maren Nielsdatter i Møllen, Apelone Hulmose.

d 3 Martii blef Peder Pedersøns Barn af Pobøl døbt kaldt Christen. Testes: Mads Pobøls Hustru, Jens Christensøn ibid, Eske Nielsøn ibid. Søren Møller, Karen Barslund, Kjetil Ollufsdatter i Pobøl.

d 12 May blef Peder Christensøns Barn af Nørgreen døbt kaldt Niels. Testes: Lene Pedersdatter af Green, Peder Christensøn ibid, Bertel Nielsøn ibid, Søren Møller, Maren Westes i Olund.

d 26 May blef Jens Christensøns Barn af Pobøl døbt kaldet Peder.
Testes: Kirsten Thomasdatter i Pobøl, Mads Christensøn ibid, Peder Pedersøn ibid, Sidsel Madsdatter ibid, Dorthe Pedersdatter ibid.

d 26 Junii blef Jens Kastoftes Barns Daab af Ørbech onfirmeret, kaldet Christen. Testes: Peder Smeds Hustru af Eyholm, Jacob Jensøn i Omvraa, Niels Hvelplund, Mette Christensdatter i Ørbech. El Hvelplund.

d 15 Sept. blef Marcus Lachenborgs Barn døbt kaldet Niels.
(Faddere): Johan Gialdbech, Jens Hansøn i Ørbech, Christen Gravild, Hans Christensøn i Ørbech, Maren Nielsdatter ibid, Maren Povlsdatter ibid.

d 11 Dec. blef Michel Nielsøns Barn af Grimlund døbt kaldet Anne. Testes: Karen Møller Kone, Niels Sørensøn Møller, Thomas Grimlund, Anne Hansd. ibid, Maren Nielsdatter i Møllen.

ANNO 1727

d 8 Junii blef Christen Jensøns Barn af Syndergreen døbt kaldt Mette. Testes: Anne Jensdatter i Syndergreen. Niels Christensøn ibid. Bertel ved Kirchen, Maren Nielsd. i Møllen, Maren i Nørgreen.

d 17 Octobr. blef Bertel Jacobsøns Barn af Ørbech dets Daab confirmeret kaldet Anne. Testes: Else Ovesdatter af Vinding, Ove Christensøn ibid. Lars Brindesspil, Ingeborg Christensd. af Ørbech.

d 28 Decembr. blef Anders Pedersøns Barn af Ørbech dets Daab confirmeret kaldet Anne. Testes: Ingeborg Christensdatter i Ørbech. Jens Pedersøn ibid. Jacob Simon ibid. Margrete Pedersd. ibid. Karen ibid.

ANNO 1728

d 4 Januarii blef Thomas Pedersøns Barn af Dyrvig døbt kaldt Kirsten. Testes: Maren Olesdatter i Ørbech, Peder Thomsøn i Dyrvig. Thomas Grimlund, Anne Dyrvig, Ingeborg Pedersd. ibid.

d 3 Martii blef Marcus Nielsøns Barn af Lachenborg døbt kaldet Anne. Testes: Kirsten Hansdatter i Ørbech, Jens Hansøn ibid., Jens Løvig i Stakrog, Hans Christensøn i Ørbech, Kirsten Nielsd. i Stakrog, Johannes ibid.

d 10 Martii blef Hans Thomsøns Barn af Grimlund døbt kaldet Christen. Testes: An Jacobs i Ørbech, Thomas Barslund, Christen Christensøn ibid. Jacob Smed i Ørbech, Anne Hansd. i Barslund, Maren Nielsdatter i Møllen.

d 25 Martii blef Hans Jørgensøns Barn af Oxlund døbt kaldet Maren. Testes: Kirsten Madsdatter i Oxlund, Niels Hansøn ibid. Otte Jensøn Soldat, Margrete Nielsdatter i Barslund, Anne Lildgrimlund.

d 6 Junii blef Thomas Christensøns Barn af Barslund dets Daab confirmeret kaldet Christen. Testes: Inger Lauritsdatter Sydom, Jens Thomsøn i Grimlund, Christen Barslund, Niels Jensøn i Oxlund, Maren Ollesd. i Ørbech.

27 Jullii blef Bertel Pedersøns Barn ved Hoven Kirche dets Daab confirmeret kaldet Karen. Testes: Kirsten Christensd. af Øderup, Morten Pedersøn i Foursom, Jacob Fredes, Anders Pedersøn i Ørbech og Hans Hustru Maren Christensdatter ibid.

d 6 Septembr. blef Michel Nielsøns Barn af Grimlund dets Daab confirmeret kaldet Niels. Testes: Christen Meielst i Dyrvig, Hans Grimlund, Søren Møller, Karen Grimlund, Else Hansdatter ibid.

d 5 Decembr. blef Niels Christensøns Barn af Syndergreen, dets Daab confirmeret kaldet Mette. Testes: Kirsten Thomasd. i Pobøl, Niels Møller, Christen Barslund, Zine Hansdatter ibid., Sidsel Madsd. i Møllen.

ANNO 1729

d 6 Januarii blef Peder Christensøns Barn af Nørgreen døbt kaldet Hans. Testes: Karen Møller Kone, Niels Sørensøn Møller, Christen Jensøn i Syndergreen, Niels Christensøn i Syndergreen, Sidsel Madsdatter i Møllen.

d 20 Febr. blef Christen Jensøns Barn af Syndergreen døbt kaldet Anne. Testes: Karen Jerichs i Anexgaard, Lille Peder i Nørgreen. Mads Madsøn i Syndergreen, Christen Fredes ibid. Anne Jensd. ibid.

d 27 Febr. blef Jens Christensøns Barn af Pobøl døbt kaldt Mette. Testes: Anne Hansdatter i Barslund. Thomas Christensøn ibid. Søren Møller, Christen Barslund, Karen Jerichs, Anne Jensd. i Syndergreen.

d 3 April blef Marcus Nielsøns Barn af Lachenborg døbt kaldt Anne. Testes: Kirsten Hansd. i Ørbech, Jens Hansøn ibid. Jens Eldvig i Tofvang, Matias i Ørbech, Maren Jensd. Tofvang, Johanne Hansd. ibid.

d 15 April blef et uægte Barn døbt kaldet Peder. Moderen Kirsten Nielsdatter af Nørgreen, Faderen blef udlagt en Soldat ved Nafn Christen. Testes: Maren Gren, Niels Møller, Karen Jerichs, Anne Frandsd. i Knyl.

d 18 April blef Søren Nielsøns Barn af Hovn Mølle dets Daab confirmeret kaldet Karen. Testes: Karen Møller Kone, Niels Møller, Mads Pobøl, Thomas ibid., Dorette i Syndergreen, Anne Jensdatter ibid.

d 6 Novembr. blef --kes Christensøns Barn af Barslund dets Daab confirmeret kaldet Hans. Testes: Karen Grimlund, Hans Thomsøn ibid., Thomas Hansøn ibid., Niels Møller i Green, Sidsel i Møllen, Else Hansd. i Grimlund.

d 4 Dec. blef Mads Madsøns Barn ved Kirchen døbt kaldet Jens.
Testes: Sidsel Madsd. i Møllen, Bertel ved Kirchen, Niels Barslund, Christen Skreder i Syndergreen, Kirsten Madsdatter i Oxlund, Maren Poulsdatter.

3die Julle Dag (28. december) blef et uægte Barn døbt kaldet Jens. Faderen som tilforn var udlagt ved Nafn Jens Pedersøn af Colding, en gift Mand. Moderen Maren Nielsdatter i Annexgaard.
Testes: Anne af Lildgrimlund og Jens Jensøn ibid., Christen Frede i Green, Maren Poulsd. Annexgaard.

ANNO 1730

(iflg. begravelses-registret: 11/2: Niels Gravilds barn af Ørbech, dødfødt)

d 12 Febr. blef Thomas udi Pobøl hans Barn døbt kaldet Karen.
Testes: Anne Thomasd. i Pobøl, Michel Grimlund, Hans Jørgensøn i Oxlund, Peder Hansøn i Grimlund, Maren Pedersd. i Pobøl, Maren Hulmose.

d 1 Martii blef Mads Hansøns Barn af Oxlund døbt kaldet Dorthea.
Testes: Anne Hansd. i Barslund, Niels Hansøn i Oxlund, Hans Jørgensøn ibid., Thomas Madsøn i Pobøl, Kirsten Christensd. i Bastl., Sidsel Madsdattter.

d 25 Martii blef Hans Jørgensøns Barn af Oxlund døbt kaldet Bodel. Testes: Anne Hansdatter i --lund, Niels Hansøn i Oxlund, Peder Hansøn i Griml., Maren Pedersdatter i Pobøl, Else Jensdatter ved Kirchen.

d 18 Junii blef Niels Christensøns Barn af Syndergreen døbt kaldt Mathias. Testes: Sidsel Madsdatter i Møllen, Søren Møller, Jens Pobøl, Christen Skreder i Green, Karen Jerichsd. Anne Jensd. i Barslund.

Samme dag blef Jacob Pedersøns Barn i Hulmose døbt kaldet Niels.
Testes: Mette ved Kirchen, Bertel Pedersøn ibid., Peder Hulmose, Thomas Madsøn i Pobøl, Maren Green, Karen Jensd. i Dyrvig.

d 5te Novembr. blef Bertel Jacobsøns Barn af Ørbech døbt kaldet Karen. Testes: Else Ovesd. af Lildvinding, Ove Christensøn ibid., Jens Pedersøn i Ørbech, Christen Hansøn ibid., Else Jensd. i Griml., Mette Christensd. i Ørbech.

d 26 Decembr. Anden Julle dag blef Michel Grimlunds Barn døbt kaldet Christen. Testes: Ide Margrette af Nygaard, Christen ibid, Søren Nielssøn Møller, Peder Hansøn Griml. Else Jensdatter ibid, Karen Jerichsd.

ANNO 1731

d 7 Janv. blef Thomas --s Barn af Dyrvig døbt kaldet Anne.
Testes: Anne Jacosdatter af Dyrvig, Jens Nielsøn ibid. Olluf Pobøl. Benad Green. Maren Hulmose, Johanne Pedersd. ibid.

d 2 Febr. blef Søren Nielsøns Barn af Hovn Mølle dets Daab confirmeret kaldet Anne Maria. Testes: Botilde Nielsdatter, Niels Sørensøn. Mads Pobøl. Niels Frids. Anne Barslund, Dorthe Nielsd. i Green.

d 7 Mrtii blef Thomas Pedersøns Barn af Dyrvig døbt, kaldet Mette. Testes: Maren Ovisd. i Ørbech. Olluf Chrsøn. i Dyrvig. Peder Thoms. ibid. Thomas Madsøn i Pobøl. Johanne Pedersd. i Dyrvig. Sidsel i Møllen.

d 29 April blef Jens Christensøns Barn af Pobøl døbt kaldet Anne. Testes: Kirsten Thomasdatter i Pobøl, Thomas Barslund. Mads Christensøn ibid. Maren Pedersd. ibid. Thomas Madsøn ibid. Anne Green.

d 3 Maii blef Thomas Christensøns Barn af Barslund døbt kaldet Simon. Testes: Karen Grimlund. Hans Thomsøn ibid, Niels Hans' i Oxlund. Peder Hansøn i Grimlund, Anne Jensdatter i Green.

d 5 Aug. blef Marchus Nielsøns Barn af Lachenborg døbt kaldet Karen. Testes: Johane Gialdbech, Jens Hansøn i Ørbech, Jens Ludv. i Lachenborg. Matias i Ørbech. Margrette Nielsd. i Stakrog. Kirsten Nielsd.

ANNO 1732

d 13 Junii blef Thomas Pedersøns Barn af Pobøl Hedehus døbt kaldet Peder. Testes: Anne Thomasdatter i Pobøl. Rasmus Rasm. ibid, Thomas Madsøn ibid. Christen Ottes' ibid. Maren Westes ibid. Margrette Pedersdatter ibid.

d 21 Sept. blef Christen Skreders Barn af Syndergreen døbt kaldet Anne Catrine. Testes: Botilda Nielsdatter i Green, Niels Møller ibid. Niels Christensøn. Else Pedersd. Kirsten Pedersd.

d 5 Oct. blef Thomas Ollesøns Barn af Dyrvig døbt kaldet Jens.
Testes: Anne Thomasdatter i Pobøl. Jens Dyrvig. Søren Møller. Thomas Madssøn i Pobøl, Maren Beneds i Green. An Jensd. Dyrvig.

d 19 Oct. blef en Søren Nielsøns Barn i Møllen dets Daab confirmeret kaldet Niels. Testes: Botilda Nielsdatter af Syndergreen. Niels Sørensøn ibid. Mads Sørensøn i Herchid. Niels Christens' i Ørbech. Anne Jacobsdatter i Dyrvig. Margrethe Pedersdatter i Pobøl.

ANNO 1733

d 8 Febr. blef Hans Jørgensøns Barn af Oxlund døbt kaldet Peder. Testes: Anne Hansdatter af Oxlund, Niels Gravild. Christen Oxlund. Else Christensdatter. Kirsten Madsdatter af Griml.

d 14 Decemb. blef Mads Sørensøns Barn af Syndergreen 1732 døbt kaldet Maren. Testes: Sidsel Nielsdatter i Møllen. Niels Sørensøn. Bertel Pedersøn ved Kirchen. Knud Jenssøn i Nørgreen, Karen Annexgd. Maren Nielsdatter i Nørgreen.

d 11 Janv. blef Marcus Nielsøns Barn af Lachenborg døbt kaldet Mathias. Testes: Kirsten Hansdatter i Ørbech. Christen Gravild, Peder Christensøn i Ørbech, Kirsten Jensd. i Stakrog. Anne Christensd. ibid.

d 22 Febr. blef Bertel Jacobsøns Barn af Ørbech døbt kaldet Karen. Testes: Anne Jacobsd. i Dyrvig. Anders Pedersøn i Ørbech, Bertel Christensøn ibid. Jens Pedersøn ibid. Johanne Gialdbech. Else Jacobsdatter i Grimlund.

d 25 Febr. blef Christen Jensøns Barn af Syndergreen døbt kaldet Peder. Maren Beneds af Nørgreen. Søren Møller. Niels Syndergreen. Niels Frides', Peder d. yngre i Nørgreen. Maren Frandsdatter i Knyl.

d 3 Maii blef Bertel Pedersøns Barn ved Kirchen døbt kaldet Anne. Testes: Mette Christensdatter i Ørbech. Anders Pedersøn ibid. Niels Sørensøn i Syndergreen, Bendt Jenssøn i Nørgreen. Maren Nielsd. ibid. Sidsel Madsdatter i Møllen.

d 7 Junii blef Jens Pedersøns Barn af Ørbech døbt kaldet Anne Maria. Testes: Mad. Welley i Jør Kabech. Jacob Bertelsøn i Ørbech. Christen Pedersøn ibid. Anne Christensdatter i Brand. Sidsel Pedersdatter i Ørbech.

Samme dag blef et uægte Barn døbt kaldet Hans. Faderen blef udlagt en Ungkarl ved nafn Mads, Moderen Maren Pedersdatter udi Hulmos. Testes: Christen Pedersøn udi Hulmos. Søren Niels' i Møllen. Christen Nygaards Kone. Maren Nielsdatter i Green.

d 24 Junii blef Anders Pedersens Barn af Ørbech dets Daab confirmeret, kaldet Peder. Testes: Mads Wellei. Jacob Bertels' i Ørbech. Jens Pedersøn ibid, Christen Pedersøn ibid. Anne Jens Datter ibid. Anne Christensdatter ibid.

d 28 Junii blef et uægte Barn døbt kaldet Margrete. Testes: Karen Jerichsd. i Annexgrd. Jacob Smed i Ørbech. Bertel Pedersøn ved Kirchen. Kirsten Mads Datter i Oxlund. Else Pedersd. i Hulmose. Moderen til Barnet Kirsten Christensd. i Barslund. Faderen blef udlagt i hendes skrifte værend en Ung Karl ved nafn Mads Hansøn tienendes ved Haderslef.

d 16 Aug. blef Bertel Andersøns Barn af Ørbech døbt kaldet Mette dets Daab confirmeret. Testes: Jomfr. Karen Sopia af Urup. Jens Pedersøn i Ørbech. Jacob Bertelsøn ibid. Jens Bertelsøn fra Urup. Kirsten Andersdatter fra Dalagger. Anne Christensd. i Ørbech.

Samme dag blef Jens Christensøns Barn af Pobøl døbt kaldet Kirsten. Testes: Kirsten Thomasdatter udi Pobøl, Rasmus Rasmussøn ibid. Christen Ollufsøn. Maren Skomagers. Kirsten Ollesdatter i Pobøl.

d 1 Novembr. blef Bertel Christensøns Barn af Ørbech dets Daab confirmeret kaldet Christen. Testes: Mad. Welley. Niels Christensøn af Omvraae, Jens Pedersøn af Ørbech. Christen Pedersøn af Ørbech. Maren Ovesd. ibid. Maren Christensd. i Omvraa.

ANNO 1734

d 10 Martii blef Richart Skomagers Barn af Pobøl døbt kaldet Kirsten. Testes: Kirsten Madsdatter af Oxlund. Peder Pedersøn af Pobøl. Rasmus Rasmusøn ibid. Olluf Madsøn. i Pobøl. Magdalena Pedersdatter ibid. Mette Pedersd. i Annexgaard.

d 21 Martii blef Christen Jensøns Barn af Syndergreen døbt kaldet Jens. Testes: Else Pedersdatter af Green. Christen Jensøn. Sidsel Madsd. i Møllen. Karen Pedersdatter af Oxlund.

d 27 Junii blef Thomas Christensens Barn af Barslund døbt kaldet Mette. Testes: Karen Grimlund. Hans Thomsøn ibid. Søren Niels'. Christen Oxlund. Mette Pedersd. i Annexgaard. Else Hansd. Grimlund.

Michels dag (29/9) blef Jens Christensens Barn af Pobøl døbt kaldet Kirsten. Testes: Kirsten Thomasdatter Pobøl. Christens i Annexgaard. Niels Green. Olluf Madsøn Pobøl. Anne Jensd. ibid. Kirsten Ollesd.

d 17 Oct. blef Christen Jensøns Barn af Syndergreen døbt kaldet Anne Maria. Testes: Appelone Skreders. Niels Christensøn ibid. Christen Nielsøn Oxlund. Sidsel Madsd. i Møllen. Mette Pedersd. i Annexgaarden.

d 17 Novembr. blef Marcus Nielsens Barn af Lachenborg døbt kaldet Peder. Testes: Kirsten Hansdatter i Ørbech. Jens Hansøn ibid. Peder Christensøn ibid. Christen Grawild. Kirsten Lachenborg. Maren Nielsd.

ANNO 1735

d 19 Janv. blev Søren Nielsøns Barn af Hovn Mølle døbt kaldet Anne. Testes: Anne Thomasdatter i Ørbech. Bertel Pedersøn, Hans Nielsøn i Gren, Else Pedersd. i Green. Karen Pedersdatter Dyrvig.

(iflg. bgravelses-registret:
2/2: Thomas Madsens barn af Paabøl, dødfødt)

d 13 Febr. blef Hans Jørgensøns Barn af Oxlund døbt kaldet Appelone. Testes: Anne Hansdatter i Barslund. Thomas Christens' ibid. Niels Grawild. Christen Oxlund. Kirsten Nielsd. ibid. Karen Pedersd.

d 27 Martii blef Bertel Christensøns Barn af Ørbech døbt kaldet Peder. Testes: Mad. Welley. Jens Pedersøn i Ørbech. Bertel Andersen ibid. Peder Christensøn ibid. Mette Christensd. ibid. Margrette Jensd. ibid.

Samme dag blef Thomas Nielsens Barn af Pobøl Heede Huus døbt kaldet Kirsten. Testes: Sidsel Madsdatter i Møllen. Christen Hanssøn i Knyl. Christen Ollesøn udi Pobøl. Anne Jensdatter ibid. Karen Jensd. i Opld.

d 5 Oct. blef Christen Hanssøns Barn af Knyl døbt kaldet Mette.
Testes: Karen Jensdatter af Oxlund. Niels Grawild. Niels Grawild. Jens Othsøn ibid. Christen Niels' ibid. Mette Pedersd. Else Grimlund.

d 9 Oct. blef Bertel Andersens Barn af Ørbech dets Daab confirmeret kaldet Anders. Testes: Mad. Welley. Bertel Christens' i Ørbech. Jens Bertelsen af Urup. Mathias i Ørbech. Ingeborg Christensd. Mette Rabek.

Samme dag blef et uægte Barn døbt kaldet Appelone. Faderen blef udlagt Jacob Andersøn synden Ribe. Moderen Karen Christens Datter i Syndergreen. Testes: Appelone Skrederkone, Bertel ved Kirchen, Niels Syndergreen, Else Pedersd. ibid, Appelone Hulmos.

d 13 Nov. blef Bertel Jacobsens Barn af Ørbech dets Daab confirmeret kaldet Jacob. Testes: Anne Jacobsdatter af Dyrvig, Jens Pedersøn i Ørbech, Bertel Christensøn ibid, Margrethe Pedersd. ibid, Mathias Christensøn ibid, Else Jonsd. i Grimlund, Anne Christensd.

d 18 Dec. blef Richart Skomagers barn døbt kaldet Anne Sophie.
Testes: Mette Christensd. ved Kirchen, Jens Grimlund, Christen i Annexgaard, Bertel Pedersøn ved Kirchen, Maren Nielsd. af Green, Leene Skredersd.

ANNO 1736

d 3 April blef Thomas Madssøns Barn af Pobøl døbt kaldet Niels. Testes: Sidsel Madsd. i Møllen, Søren Nielsøn ibid, Hans Nielsøn i Green, Rasmus Pobøl, Margrethe Pedersd. ibid, Kirsten Ollufsdatter ibid.

d 24 Junii blef Marcus Nielsens Barn af Lachenborg dets Daab confirmeret kaldet Kirsten. Testes: Johanne Gialdbech, Christen Grawild, Peder Green, Maren Jensd. ibid, Anne Christensd. i Stakrog, Maren Nielsd.

d 15 Julii Christen Jensøns Børn af Syndergreen dets Daab confirmeret kaldet Kirsten og Ellen. Testes: Maren Nielsd. i Syndergreen, Sidsel Møller Kone, Niels Green, Olluf Madsøn i Pobøl, Christen Oxlund, Mette i Annexgaard, Appelone Skreders, Kirsten Jensd.

ANNO 1737

d 27 Janv. blef Bertel Christensens Barn af Ørbech døbt kaldet Anne. Testes: Margrete Pedersd. i Ørbech, Jens Hans' ibid, Jens Peders' ibid, Peder Christens' ibid, Anne Jensd. ibid, Kirsten Bertelsdatter ved Kirchen.

d 14 April blef et uægte Barn af Ørbech døbt kaldet Anne Kirstin. Faderen Søren af Skarrild, Modren Anne Sørensdatter af Bagisgrd. Testes: Maren Sørensdatter af Bagisgrd. Christen Jensøn ibid. Peder Christens' i Ørbech. Maren Madsd. ibid.

d 18 April blef Niels Pallesøns Barn af Pobøl døbt kaldet Karen.
Testes: Margrette Pedersdatter af Pobøl, Rasmus Rasmussøn ibid, Christen Ollesøn ibid, Jens Pedersøn ibid, An Nielsd. ibid, Maren Knyld.

d 2 Junii blef Christen Jensøn Skreders Barn af Syndergreen døbt kaldet Povl. Testes: Sidsel Madsdatter, Niels Syndergreen, Niels Beneds' i Green, Else Pedersdatter af Syndergreen.

d 18 Aug. blef Søren Nielsøns Barn af Hovn Mølle døbt kaldet Mads. Testes: Anne Nielsdatter i Pobøl, Mads Christens', Thomas Madssøn af Pobøl, Bertel Pedersøn ved Kirchen, Karen Nielsd. Green.

d 29 Sept. blef Thomas Madsøns Barn af Pobøl døbt kaldet Anne.
Testes: Maren Nielsd. af Syundergreen, Søren Møller, Mads Pobøl, Jens Christensøn ibid, Kirsten Ollufsdatter ibid, Anne Jensd. ibid.

d 16 Oct. blef Michel Nielsøns Barn af Grimlund døbt kaldet Else. Testes: Christen Nygaards Hustru, Hans Thoms' i Grimlund, Peder Jensøn i Oxlund, Christen Nielsøn ibid, Karen Jensd. ibid, Kirsten Madsdatter ibid.

d 11 Decembr. blef Olluf Madsøns Barn af Syndergreen døbt kaldet Anne. Testes: Anne Nielsdatter af Pobøl, Mads Pobøl, Niels Sørensøn Møller, Christen Ollesøn Pobøl, Sidsel Madsdatter i Møllen, Kirsten Bertelsd. ved Kirchen.

ANNO 1738

d 23 Martii blef Bertel Jacobsøns Barn af Ørbech dets Daab confirmeret kaldet Ove.
Testes: Anne Jacobsdatter af Dyrvig, Thomas Pedersen ibid, Anders Pedersøn i Ørbech, Hans Griml., Margrette Pedersdatter i Ørbech, Sidsel Pedersd. ibid, Kirsten Bertelsd.

d 7 April blef Christen Jensøns Barn af Syndergreen døbt kaldet Niels. Testes: Niels Pedersøns Hustru af Langlund, Niels Peders' ibid, Niels Syndergreen, Niels Jensøn i Ørbech, Sidsel Madsd. i Møllen, Kirsten Bertelsd.

d 18 April blef Thomas Ollesøns Barn af Dyrvig døbt kaldet Karen. Testes: Anne Jacobsdatter af Dyrvig. Olluf Pobøl. Jens Hulmos. Gunvald Ollufsøn Dyrvig. Anne Jacobsdatter ibid. Karen Pedersd. ibid.

d 9 Jullii Marcus Nielsens Barn af Lachenborg døbt kaldet Anne.
Testes: Maren Nielsdatter i Stakrog. Peder Christensen ibid, Peder Thomsøn, Maren Jensd. ibid. Knud Sørensøn i Skofshede. Appelone Lachenborg.

d 17 Aug. blef Jens Christensøns Barn af Pobøl døbt kaldet Karen
Testes: Doreth Pedersdatter af Skofshede. Christen Benedsøn ibid. Christen Annexgrd. Kirsten Ollufsdatter i Pobøl. Anne Nielsd. ibid. Karen Haderslef.

d 7 Sept. blef Richart Skomagers Barn af Ørbech døbt kaldet Mads. Testes: Kirsten Madsdatter i Oxlund. Bertel Smed i Ørbech. Bertel Andersøn ibid. Niels Jensøn ibid. Sidsel Pedersd. ibid. Anne Christensd. ibid.

d 12 Oct. blef Christen Hansens Barn af Knyl døbt kaldet Frands.
Testes: Sidsel Madsdatter i Møllen, Thomas Madsøn i Pobøl, Niels Grawild, Christen Ollufsøn i Pobøl, Else Pedersd. i Green, Kirsten Bertelsd. ved Kirchen.

d 2 Nov. blef Niels Pallesøns Barn af Pobøl døbt kaldet Palle.
Testes: Anne Ollufsdatter i Pobøl. Olluf Nielsøn ibid. Thomas Olles' Pobøl. Margrethe Pedersd. ibid. Anne Nielsdatter ibid.

ANNO 1739

d 1 Martii blef Bertel Christensøns Barn af Ørbech dets Daab confirmeret kaldet Jens. Testes: Anne Sophia Friises. Bertel Jacobs' i Ørbech. Jens Pedersøn ibid. Anders Peders' ibid. Mette Ebesd. i Omvraa. Anne Christensdatter i Ørbech.

d 3 Maii blef Bernd Iwersøns Barn af Nørgreen døbt kaldet Maren
Testes: Kirsten Christensdatter ved Kirchen. Bertel Pedersøn ibid. Oster Jensøn ibid. Jens Ludwig Green. Bertel Smed i Ørbech. Mette Pedersd.

d 31 Maii blef Jens Pedersøns Barn af Ørbech døbt kaldet Sidsel.
Testes: Anne --datter i Ørbech. Jens Kastoft i Ørbech. Jens Kastoft ibid. Anders Peders' ibid. Peder Christens' ibid. Maren Smeds (?). Anne Jensd. i Ørbech.

d 28 Junii blef Christen Jensens Barn af Syndergreen døbt kaldet Niels. Testes: Mette i Annexgaard. Niels Syndergreen. Peder Jespersøn i Oxlund. Else Pedersd. i Green. Kirsten Jensd. i Møllen.

d 3 Dec. blef Thomas Christensøns Barn af Bastl. døbt kaldet Niels. Testes: Karen Simonsd. i Grimlund. Jens Hansøn ibid. Niels Syndergreen. Niels Hanssøn Oxlund. Maren Pedersd. i Pobøl. Mette i Annexgaard.

ANNO 1740

d 6 Martii blef Søren Nielsøns Barn af Møllen døbt kaldet Anne Maria. Testes: Anne Nielsdatter af Pobøl. Niels Møller i Syndergreen. Thomas Madsøn i Pobøl. Jens Pedersøn i Dyrvig. Mette Pedersd. i Annexgrd. Kirsten Bertelsdatter ved Kirchen.

d 13 Maii blef Michel Nielsens Barn af Grimlund døbt kaldet Inger. Testes: Sidsel Madsdatter i Møllen, Hans Grimlund, Bertel Smed, Hans Møller Green, Mads Frandsøns Datter i Oxlund.

d 7 Junii blef Niels Christensens Barn af Syndergreen døbt kaldet Niels. Testes: Sidsel Madsdatter i Møllen. Søren Nielssøn ibid. Niels Syndergreen. Hans Møller. Mette i Annexgaard. Kirsten Christenssdatter i Green.

d 24 Julii blef Bertel Christensøns Barn af Ørbech døbt kaldet Ide. Testes: Maren Ovisdatter udi Ørbech. Anders Pedersøn ibid. Bertel Smed ibid. Peder Jensøn ibid. Anne Christensdatter ibid. Anne Andersd. ibid.

d 4 Sept. blef Bertel Andesøns Barn af Ørbech døbt kaldet Jens.
Testes: Maren Ovisdatter af Ørbech. Anders Peders' ibid. Bertel Smed ibid. Niels Jensøn ibid. Anders Anders' ibid. Anne Christens' ibid.

d 25 Sept. blef Marcus Nielsens Barn af Lachenborg døbt kaldet Peder. Testes: Anne Christensdatter i Ørbech. Christen Grawild. Peder --s' i Stakrog. Jens Jensøn i Ørbech. Anne Andersdatter ibid. Anne i Stakrog.

d Michelsdag (29/9) blef Niels Pallesøns Barn af Pobøl døbt kaldet Palle. Testes: Kirsten Christensdatter i Pobøl. Jens Christensøn ibid. Christen Ollesøn ibid. Jens Haderslef ibid. Anne Frandsd. ibid. Anne Ollesdatter ibid.

d 4 Decembr. blef Bertel Jacobsøns Barn af Ørbech døbt kaldet Kirsten Marie. Testes: Karen Pedersdatter af Ørbech. Jens Pedersøn ibid. Anders Pedersøn ibid. Anne Jensd. ibid. Anne Christensd. ibid.

d 11 Decembr. blef Benad Svendsøns Barn af Nørgreen døbt kaldet Maren. Testes: Mette Christensd. ved Kirchen. Bertel Peders' ibid. Niels Jens' i Ørbech. Peder Pedersøn ibid. Inger Jensd. i Nørgreen. Else Christensd.

d 6 Dec. blef Thomas Ollesens Barn af Dyrvig døbt kaldet Anne.
Testes: Anne Jacobsd. i Dyrvig. Thomas Pedersøn ibid. Olluf Hans Dyrvig. Kirsten Ollesdatter i Dyrvig. Kirsten Christensd. i Pobøl.

ANNO 1741

d 11 Febr. blef Thomas Madsøns Barn af Pobøl døbt kaldet Niels. Testes: Sidsel Madsd. i Møllen. Søren Nielsøn ibid. Rasmus Pobøl. Christen Christens' ibid. Maren Poulsd. ibid. Kirsten Christensd. ibid.

d 26 Febr. blef Christen Larsøns Barn af Knyl døbt kaldet Niels.
Testes: Sidsel Madsdatter i Møllen. Niels Grawild. Niels Hans' i Grimlund. Christen i Annexgrd. Christen Ollesøn. Kirsten Bertelsd. ved Kirchen.

d 25 Martii blef Thomas Heedehuus hans Barn døbt kaldet Søren.
Testes: Kirsten Christensdatter i Pobøl. Jens Christensøn i Pobøl. Niels Hansøn Grimlund. Maren Poulsd. i Pobøl. Mette Christensd. ved Kirchen.

d 23 April blef Jens Christensøns Barn af Pobøl døbt kaldet Christen. Testes: Mette Pedersd. i Annexgaard. Christen Christens' ibid. Thomas Madsøn i Pobøl. Thomas Barslund. Kirsten Ollesd. i Pobøl. Kirsten Christensd. i Pobøl.

d 24 Sept. blef Christen Ollesøns Barn af Pobøl døbt kaldet Christen. Testes: Anne Jensdatter i Pobøl. Olluf Nielsøn ibid. Jens Christens' ibid. Thomas Ollesøn i Dyrvih. Maren Powlsd. i Pobøl. Anne Ollesdatter ibid.

ANNO 1742

d 13 Janv. blef Thomas Ollessøns Barn af Dyrig døbt kaldet Niels. Testes: Anne Jacobsdatter af Dyrvig. Olluf Pobøl. Thomas Peders' i Dyrvig. Hans Peders' ibid. Kirsten Christensd. i Pobøl. Karen Ollesd. ibid.

d 11 Martii blef Niels Jensøns Barn af Ørbech døbt kaldet Jens.
Testes: Anne Jacobsd. i Dyrvig. Peder Thomsøn ibid. Jens Hans' i Ørbech. Bertel Christensøn ibid. Ingeborg Christensd. i Ørbech. An Bertelsd. ibid.

d 29 April blef Benad Pedersøns Barn af Nørgreen døbt kaldet Jens. Testes: Leene Christensdatter af Nørgreen. Peder Christensøn ibid. Enevold Ollufsøn af Dyrvig. Niels Christensøn i Syndergreen. Kirsten Jensd. i Nørgreen. Kirsten Bertelsd. ved Kirchen.

d 20 Maii blef Christen Jensøns Barn af Syndergreen døbt kaldet Kirsten. Testes: Sidsel Madsdatter i Møllen. Søren Nielsøn ibid. Niels Syndergreen. Leene Christensdatter. Mette i Annexgaard. Inger Jensd. Green.

d 24 Junii blef Bertel Christensøns Barn af Ørbech døbt kaldet Jos. Testes: Maren Christensdatter i Hulmoes. Frands Pedersøn i Ørbech. Bertel Synderby ibid. Bertel Smed ibid. Maren Rabech. Anne Jensd. ibid.

Samme dag blef Niels Pallesøns Barn af Pobøl døbt kaldet Olluf. Testes: Sidsel Madsdatter i Møllen. Jens Pobøl. Jens Haderslef. Christen Ollufsøn ibid. Anne Nielsd. ibid. Maren Richarts.

d 29 Julii blef Jens Bechsgaards Barn af Urup døbt kaldet Anders. Testes: Maren Johansdatter fra Urup. Hans Jensen ibid. Peder Sørens' ibid. Niels Nielsøn ibid. Anne Andersd. ibid.

ANNO 1743

d 7 Jullii blef Marchus Nielsens Barn af Lachenborg døbt kaldet Appelone. Testes: Anne Andersdatter af Ørbech. Peder Christensøn ibid. Peder Thomsøn i Stakrog. Niels Marcusen. Anne Christensdatter i Stakrog. Kirsten Nielsdatter.

d 25 Aug. blef Peder Jespersøns Barn af Nørgreen døbt kaldet Else. Testes: Maren Jespers Datter af Oddum. Peder Ivarsøn ibid. Jens Ludvig i Nørgreen. Christen Nielsøn i Oxlund. Mette Christensdatter ved Kirchen. Kirsten Christensd. i Green.

d 15 Sept. blef Søren Møllers Barn døbt kaldet Sidsel.
Testes: Anne Nielsdatter i Pobøl. Thomas Nielsøn ibid. Bertel Peders' ved Kirchen. Niels Pallesøn i Pobøl. Else Nielsd. i Syndergreen. Anette Pedersdatter i Annexgaard.

Samme dag blef Bertel Christensøns Barn af Ørbech døbt kaldet Sidsel. Testes: Maren Christensdatter af Hulmos. Jens Hansøn i Ørbech. Bertel Andersøn ibid. Anne Andersdatter. Sidsel Andersdatter ibid. Maren Ovesdatter ibid.

d 6 Octobr. blef Bertel Andersøns Barn af Ørbech døbt kaldet Else. Testes: Anne Ollesdatter af Præstegaarden. Jens -- i Ørbech. Weste Madsøn Soldat. Niels Skreder i Ørbech. Maren Ovesdatter ibid. Ingeborg Christensdatter ibid.

d 13 Oct. blef Niels Pallesøns Barn af Pobøl døbt kaldet Karen.
Testes: Maren Pallesdatter af Bieremos. Peder Peders' ibid. Christen Ollesøn i Pobøl. Jens Haderslef. Anne Ollufsdatter i Pobøl. Anne Nielsdatter ibid.

d 8 Decembr. blef Richart Skomagers Barn af Ørbech døbt kaldet Else. Testes: Anne Madsdatter af Oxlund. Bertel Smed i Ørbech. Bertel Synderbye. Niels Skreder. An Jensd. Sidsel Pedersd. ibid.

ANNO 1744

d 5 Martii blef Michel Nielsens Barn af Grimlund døbt kaldet Mette Catrine. Testes: Anne Ollesdatter i Møllen. Peder Grønsig i Green. Christen Grimlund. Christen Nielsøn i Oxlund. Anne Madsdatter ibid. Anne Pedersdatter ibid.

d 31 Maii Christen Jensøns Barn af Knyl døbt kaldet Maren.
Testes: Maren Nielsdatter i Pobøl. Niels Syndergreen. Niels Grawild. Peder Jensøn i Pobøl. Anne Nielsd. i Pobøl. Anne Ollesd. ibid.

d 24 Junii blef Peder Christensøns Barn af Ørbech døbt kaldet Kirsten. Testes: Mette Rabech. Bertel Synderbye. Bertel Christensøn ibid. Niels Skreder ibid. Karen Pedersd. ibd. An Bertelsd. ibd.

d 12 Aug. blef Peder Jespersøns Barn af Nørgreen døbt kaldt Jens. Testes: Kirsten Iversdatter ibid. Peder Green. Bertel Birchmand. Jens Ludvig. Kirsten Jacobsd. i Green. Anne Bertelsdatter.

Samme dag blef Christen Ollesøns Barn af Pobøl døbt kaldet Niels. Testes: Kirsten Ollufsdatter i Pobøl. Niels Pallesøn. Rasmus Pobøl. Peder Jensøn i Pobøl. Maren Nielsd. ibid. Anne Hansd. i Annexgaard.

d 23 Augustii blef et u-ægte Barn af Barslund døbt kaldet Peder.
Moderen Kirsten Christensdatter af Barslund. Faderen blef udlagt Anders Madsøn af Oddum. Testes: Karen Pedersdatter af Oxlund. Niels Niels' ibid. Bertel Pedersøn ved Kirchen. Poul Pedersøn af Barslund. Appelone Pedersdatter ibidem.

d 13 Sept. Søren Møllers Barn døbt kaldet Sidsel. Testes: Maren Nielsdatter i Pobøl. Niels Sørensøn af Gren. Olluf Pobøl. Peder Jensøn ibid. Maren Ollesdatter ibid. Anne Bertelsd. ved Kirchen.

d 20 Sept. blef Thomas Ollesøns Barn af Pobøl døbt kaldet Kirsten. Testes: Anne Lauridsdatter af Dyrvig. Hans Pedersøn ibid. Søren Møller. Hans Nielsøn i Oxlund. Anne Jacobsd. af Dyrvig. Siske Ollesd. ibid.

d 13 Decembr. blef Bertel Jacobsøns Barn af Ørbech døbt kaldet Johannis. Testes: Jomfr. Maren Sophia Welley. Jens Hans'. Jens Jensøn. Ingeborg Christensd. Bertel Christens'. Anne Hansdatter af Ørbech.

ANNO 1745

d 17 Januarii blef Niels Jensøns Barn af Ørbech døbt kaldet Peder. Testes: Anne Lauridsdatter af Dyrvig. Hans Pedersøn ibid. Thomas Pedersøn ibidem. Jens Jensøn Kastoft. An Jensd. i Ørbech. Anne Bertelsd. ibid.

d 17 Martii blef Christen Nielsøns Barn af Oxlund døbt kaldet Anne. Testes: Anne Jacobsdatter af Dyrvig. Thomas Pedersøn ibid. Thomas Barslund. Anne Pedersdatter af Oxlund. Johanne Jørgensd. ibid.

d 28 Martii blef Niels Nielsøns Barn af Oxlund døbt kaldet Niels. Testes: Anne Pedersdatter af Oxlund. Christen Grimlund. Benad Jens' af Green. Søren Møller. Kirten Madsd. i Oxlund. Johanne Jensd. ibid.

d 13 Junii blef Jens Jacobsøns Barn af Nørgreen døbt kaldet Leene. Testes: Anne Jacobsdatter af Annexgaard. Bertel Peders' ved Kirchen. Jens Hulmos. Christen i Annexgrd. Maren Hansd. Maren Hulmos.

d2 Julii blef Christen Jensøns Barn af Syndergreen døbt kaldet Hans. Testes: Anne Ollesdatter i Møllen. Søren Møller. Niels Syndergreen. Anne Jacobs Datter i Annexgrd. Appelone Skreder.

d 12 Sept. blef Niels Hansøns Barn af Grimlund døbt kaldet Hans.
Testes: Johanne Nielsdatter af Ølgod. Niels Skadspol ibid. Thomas Barslund. Christen Mons. Karen Grimlund. An Barslund.

ANNO 1746

d 6 Februarii blef Benad Iwarsøns Barn af Nørgreen døbt kaldet Anne Maria. Testes: Karen Pedersdatter af Oxlund. Bertel Pedersøn ved Kirchen. Peder Jespersøn i Nørgreen. Niels Bertelsen i Ørbech. Kirsten Christensdatter i Green. Anne Pedersdatter i Oxlund.

d 13 Februrii blef Richart Skomagers Barn af Ørbech døbt kaldet Maren. Testes: Anne Andersdatter af Ørbech. Jep Nielsen ibid. Bertel Synderbye ibid. Mons'r Thomas Blichfeld paa Jullingeholm. Anne Hansd. i Ørbech. Ingeborg Christensd. ibid.

d 20 Februarii blef Peder Jespersøns Barn af Nørgreen døbt kaldet Jeper. Testes: Kirsten Jensdatter i Nørgreen. Jens Nederbye. Benad Iwarsøn Green. Niels Bertels' i Ørbech. Kirsten Christensd. Mette Christensdatter ved Kirchen.

d 27 Martii blef Christen Christensøns Barn af Annexgaard døbt kaldet Mette. Testes: Mad. Welley. Christen Nielsøn i Oxlund. Jens Hulmos. Pedr Jacobsøn ibid. Anne Hansdatter i Pobøl. Kirsten Christensd. i Green.

Samme dag blef Thomas Madsøns Barn af Pobøl døbt kaldet Mads.
Testes: Maren Nielsdatter af Pobøl. Søren Møller. Christen Ollesøn i Pobøl. Rasmus Pobøl. Kirsten Ollesd. ibid.

Anden Pinds Dag (30/5) blef Søren Nielsøns Barn udi Møllen døbt kaldet Christen. Testes: Karen Sørensd. ibid. Olluf Madsøn af Pobøl. Hans Nielsøn Green. Niels Sørensøn ibid. Kirsten Bertelsd.

d 27 Novembr. blef Olluf Madsøns Barn af Pobøl døbt kaldet Jens Christian. Testes: Anne Ollesd. i --. Niels Sørens' i Green. Jens Albech i Pobøl. Peder Jensøn i Pobøl. Kirsten Ollesd. Karen Ollesd. ibid.

d 4 Decembr. blef Hans Pedersøns Barn af Dyrvig døbt kaldet Peder. Testes: Karen Pedersd. i Ørbech. Laurids Linderspil. Niels Jensøn i Ørbech. Niels Bertelsøn ibid. An Jacobsd. ibid. An Bertelsd. ibid.

ANNO 1747

d 5 Februarii blef Bertel Andersøns Barn af Ørbech døbt kaldet Bertel. Testes: Anne Andersd. i Ørbech. Jens Pedersøn ibid. Peder Christens' ibid. Niels Jensøn ibid. Maren Jacobsd. ibid. Anne Madsd. ibid.

d 12 Martii blef Niels Pallesøns Barn af Pobøl døbt kaldet Jens Petter. Testes: Anne Ollesd. i Møllen, Søren Møller. Christen Ollesøn af Pobøl. Jens Albechs Hustru, Peder Jens' ibid. Maren Ollesd.

d 16 Oct. blef Thomas Ollesøns Barn i Dyrvig døbt kaldet Peder.
Testes: Anne Jacobsd. ibid. Søren Møller, Christen Olles' i Pobøl. Enevold Dyrvig, Anne Lauridsd. ibid. Kirsten Ollesd. ibid.

d 29 Oct. blef Niels Hansøns Barn af Grimlund døbt kaldet Mette.
Testes: Anne Hansdatter i Barslund, Niels Skodsbøl og Hans Søn af Ølgod. Thomas Barslund. Anne Johanne af Skierbech Mølle. An Nielsd. af Grimlund.

d 12 Nov. blef Niels Christens' Barn af Grimlund døbt kaldet Jens.

d 3 Decembr. blef Niels Jensens Barn af Ørbech døbt kaldet Anne.
Testes: Kirsten Thomisdatter af Dyrvig, Peder Christensøn af Ørbech. Peder Jensøn ibid. Bertel Jacobsøn ibid. Mette Rabech ibid. Ingeborg Christensdatter ibid.

Anden Juldag (26/12) blef Christen Christensen af Annexgrd hans Barn døbt kaldet Maren. Testes: Kirsten Christensdatter af Nørgreen. Søren Møller, Christen Knejl, Christen Thomsen i Barslund, Anne Christensatter af Syndergreen, Karen Bertelsd. ved Kirchen.

ANNO 1748

d 6 Januarii blef Peder Jensens Barn af Ørbech døbt kaldet Jens. Testes: Ingeborg Christensdatter ibid. Bertel Synderbye ibid. Peder Christens' ibid, Bertel Smid ibid. An Jensd. ibid. Anne Madsdatter ibidm.

d 7 Febr. blef Niels --s Barn af Oxlund døbt kaldet Peder. Testes: Maren Beneds af Nørgreen, Bened Jensøn ibid. Hans Jørgensøn i Oxlund, Jens Haderslef ibid. An Bertelsd. ibid. Anne Pedersdatter i Pobøl.

d 19 Maii blef Christen Jensens Barn af Syndergreen døbt kaldet Birgete. Testes: Anne Christensdatter af Syndergren, Niels Christensøn ibid. Hans Nielssøn ibid. Søren Nielsøn i Møllen. An Jacobsdatter af Annexgaard. Mette Haderslef.

d 23 Julii blef Michel Sørensens Barn af Ørbech døbt kaldet Anders. Testes: Maren Owisdaatter, Bertel Jacobsøn, Peder Christens'. Enevold Ollesøn af Dyrvig. Mette Jensdatter og Anne Jacobsd. af Ørbech.

d 21 Julii blef Peder Christensøns Barn af Ørbech døbt kaldet (Mette?).

ANNO 1749

d 5 Martii blef Christen Nielsens Barn af Oxlund døbt kaldet Anne Marie. Testes: Maren Owisdatter af Ørbech, Hans Pedersøn af Dyrvig, Niels Bertelsøn af Ørbech. Christen Hansøn af Bastl. Kirsten Thomasdaatter af Dyrvig. Anne Jensdaatter af Oxlund.

d 9 Martii blef Christen Ollesøns Barn af Pobøl døbt kaldet Anne. Testes: Anne Jensdaatter i Pobøl. Rasmus Rasmussen ibid. Peder Jensøn ibid. Jens Albech. An Jacobsd. af Annexgrd. Karen Ollufsdaatter af Pobøl.

d 16 April Richart Skomagers barn af Oxlund døbt kaldet Margrete. Testes: Anne Madsdaatter af Ørbech, Niels Christensøn ibidm. Niels Hansøn i Grimlund. Niels Michelsøn ibid. Christen Nielsøn af Oxlund. Kirsten Madsd. ibid. An Jensd. ibid.

d 24 Junii blef Peder Jespersøns Barn af Nørgreen døbt kaldet Kirsten. Testes: Kirsten Iversdaatter af Nørgreen. Jens Ludvig. Jens Jacobsøn ibid, Hans Nielsøn i Syndergreen, Johanne Bertelsd. ved Kirchen. Anne Westses af Pobøl.

d 20 Julii blef Olluf Madsøns barn af Pobøl døbt kaldet Mads Christian. Testes: Anne Ollesdaatter i Møllen. Søren Niels' ibid. Jens Albeck. Hans Nielsøn Green. Kirsten Eschesd. Pobøl. Kirsten Ollesdaatter ibid.

d 3 Aug. blef Niels Hansøns barn af Grimlund døbt kaldet Niels.
Testes: Niels Skodsbøls Daatter og hendes Mand fra Gvang (?). Thomas Barslund. Niels Skodsbøl. Niels Grimlund. An Barslund. Kirsten Ollesdaatter.

d 21 Sept. blef Jens Jacobsøns barn af Nørgreen døbt kaldet Else (?). Testes: Kirsten Eskesdaatter af Pobøl. Christen Ollesøn i Pobøl. Hans Nielsøn Green. Bertel Pedersøn, Kirsten Iversd.

(iflg. begravelses-registret: 21/12: Hans Pedersens barm af Dyrvig, dødfødt).

ANNO 1750

d 1 Martii blef Christen Christensens barn af Annexgaard døbt kaldet Christen. Testes: Anne Hansdaatter af Barslund. Thomas Christensen ibid. Søren Møller. Peder Jacobsøn Hulmos. Maren Green. Kirsten Eskesd. Green

d 19 April blef Niels Nielsens barn af Oxlund døbt kaldet Kirten. Testes: Anne Pedersdaatter af Pobøl. Peder Oxlund. Christen Nielsøn ibid. Peder Jacobsøn Hulmoes. Johanne af Oxlund. Karen Barslund.

d 27 Sept. blef Peder Jensens barn af Ørbech døbt kaldet Anne Margrete. Testes: Anne Marie Jensd. af Ørbech. Niel Jensøn ibid. Niels Marchusøn ibid. Niels Kastoft ibid. Anne Andersd. ibid. Mett Bertelsd. ibidm.

d 11 Ovtobr. blef Niels Jensøns barn af Ørbech døbt kaldet Johnne. Testes: Maren Ovisdaatter ibid. Peder Jensøn ibid. Bertel Synderbye ibid. Niels Mrchusøn ibid. Anne Andersd. ibidm.
Anne Marie Jensdaatter ibidm.

(Iflg. begravelses-registret: 8/11: Christen Jensens barn dødfødt).

ANNO 1751

d 10 Martii blef Richart Skomagers Barn af Oxlund døbt kaldet Niels. Testes: Anne Hansdaatter af Oxlund. Niels Christensøn i Ørbech. Christen Nielsøn af Oxlund. Anne Madsdaatter ibid. Mette Thomisdaatter af Barslund.

d21 Martii blef Peder Jespersøns Barn af Nørgreen døbt kaldet Christen. Testes: Kirsten Jensd. ibid. Jens Ludwig ibid. Anders Jensøn ibid. Niels Michelsøn i Grimlund. Anne Hansd. i Oxlund. Anne Bertelsd. ibid.

d 4 Julii blef Niels Christensøns Barn af Syndergreen døbt kaldet Anne Marie. Testes: Anne Hansdaatter af Barslund. Thomas Christensen ibid. Christen Jensøn Green. Mathias Nielsøn Green, Anne Green.

ANNO 1752

d 30 Janv. blef Niels Marcusøns Barn af Ørbech døbt kaldet Bertel. Tetes: Anne Marie af Ørbech. Niels Møller. Bertel Smid. Niels Jensøn i Ørbech. Anne Jensd. ibid. Kirsten Christensd. i Jullingsholms Mølle.

d 16 April blef Christen Jensøns Barn af Syndergreen døbt kaldet Christen. Testes: Kirsten Bertelsdaatter ved Kirchen. Bertel Peders' ibid. Søren Green. Anders Green. Maren Barslund. Anne Green.

d 7 Maii blef Peder Christensens Barn af Ørbech døbt kaldet Johanne. Testes: Sidsel Grawild, Anders Grawild, Bertel Smid. Bertel Synderbye, An Marie Jensd. Ingeborg Ørbech.

(iflg. begravelses-registret: 18/6: Niels Hansens barn dødfødt).

d 2 Julii blef Christen Nielsøns Barn af Oxlund døbt kaldet Niels. Testes: Maren Owisdaatter i Ørbech, Hans Nuielsøn i Præstegaarden. Bertel Smed i Ørbech. Thomas Pedersøn i Dyrvig. Maren Richart. Anne Jensdaatter i Oxlund.

d 9 Julii blef Niels Christensøns Barn af Ørbech døbt kaldet Mads Christian. Testes: Maren Richart, Bertel Smid ibid. Peder Christensøn ibid. Anne Maria, Ingeborg Christensd. ibid.

d 16 Julii blef Christen Christensøns Barn af Annexgaarden døbt kaldet Jacob. Testes: Maren Barslund. Bertel Pederssøn ved Kirchen. Søren Møller. Søren Knyl. Else Syndergreen. Anne Christensdaatter ibid.

d 13 Aug. blef Hans Pedersøns Barn af Dyrvig døbt kaldet Anne.
Testes: Maren Lauridsdaatter af Bindesbøl. Thomas Pedersøn i Dyrvig. Enevold Ollesøn ibid. Kirsten Thomis Daatter ibid. Karen Pedersdaatter i Ørbech.

d 24 Sept. blef Niels Bertelsøns Barn af Ørbech døbt kaldet Ingeborg Mrie. Testes: Anne Jensdaatter af Ørbech. Jens Pedersøn ibid. Peder Jensøn ibid. Christen Bstlund. Karen Bertelsøn ibid. Bertte Bertelsdaatter ibid.

d 13 Dec. blef Niels Nielsøns Barn af Oxlund døbt kaldet Johanne. Testes: Anne Pedersdaatter af Pobøl. Bertel Peders' ved Kirchen. jens Haderslef. Niels Grimlund. An Bertelsd. i Oxlund. Anne Jensdaatter ibid.

ANNO 1753

d 6 Maii blef Niels Jensøns Barn af Ørbech døbt kaldet Anne Marie. Testes: Kirsten Thomisdaatter af Dyrvig. Peder Jensøn af Ørbech. Niels Marcusøn af Ørbech. Mathias Lachenborg. Maren Thomisd. ibid. Marie Jensd. ibid.

d 5 Augustii blef Niels Hansøns Barn af Grimlund døbt kaldet Mette. Testes: Maren Christensd. af Barslund. Christen Thomsøn ibid, Christen Nielsøn i Oxlund, Niels Grimlund. Mette Thomasd. i Barslund, Bodel Eskesd. af Pobøl.

ANNO 1754

d 20 Martii blef Christen Jensøns Barn af Syndergreen døbt kaldet, Anne. Testes: Anne Christensdaatter ibid. Anders Green, Niels Green, Peder Christensøn ibid. Anne Christensd. Green.

d 15 Julii blef et uægte Barn døbt af Oxlund kaldet Anne Margrete. Testes: Maren Nielsdatter af Pobøl, Christen Nielsøn i Oxlund, Jens Haderslef ibid. Anne Hansd. ibid. Anne Madsdaatter ibid. Barnets Fader blef udlagt en Glanteri Kremer nafnlig Andreas fra Knyserland. Moderen Elisabeth Richarts Dater af Oxlund.

d 15 Sept. blef Niels Hansøns Barn af Grimlund døbt kaldet Mette. Testes: Bern Hansøn og Hustru af Skirerbech Mølle. Christen Isers' i Barslund, Jens Haderslef. Anne Hansdatter og Fredes Datter Mette i Barslund.

d 6 Oct. blef Peder Pedersøns Barn af Pobøl døbt kaldet Hans.
Testes: Maren Nielsdatter af Pobøl. Rasmus Rasmusøn. Niels Pallesøn ibid. Niels Sørensøn i Møllen. Maren Ollesdaatter ibid, An Ollesdaatter i Pobøl.

ANNO 1755

d 8 Junii blef Niels Christensøns Barn af Ørbch døbt kaldet Kirsten. Testes: Anne Andersdaatter ibid, Peder Christenøn ibid. Bertel Synderbye ibid, Hans Hermansøn. Karen Bertelsd. ibid. Anne Jensdaatter ibid.

d 31 Aug. blef Niels Marcusøns Barn af Ørbech døbt kaldet Johanne. Testes: Anne Lachenborg. Peder Christensøn i Ørbech, Hans Marcus' ibid. Mathias Lachenborg, Sidsel Kirsten Jensd. i Ørbech, Karen Lachenborg.

d 14 Sept. blef Mads Christensøns Barn af Dyrvig døbt kaldet Ingeborg. Testes: Maren Pedersdaatter af Ørbech. Niels Jensøn ibid, Jens Pedersøn i Dyrvig. Enevold Ollufsøn ibid, Anne Thomisd. ibid. Anne Lauridsdaatter ibid.

(iflg. begravelses-registret: 5/10: Peder Christensens barn af Ørbech dødfødt)

d 25 Nov. blef Peder Pedersens Barn af Pobøl Hands Huus døbt kaldet Mette. Testes: Bodel Christensdaatter i Pobøl, Christen Ollufsøn ibid. Christen Jensøn Knyl. Niels Sørensøn i Møllen. Maren Nielsd. i Pobøl. Kirsten --sd.

ANNO 1756

d 6 Janv. blef Peder Jacobsøns Barn af Hovn Kirche døbt kaldet Jacob. Testes. Anne Ollesd. i Møllen. Bertel Pedersøn ibid. Jens Jensøn af Hulmos, Hans Nielsøn i Ørbech, Inge Jensd. i Nørgreen, An Jacobsd. i Annexg.

(iflg. begravelse-registret: 11/1: Peder Jakobsens barn Jacob)

d 25 Janv. blef Niels Jensens Barn af Ørbech døbt kaldet Hans. Testes: Anne Lauridsdaatter af Dyrvig, Hans Pedersøn ibid. Bertel Synderbye. Peder Christensøn i Ørbech. An Thomasd. i Dyrvig. Maren Bertelsd. i Ørbech.

d 1 Febr. blef Christen Ollesøns Barn af Pobøl døbt kaldet Karen. Testes: Bodel Christensdaatter af Pobøl, Rasmus Pobøl, Søren Møller, Hans Nielsd. ibidm. Anne Westerdaatter, Maren Heedehuus.

d 28 Febr. blef Christen Nielsøns Barn af Oxlund døbt kaldet Bertel. Testes: Karen Bertelsdaatter af Ørbech, Bertel Smid ibid. Hans Nielsøn i Præstegrd. Niels Gertsøn i Løbech. Maren Richart. Karen Pedersd. ibid.

d 21 Martii blef Christen Christens Barn af Oxlund døbt kaldet Peder Christian. Testes: Maren Hansdaatter ibid. Olluf Madzen i Pobøl. Hans Nielsøn i Møllen, Hans Thomsøn i Barslund. An Westersd. ibid. Karen Pedersd. ibid.

d 9 Maii blef Christen Christensens Barn af Annexgrd. døbt kaldet Jens. Testes: Anne Jensdaatter i Pobøl. Søren Møller. Jens Hulmos, Peder Jacobsøn ved Kirchen, Kirsten Green, Else Green.

d 23 Maii blef Niels Bertels Søns Barn af Ørbech døbt kaldet Jens. Testes: Sidsel Jensdaatter i Ørbech, Peder Christensøn ibid. Christen Skygrd. ibid. Mads Dyrvig. Anne Bertelsd. i Oxlund, Karen Bertelsd. i Ørbech.

ANNO 1757

d. 30 Janvarii blef Peder Jacobsøn ved Kirchen døbt kaldet Jacob. Testes: Anne af Annexgrd. Christen af Annexgrd., Søren Møller, Jens Hulmos. Inger Jensd. i Nørgreen, Anne Ollesd. i Møllen.

d 25 Martii blef Peder Christensens Barn af Ørbech døbt kaldet Maren. Testes: Mette Rabech ibid. Bertel Synderbye. Niels Jens' ibid. Hans Hermansen ibid. An Marie Jensd. ibid. Sidsel Kirstine Jensd. ibidm.

d 7 April blef Niels Jensøns Barn af Ørbech døbt kaldet Hans.
Testes: Kirsten Thomis Daatter af Dyrvig, Mads Christensøn ibid. Peder Christensøn i Ørbech, Peder Jens' ibid. An Marie Jensd. ibid. Sidsel Jensd. ibid.

d 23 Oct. blef Peder Jensøns Barn af Pobøl døbt kaldet Jens.
Testes: Maren Ollesdaatter af Pobøl. Niels Pallesøn i Pobøl. Olluf Mads' i --. Hans Thomsøn i Barslund. An Jacobsd. i Annexgrd. An Pedersd. i Oxlund.

d 20 Dec. blef Hans Hermansens Barn af Ørbech døbt kaldet Herman. Testes: Jomfr. -artothe Amalia Sützer, Niels Marcusen og Hans Søn Bertel. Mathias Lachenborg. Anne Andersd. i Ørbech. An Marie Jensd. ibid.

d 20 November blef Niels Christensens Barn af Ørbech døbt kaldet Kirsten. Testes: Anne Andersdaatter ibid. Niels Jensøn ibid. Peder Jensøn. Niels Marcusøn. An Marie Jensd. ibid. Mette Bertelsd. ibid.

Samme dag blef et uægte Barn fra Heede Huuset døbt kaldet Kirsten Marie. Faderen blef udlagt Peder Nielsøn af Løve, Moderen Appelone Pedersdaatter. Testes: Maren Ollesdaatter. Kirsten Christensd. Niels Palleesøn. Peder Green.

Anden Søndag i Advent (4/12) blef Peder Jespersens Barn af Nørgreen døbt kaldet Hans. Testes: Johanne Bertelsdaatter ved Kirchen. Anders Green, Søren Niels' i Møllen. Mathias i Syndergreen. An Marie i Møllen, Kirsten Christensd. Green.

Anden Jule dag (26/12) blef Niels Hansøns Barn af Grimlound døbt kaldet Simon. Testes: Mette Thomisdaatter af Barslund. Hans Thomsøn ibid. Christen Thomsøn ibid. Jens Haderslef. Anne Barslund. Karen Bertelsd. af Ørbech.

ANNO 1758

d 20 Marts (?) blef Peder Andersøns Barn af Ørbech døbt kaldet Henrik Linroth. Testes: Anne Andersdatter ibid. Peder Christensøn ibid. Peder Hansøn ibid. Owe Bertelsen ibid. Ingeborg Christensdaatter ibid. A Marie Jensd. ibid.

d 3 Sept. blef Hans Pedersøns Barn af Dyrvig døbt kaldet An Marie Kirstine. Testes: Kirsten Thomasdaatter ibid. Laurids Bindespil, Mads Dyrvig, Owe Bertelsen. Karen Pedersdaatter i Ørbech, Anne Sørensd. i Dyrvig.

d 8 Octobr. blef Enevold Ollufsøns Barn af Dyrvig døbt kaldet Jens. Testes: Kirsten Ollufsd. af Wimkroeg. Marchus Jensøn ibid. Søren Møller. Jens Thomsen i Dyrvig. Maren Ollesdaatter. Anne Thomasd. i Dyrvig.

d 22 Octobr. blef Mads Christensøns Barn af Dyrvig døbt, kaldet Christen. Testes: Anne Lauridsdaatter ibid. Hans Pedersøn ibid. Christen Kields' af Anding (?). Enevold Ollesøn i Dyrvig. An Marie Jensd. i Ørbech. Karen Pedersd. ibid.

d 22 Oct. blef Christen Ollufsøns Barn af Pobøl døbt kaldet Maren. Testes: Bodel Christensdaatter i Pobøl, Hans Nielsøn ibid. Mads Sørensøn i Møllen, Rasmus Pobøl, Maren Ollesdaatter i Pobøl, Elisabeth Laretsd. ibid.

d 23 Novembr. et uægte Barn af Oxlund dets Daab confirmeret kaldet An Catrine. Testes: Maren Hansdaatter af Oxlund, Christen Nielsøn ibid. Christen Christensøn ibid. Karen Pedersdaatter ibid. Mette Thomisd. i Barslund.
Barnets Fader blef udlagt Peder Nielsen, Raadmand Knudsøns Søn i Warde, Moderen Kirsten Richertsdaatter af Oxlund.

d 26 Novembr. blef Christen Christensens Barn af Oxlund døbt kaldet Iver. Testes: Anne Barslund. Christen Thomsøn ibid. Christen Nielsøn Oxl. Michel Michelsøn i Grimlund, Mette Thomisd. i Barslund, Karen Pedersd. ibid.

ANNO 1759

d 25 Martii blef Christen Nygaards Barn af Ørbech døbt kaldet Ingeborg. Testes: Anne Jensdaatter ibid. Peder Jensøn ibid. Jens Pedersøn ibid. Mathias Lachenborg, Dorthe Linroth. An Lachenborg.

d 9 Sept. blef Peder Jensens Barn af Pobøl døbt kaldet Bernt Friederich. Testes: Christophers Datter i Møllen. Closter Christopher ibid. Olluf Madsøn i Pobøl, Mads Søren Søn i Møllen, An Marie i Møllen.

ANNO 1760

2 Martii blef Peder Andersens Barn af Ørbech kaldet Mette.
Testes: Johanne Bertelsdaatter ved Kirchen, Christen Nygaard ibid. Owe Bertelsen ibid. Peder Lachenborg. An Andersd. i Ørbech, Karen Pedersd. ibid.

d 15 Junii blef Niels Jensøns Barn af Ørbech døbt kaldet Anne Marie. Testes: Anne Lauridsd. af Dyrvig. Christen Nygrd. i Ørbech. Ove Bertelsen ibid. Hans Dyrvig. Ingeborg Ørbech. An Jensd. ibid.

d 16 Novembr. blef Hans Hermans Barn af Ørbech døbt kaldet Johnnis. Testes: Johanne Bertelsd ved Kirchen, Peder Jensøn i Ørbech. Niels Bertelsøn ibid. Ove Bertelsøn ibid. An Andersd. ibid. Appelon Thomisd. ibid.

d 14 Sept. blef Mathias Lachenborgs Barn dets Daab confirmeret kaldet Marcus. Testes: Anne Lachenborg, Niels Marchusen i Ørbech. Peder Lachenborg. Jens Kvong. Gunver Christensdatter. Anne Nielsdaatter.

Ao. 1762

d 13 Junii er Johanne Hansdatters Barn døbt i Hoven Kirke kaldet Hans Grindesøn. - Faderen udlagt, Grindahl Nielsen.

1761

Peder Jespersøns Søn døbt i Hoven Kirke, kaldet Niels.

1762

Dom Xma p. Trinit. (15/8) er Peder Andersens Barn af Ørbech døbt kaldet Kirsten.

d 7 Febr. blef Peder Jensens Barn af Pobøl døbt kaldet Hans Christjan. Testes: Kirsten Pedersdaatter af Pobøl, Peder Stiefting. Christen Jensøn i Pobøl. Hans Bernts' ibid. Kirsten Christensd. ibid, An Jacobsd. i Annexgaard.

d 22 Octobr. blef Mathias Lachenborgs Barn døbt kaldet Jens.
Testes: Kirsten Jensdaater af Bagisgrd. Niels Andersøn ibid. Jens Krog. Christen Hansøn ibid. Appelone Thomasdatter i Ørbech. Karen Pedersd. ibid.

ANNO 1763

d 27 Martii blef Peder Jacobsøns Barn ved Hovn Kirche døbt kaldet Bertel. Testes: Kirsten Bertelsd. af Nørgreen. Bertel Pedersøn. Jens Hulmos. Mads i Møllen. Sidsel Sørensd. ibid. Anne Bertelsd. ved Kirchen.

d 8 Junii blef Christen Nielsens Barn af Oxlund døbt kaldet Ove.
Testes: Mette Thomisd. af Barslund, Christen Thomsøn ibid. Hans Thoms' ibid. Johanne Bertelsøn af Ørbech, Kren Pedersd. Kirsten Pedersd.

d 2 Oct. blef Hans Hermans Barn af Ørbech døbt kaldet Kirsten Marie. Testes: Mad. Haar. Monsr. Haar. Niels Smid i Ørbech. Bertel Jacobsen ibid. Sidsel Jensd. ibid. Jens Haderslefs Hustru.

ANNO 1764

d 1 April blef Niels Hansens Barn af Dyrvig døbt kaldet Karen. Testes: Karen Thomisdaatter ibid. Enevold Ollesøn ibid. Thomas Olesøn ibid. Niels Hulmos. An Lauridsd. Elisabeth Bertelsdaatter.

d 12 Octobr. blef Christen Nygaards Barn af Ørbech døbt kaldet An Margrette. Testes: Ingeborg Rabech af Ørbeg. Jens Pedersøn ibid., Niels Nygrd. i Bagisgrd. Niels Bertels'. An Marie Jensd. Kirsten Bertelsdatter.

d 2 Oct. blef Peder Nielsøns Barn af Ørbech døbt kaldet Thomas.
Testes: Mad. Haar af Jullings Holms Mølle, Niels Bertelsøn i Ørbech. Jens Nielsøn ibid. Johannis Bertelsøn ibid. Kirsten Bertelsdaatter ibid.

d 24 April (?) blef Niels Jensøns Barn af Ørbech kaldet Simon.
Testes: Anne Marie Jensd. af Ørbech, Peder Jensøn ibid. Ander Bertels' ibid. Jens Nielsøn ibid. Kirsten Pedersd. ibid. Kirsten Hermansd. ibid.

ANNO 1765

d 3 Martii blef Mathias Marcusøns Barn af Lachenborg døbt kaldet Johanne. Testes: Kirsten Joens paa Juellingsholm, Niels Marchusøn i Ørbech, Christen Jo--svig, Christen Hansøn i Stakrog, Bodel Bagisgrd. Anne Jensd. ibid.

(iflg. begravelses-registret: 25/3: Peder Bertelsøns barn, der var hjemmedøbt og straks døde)

d 20 Junii blev Mads Sørensens Barn i Hoven Mølle døbt, kaldt Søren. Anne Sørensdatter af Dyrvig bar Barnet.

d 8 Sept. blef Erik Andersens Barn af Ørbech døbt kaldt Anders. Anne Andersdatter af Omvraae bar Barnet.

d 10 Novembr. blev Anders Tuesens Barn af Paabøl døbt, kaldet Oluf. Sidsel Sørensdatter bar Barnet.

Ao. 1766

d 14 Dec. blv Enevold Olufsen af Dyrvig hans Barn døbt, kaldt Sidsel Kirstine. Hendes Moster bar hende.

d 21 Dito blev Niels Hansens Søn af Dyrvig døbt, kaldet Thomas. Hans Faster bar ham.

(herefter er et uudfyldt felt i kirkebogen)

1767

d 11 Mai - Niels Jensens Barn i Ørbech døbt kaldet Mette Marie. Peder Jensens Hustru bar hende.

d 1 Aug. - Peder Andersøns Barn i Ørbech døbt kaldet Anna Marie. Hendes syster i Ørbech bar hende.

d 23 Aug. - Mads Christensens Barn i Oxlund døbt, Anna Maria. Hustruen bar hende.

d Samme dag - Christen Nielsens Barn i Oxlund døbt kaldet Hans. An Christensdatter bar ham.

(iflg. begravelses-registret: 13/12: Niels Sørensens barn dødfødt).

1768

Nytaarsdag blev Anders Jürgens Datter døbt kaldet Mette. Jens Bened hans Hustru bar hende.

d 24 Janv. blev Mathias Lachenborgs datter døbt kaldet Bodild. Kirsten Jensdatter,der var Moster, bar hende.

d 9 Maii blev Niels Jensøns Barn i Ørbech døbt, kaldet Bodild. Niels Markusens Hustru bar hende.

d 10 Junii blev Enevold Olufsens Søn døbt kaldet Oluf. Sidsel Sørensdtter bar ham.

d 1 Nov. Peder Jensens dødfødte dreng.

1769

d 12 Febr. blev Hans Jensens Søn døbt, kaldet Thomas Christian. Niels Eriksens Hustru bar ham.

d 2 Junii blev Een Glarmesters navnlig Christen Jensen, som kom med sin Hustru til Annexgaarden, hvor hun fødte et Drengebarn, og blev døbt ved navn Søren. Peder Christensens Hustru bar ham.

d 24 Sept. blev Niels Hansens barn i Dyrvig døbt kaldet Mette. Mads Christensens Hustru bar hende.

d 11 Oct. blev Mads Richarts Barn af Oxlund døbt, kaldet Maren. Frembaaren af Systeren Kirsten Richtersdaatter.

1770

Dom. 2. p. Epiph. (15/2) blev Johannes Bertilsens Barn i Ørbech døbt kaldet Marianne. Niels Christens Hustru bar hende.

Dom. Miseric Domini (29/4) blev Peder Pedersens Søn i Ørbech døbt kaldet Bertel. Johannes Bertilsens Hustru bar ham.

Dom Exaudi. (27/5) blev Anders Sørensens Barn af Bagbøl døbt, kaldet Maren. Niels Callesens Datter bar hende.

1771

d 17 Febr. blev Christen Nielsens Søn i Oxlund døbt og kaldet Thomas, frembaaren af Ingeborg Nielsd. i Ørbech.

d 14 April blev Niels Jensøns Søn i Ørbech døbt, kaldet Niels. Else Christensd. i Ørbech bar ham.

d 16 Junii blev Niels Eriksens Datter af Barslund døbt, kaldet Karen, frembaaren af Ludvig Sørensens Anne Barslund.

d 4 Aug. blev Johannes Bertelsens Søn døbt af Ørbech og kaldet Bertel, frembaaren af Hans Moster Mette Marie.

d 22 Sept. blev Per Christensens Barn døbt af Syndergreen kaldet Anna, frembaaren af hendes Mormoder Anna Rasmusd.

d 29 Dito blev Hans Thomsens Søn af Barslund døbt, kaldet Hans Christian. Hustruen Mette Thomasd. bar ham.

1772

d 5 April blev Lauge Hansens Datter af Knyl døbt, kaldet Anna, frembaaren af Systeren udi Ølgod Sogn Anna.

d 12 April blev Christian Woetmands Søn døbt, kaldet Ernst, frembaaren af Jomfru Woetman som var Søster.

d11 Oct. blev Niels Jenssens Barn af Nør-Green døbt og kaldet Else, frembaaren af Peder Mortensens Hustru.

d 17 Novembr. blev Mads Richardsens Daatter døbt af Oxlund kaldet Gunver Margretha, frembaaren af Farmoderen.

d 17 Novembr. blev Mads Richardsens Daatter døbt af Oxlund kaldet Gunver Margretha, frembaaren af Farmoderen.

1773

d 21 Martii blev Anders Thuesens Søn døbt kaldet Thue, frembaaren af Mormoderen Maren Olufsdaatter.

(iflg. begravelses-registret: 18/4: Peder Andersens barn dødfødt)

d 11 Julii blev Niels Hansens Søn døbt og kaldet Niels, Niels Callesens Daatter Karen bar ham.

d 30 Dito blev læst over Christian Woetmans Daatter som vae hjemmedøbt kaldet Dorthe. Mad. Povelsen bar hende.

d 3 Oct. blev læst over Enevold Dyrvigs Daatter som var hjemmedøbt kaldet Anne Catarina. Søsteren af Wium Krog bar hende.

1774

d 18 Febr. er Niels Skræders Søn døbt, kaldet Mathias, Mosteren bar ham.

d 19 Junii er Bertel Nielsens Søn af Ørbech døbt, kaldet Niels, Mosteren bar ham.

d 13 Martii er Niels Thomsens dødfødte Søn fød.

d 13 Julii er Peder Andersens Datter fød.

d 28 Aug. er Peder Christensens Søn kaldet Christen, frembaaren af Systeren.

d 24 Oct. blev Mads Jensens Søn døbt kaldet Per, frembaaren af Mormoderen.

1775

d 14 Febr. blev Johannes Bertelsøns og Kirsten Pedersdaatters Daatter døbt, kaldet Mariana, Ingeborg Nielsdaatter bar hende.

d 19 Dito blev Mads Richardsøns Søn døbt kaldet Niels. Hans Barslunds Hustru bar ham.

d 2 April blev Niels Thomsens og Anne Margaretha Pedersdaatters Daatter døbt, kaldet Mette. Hans Barslunds Hustru bar hende.

d 28 Dito blev Møllerens Christian Woetman og Dorthe Sperlings Søn døbt, kaldet Rasmus. Peder Christens' Hustru bar ham.

d -- Maii blev Christen Jensøns og Maren Christensdaatters Søn døbt kaldet Niels. Peder Christensens Hustru bar ham.

d 25 Junii blev Palle Nielsøns Daatter døbt kaldet Kirsten, Moderen er Mette Christensdaatter, frembaaren af Systeren Karen Nielsdaatter.

(iflg. begravelses-registret: 8/10: Peder Andersens barn dødfødt).

d 15 Oct. blev Mads Jensøn og Mette Pedersdaatters Søn døbt, kaldet Per, frembaaren af Johannes Bertelsens Hustru.

1776

d 8 April blev Niels Jensøns og Anna Mathiisdaatters Barn døbt og kaldet Anders, frembaaren af Mosteren Kirsten Mathiisdaatter.

d 27 Maii er Hans Nielsens og Karen Olufsdaatters Barn døbt og kaldet Anna Catharina. Enevold Olufsens Hustru barnets Moster bar hende.

d 28 Julii blev Palle Nielsens Datter døbt og kaldet Kiersten Marie. Testes: Hans Nielsen. Jacob Christensen. Jens Pedersen. Karen Christensdaatt. Hans Nielsens Hustr. frembaaren af Christen Jensens Hust.

1777

d 12 Janur. bl. Hans Barslunds Søn døbt og kaldet Simon. Testes: Christen Nielsen og Hustr. Mads Richardsen. Simon Nielsen. Johanne Niels Daatter. Niels Thomsens Hustr.

d 19 Januari blev Thomas Jensens Datter i Ørbech døbt kaldet Else Marie. Testes: Ingeborg Nielsdatt. Maren Pedersd. Johannes Bertelsens Hustr. Jens Pedersen. Jens Nielsen.

d 3 Marts blev der læst over i Bertel Nielsens Datt. i Ørbech, kaldet Anne Marie. Testes: Christen Høiegrd. Niels Marcusøn. Thomas Jensens Hustr. Johane Nielsdatter. Maren Pedersdatter.

d 17 April blev Peder Christensøns Datt. i Sønd. Green døbt og kaldet Else Marie. Testes: Mathis Nielsen. Peder Mortensen. Jacob Pedersen. Christen Annexgrds Hustr. Karen Thomasdatter. Frembaaren af Anne Christensdatter.

d 4 August bl. Mads Jensens Barn hjemdøbt og kaldet Birthe. Læst over hende blev den 14 Septembr. frembaaren af Jens Pedersens --.

d 21 Sept. bl. Christen Jensens Datt. i Hvolmose døbt og kaldet Anne Margrethe. Testes: Palle Nielsen. Mads Esbien. Trovels Christensens Hustr. Karen Christensdatt. Christen Christensøns Hustr. Palle Nielsens Hustr.

d 14 Dec. bl. Mads Richardzens Søn døbt Peder (?).

1778

d 11 Janv. bl. Peder Madsens Datter i Ørbech døbt kaldet Anne. Frembaaren af Jens Pedersens Hustr. i dend yngre.

d 15 Febr. bl. Jens Pedersøns Søn i Nr. Green døbt kaldet Peder, frembaaren af Peder Mortensens Hust.

d 14 Febr. bl. Jens Hendriksens Søn hiemdøbt kaldet Tøger. Læst over i Kirken d 3 April, frembaaren af Knud Therchelsens Hust.

d 20 April bl. der lest over Niels Thomsens Søn som var hiemdøbt og kaldet Peder Esbien. Frembaaren af Jens Pedersens Hustr. i Ørbech.

1779

d 3 Januari: Niels Jørgensens og Maren Jensdatter Datt. i Ørbech døbt ved nafn Else, frembaaren af Gl. Peder Andersens Enke Dorthe Lindert.

d 17 Martii bl. Hans Nielsens og Karen Olufsdatt. Barn i Paabøl døbt ved nafn Anders, frembaaren af Hans Thoms. Hust.

d 1 April bl. Niels Skræders og Anna Mathiasdatt. Barn i N.G. døbt kaldet Peder, frembaaren af Peder Christensens Hustr. i S. Green.

d 18 April bl. Jens Pedersens og Maren Pedersdatt. af N.G. deres Barns Daab confirmeret kaldet Inger Catharina, frembaaren af Peder Morthensens Hustr.

d 9 Maii bl. Thomas Eriksens og Maren -s Barn i Ørbech døbt ved navn Apelona, frembaaren af Jep Nielsens Hust.

d 24 Maii bl. Palle Nielsens og Mette Christensdatt. Barn i Paabøl døbt ved navn Christen, frembaaren af Karen Christensdatter.

1780

d 30 Januarii blev Jens Knudsens og Karen Christensdatters Barn døbt Anders, frembaaren af Knud Therchels hustr.

d 19 Martii bl. Sal. Mads Richardtsens Søn døbt, Mads, frembaaren af Niels Thomsens Hustr.

d 11 Junii blev S. Christensøns og Anne Nielsdaatters Barn af S. Green døbt Bodil Marie, frembaaren af Niels Jens' Hustr.

d 29 Septembr. blev et uægte Barns Daab confirmeret, Moderen Kiersten Mathisdaatter, udlagt til Barnets fader Jens Nielsøn af Ørbech, frembaaren af Niels Skræders Hustr. i Nør Green.

d 15 Octobr. blev Jens Persens og maren Pedersdaatt. Barn i Ørbech døbt Peder, frembaaren af Niels Thoms. Hustrue.

1781

d 4 Martii bl. Jep Nielsens og Kiersten Jensdatters Barn af Ørbech døbt kaldet Anders, frembaaren af Mosteren i Bagegsgrd.

d 11 Martii bl. Christen Christensøns og Karen Nielsdatt. Barn af Annexgrd. døbt kaldet Niels.

d 20 Maii bl. Iver Christensens og Maren Jensdatters barn af Oxlund døbt kaldet Christen, frembaaren af Hans Ifvarses Hustr.

d 3 Junii bl. Niels Thomsens og Anne Christensdatters Barn af Barslund døbt kaldet Thomas, Hans Barslund & Hustruen bar ham.

d ? Junii bl. Niels Jørgensens og Maren Thøgersdatters Barn af Ørbech døbt Jørgen, frembaaren af Kields Datter ibid.

d 19 Aug. bl. Palle Nielsens og Mette Christensdatters barn af Paabøl døbt kaldet Niels, frembaaren af Jens Thomsens Hustru i Hoven Mølle.

1782

d 10 Febr. bl. Christen Jensens og Maren Christensdaatters Datter i Hvulmosse døbt kaldet Maren, frembaaren af Christen Annexgaards Hustru.

d 20 Martii bl. Jens Knudsens og Karen Christensdatters Barn i Møllen døbt, kaldet Maren, frembaaren af Palle Nielsens Hustru.

d 7 April bl. Jens Pedersens og Maren Pedersdaatters Barn af Nør Green døbt kaldet Karen, frembaaren af Peder Mortensens hust.

d 2 Junii blev Niels Eschesens og Maren Thomasdatters Søn døbt kaldet Esche, frembaaren af Palle Nielsens Hust. i Paabøl.

d 29 Sept. blev Mads Jensens og Mette Pedersdaatter Tvillinger døbte, Sønnen blev kaldet Jens og datteren Anna, frembaaren af deres Systre Kirsten og Maren Pedersdøtre.

d 13 Oct. blev Peder Madsens -- Bertelsdatters Barn døbt kaldet Mads, frembaaren af Jens Pedersens Hustrue ibid.

d 20 Oct. blev Jacob Pedersens og Anna Iversd. Barn døbt, kaldet Johanne Maria, frembaaren af Johanne Bert. der er farmoder.

d 17 Nov. blev Jens Andersens og Hustrues Barn døbt, kaldet Hans Christian, frembaaren af Niels Jensens Hustr. i N. Green.

1783

d 1 Janv. blev Peder Christensens og Maren Nielsd. Barn i Oxlund døbt kaldet Karen, frembaaren af Mortens Johanne Nielsd.

d 2 Febr. blev Jens Nielsens og Maren Christensdatters Barn døbt, kaldet Niels. Søsteren bar ham.

d. 29 Martii blev Niels Christens' og Hustrues Barn døbt, kaldet Peder, frembaaren af Enevold Olufsens Hustr. i Dyrvig.

Samme Dag blev Peder Christensens og Anna Nieldatters Barn døbt, kaldet Birgitte Kirstine. Møller Konen bar hende.

d 27 April blev Jens Kierhuus og Hustrus Barn døbt, kaldet Mette, Peder Husemands Datter bar hende.

d 11 Maii blev een Soldates Ryther, navnl. Niels Christian og hans Hustrue deres Barn døbt, kaldet Rasmus, han blev fød i Rabec paa deres Færd, frembaaren af Palle Nielsens Hustrue.

d 22 Nov. blev Mads Christensens og Anna Nielsdatters Barn af Ørbech døbt, kaldet Niels Christian. Mad. Braset bar ham.

1784

d 4 Jan. blev Christen Christensens og Karen Jørgensdaatters Barn døbt, kaldet Anna Christina, frembaaren af Hans Nielsens Hustru.

d 14 Martii blev Christen Christensens og Karen Nielsdaatters Barn døbt, kaldet Christen, baaren af Systeren paa Østergaard.

d 8 Apriil Jens Eriksens og Maren Pedersd. Barn døbt, kaldet Peder, frembaaren af Anne Christensd. i Nørgreen.

d 12 Apriil blev Palle Nielsens og Mette Christensd. Barn døbt kaldet Anna, baaren af Hans Nielsens Hustru.

d 7 Nov. blev Iver Christensens og Maren Smedsdaatters Barn døbt kaldet Jens Christian, frembaaren af Christen Madsens Hustru.

(iflg. begravelses-registret: 29/11: Peder Christensens barn Karen)

d 5 Decemb. blev Niels Tomsens og Anna Pedersd. Barn døbt kaldet Christen, frembaaren af Mosteren Jacob Pedersens Hustr.

1785

d 4 Feb. blev Niels Nørvigs og Maren Thøgers Datter Barn døbt.

d 31 Julii blev Jens Nielsens og Karen ChristensDatter af Ørbech Barn døbt og kaldet Anne Marie, frembaaren af Farmoderen.

d 9 Oct. blev Jens Knudsen og Karen --Daatters Barn døbt og kaldet Birgitha Marie, frembaaren af Therkiel Jensens Hust.

d 16 Oct. blev Christen Jensen og Maren ChristensDatters Søn døbt Jens, frembaaren Peder Eschesens Hustrue.

d 23 Oct. blev Peder Christensen og Kiersten Niels Daatters Barn døbt, kaldet Mette Marie, frembaaren af Hans Hiellands hustr.

d 20 Nov. blev Esche Christensen og Karen Jørgensd. Søn døbt, kaldet Jørgen, frembaaren af Jørgen Mølgaards hustr.

d 27 Novembr. blev Jens Pedersen og Maren Peders Datters af N. Green Søn døbt og kaldet Søren, frembaaren af Mads Pedersens hustrue.

1786

d 29 Janv. blev Jens Olufsen og Anna Mathis Daatters Barn døbt og kaldet Else Marie, frembaaren af Peder Christensens hustr. i S. Green.

d 12 Febr. blev Niels Pedersen og Hustrue N.N. Daatter døbt, kaldet Inger, frembaaren Mads Pedersens hustrue.

d 18 Junii blev Mette PedersDatters Barn i Ørbech døbt, kaldet Peder, udlagt til Barne-Fader Christen Jørgensen af Haderslef, frembaaren af Peder Andersens hustr.

d 6 August blev Jens Pedersens og Maren Peders-Datters Barn døbt, kaldet Peder Christian, frembaaren af Mads Jenses hustrue.

d 5 Mart. bl. Hans Nielsen i Ørbech og Dorthe KieldsDatters Barn døbt og kaldet Niels, frembaaren af Niels Gialdbechs hustr.

1787

d 18 Febr. bl. Palle Nielsen i Pobøl og Mette Christens Datters Søn døbt og kaldet Jens Peter, frembaaren af Jacob Christensens hustrue paa Østerg.

d 18 Dito bl. Jens Pedersens i N. Green og Maren Peders Datters Barn døbt, kaldet Mette Kierstin, frembaaren af Niels Pedersens hustrue.

d 5 April bl. Peder Madsens og Else Berthel Daatters Søn døbt og kaldet Berthel, frembaaren af Niels Marcussens Daatter.

d 8 Julii bl. Esche Chrstensen i Pobøl og Karen Jørgens Datters Barn døbt, kaldet Karen, frembaaren af Hans Nielsens Datter i Pobøl.

d 10 Aug. bl. Hans Nielsen i Ørbech og Dorthe Kields Datters Barn døbt, kaldet Anne Cathrine, frembaaren af Jens Pedersens hustrue i Ørbech.

d 8 Sept. blev Jens Olufsen og Kiersten Mathis Datters Barn døbt og kaldet Maren, frembaaren af Else Anders Datter.

d 23 Sept. bl. Christen Jensen og Maren Christens Datters Barns Daab confirmeret, kaldet Mette Cathrine, frembaaren af Peder Jensens hustr. i Pobøl.

1788

d 27 Janv. blev Christen Madsens og Karen Christensdatters Søn døbt, kaldet Niels Christian, hustruen bar ham.

d 10 Febr. blev Mølleren Jens Hansens og hustrues Barn døbt, kaldet Anna Johanna, frembaaren af Donslund Møllers hustru.

d 12 Martii blev Jens Nielsens og Karen Christensdatters Søn døbt, kaldet --, Kirsten Pedersdatter i Ørbech bar ham.

d 30 Dito blev Hans Larsens og Anna Christensdatters Søn døbt, kaldet Christian, Sidsel i Grimlund bar ham.

d 6 April blev Niels Esbensens og Maren Christensdatters Søn døbt, kaldet Jens Christian, hustruen bar ham.

d 20 Dito blev Peder Nielsøns og Berthe Pedersd. Søn døbt, kaldet Hans, Mosteren bar ham.

d 18 Maii blev Niels Fransens og Anna Margarethes Søn døbt ved Navn Jens, Møller Konen bar ham.

d 27 Julii blev Peder Nielsens og Karen Nielsd. Søn døbt, kaldet Niels, hustruen bar ham.

1788

d 19 Octob. blev Oluf Enevoldsen og Anne Hansdatters Søn døbt kaldet Enevold, hustruen bar ham.

d 25 Dec. Festi Nat. Christi blev Jacob Pedersens og Inger Cathrine Jensd. deres Søn døbt kaldt Peder, frembaaren af Karen Barslund.

Sodem Festi blev Peder Christensens og hustru Marii Nielsd. deres Datter døbt kaldt Anna, frembaaren af Jens Henrichsens Datter i Møllen.

1789

d 26 Aprilis blev Hans Nielsens og Dorthe Kielsdatter af Ørbech deres Søn døbt, kaldt Niels, hustruen bar ham.

d 12 Julii blev Peder Christensens og Anne Nielsdaatter af S. Green deres Søn døbt, kaldet Niels, frembaaren af sin Syster.

d L-- Dato blev Peder Nielsens og Karen Nielsd. af Ørbech deres Daatter døbt ved navn Anne Catharina, frembaaren af Fasteren.

d 27 Sept. blev Mads Jensens og Mette Marii Pedersd. af Ørbech deres Daatter døbt, ved navn Else Marii, Mosteren i Ørbech bar hende.

d 25 Octob. blev Hans Povelsen og Anna Job. Sørensd. af Hulmose deres Barn døbt, kaldet Maren, frembaaren af Farmoderen.

d 22 Novembr. blev Erich Christensens og Karen Jørgensd. af Paabøl deres Barn døbt, ved navn Christen, frembaaren af fasteren i Ørbech.

Samme dag blev Niels Pedersens og Kirsten N barn af Green døbt ved navn Johanne, Mads Richardts Datter bar hende.

1790

6 Feb. blev Niels Eskesens og Maren Christensd. af Lachenborg deres barn døbt, kaldet Anna, Christen Annexgaards hustru bar hende.

d 13 Dito blev Morten Jepsens og Maren Hastrups barn af Paabøl døbt ved navn Mette Kierstine, Oluf Urups hustrue bar hende.

d 27 Junii blev Peder Nielsens og Sidsel Pedersd. af Hierhuusee døbt ved navn Niels, Fasteren af Bøvl bar ham.

d 8 Aug. blev Oluf Enevoldsens og Anna M. Hansdaatters barn af Dyrvig døbt ved navn Hans, frembaaren af Mormoderen ibid.

d 13 Aug. blev Christen Eskesens og Karen Bechsd. barn af Dyrvig døbt ved navn Karen, frembaaren af Christen Jensøns hustr.

d 26 Sept. blev Jens Nielsens og Karen Christensd. af Ørbech deres barn døbt ved navn Johan Philip, Eske Christensens hustrue bar ham.

d 17 Oct. blev Christen Christensens og Maren Andersd. af Lachenborg deres barn døbt, kaldet Mariana, Peder Jepsens hustru bar hende.

d 14 Novembr. blev Peder Nielsens og Karen Nielsd. af Ørbech deres barn døbt ved navn Maren, Mads Christensens hustru bar ham.

1791

d 23 Januarii blev Iver Christensens og Maren Jensdatters Barn af Oxlund døbt, kaldt Ane Margrethe, baaren af Hans Ajlunds Kone i Ølgod.

d 24 April blev Hans Nielsens og Dorthe Kieldsdatters Barn af Ørbech døbt, kaldt Kield, baaren af Kield Anders' Hustrue.

d 6 Novembr. blev Hans Troelsens og Ane Johansdaters Barn af Hulmose døbt, kaldet Ane Barbara, baaren af Troels Christensens Hustrue.

d 2 Octobr. blev Christen Eschesens og Maren N. Barn af Lachenborg døbt kaldet Ane Dorte, baaren af Jordemoderen.

1792

d 5 Fev. blev et u-ægte barn døbt ved Navn Jens Peder, Moderen Abelone Nielsd. ibd. udlagte til Barnets Fader en ægte Mand Peder Madsen af Knyl, Møllerens Hustru bar ham.

d d 4 Martii blev Peder Christensens og Kirsten Maren Nielsdatters Barn døbt ved Navn Anna, baaren af Maren Oxlund.

d 19 April blev Ove Christensens og Else Andersd. Søn døbt kaldt Mathias Christian, baaren af Jens Huulmoes Datter.

d 17 Junii blev Christen Madsens og Hanne Baks Barn døbt ved Navn Niels, Johanne Enevoldsdaatter bar ham.

d 9 Sept. blev Peder Nielsens og Sidsel Pedersd. barn døbt nafnl. Anna Marii, frembaaren af Fasteren Johan Nielsd.

d 28 Oct. blev Rikard Madsens og Birgitta Marii Karlsdaatters barn døbt ved Navn Anna Marie, baaren af Søsteren.

d 12 Nov. blev Niels Eriksens og Hustrues barn døbt ved Navn Kirsten Marii, baaren af Jens Pedersens Hustru i Nør Green.

Den 3. Julii 1793 visitered jeg i Sønder Omme -- Kirke,-- og Annex-Menigheden af Houn Sogn vare udmærkede, forevist samme ved Læreren og Menigheden. Middelboe.

1793

d 27 Janv. blev Niels Tomsøns og Margrethe Pedersd. Søn døbt ved Navn Hans, frembaaren af sin Syster Karen.

d 30 Maii blev Eske Christensens og Karen Jørgensd. Søn døbt kaldet Jørgen, frembaaren af H. Christopher ibd. Hustrue.

d 30 Dito blev Peder Nielsens og Karen Nielsd. Daatter døbt kaldt Karen, Søsteren bar hende.

d 26 Maii blev Palle Nielsens og Mette Christensd. Søn døbt ved Navn Jens, frembaaren af Esche Christensens Hustrue.

d 16 Junii blev Jens Nielsens og Karen Christensd. barn døbt kaldt Kirsten, Jep Nielsens Daatter bar hende.

d 23 Dito blev Hans Frandsens og Johanne Sørensd. barn døbt kaldt Marii Elisabeth, Mosteren fra Ølgod bar hende.

d 7 Julii blev Lars Benjamins og Maren Jensd. barn døbt kaldt Ellen Dorthe, frembaaren af Mads Rich. Daatter.

d 22 Sept. blev Oluf Enevoldsens og Anna Marii Hansd. Søn døbt, kaldt Søren, frembaaren af Søsteren Johanna Enev.

1794

d 6 April blev Niels Eskesens og Maren Christensdatter barn af Lachenborg døbt kaldt Ole, frembaaren af Niels Hansens Datter i Dyrvig.

d 13 April blev Christopher Pedersens og Anne Kirstine Jensdatters Barn af Paabøl døbt kaldt Peder.

d 18 Maii blev Hans Nielsens og Dorthe Kieldsdatters Barn af Ørbech døbt kaldt Ane Cathrine, frembaaren af Bertel Nielsens Faster.

1795

d 14 Maii blev Peder Christensens og Ane Marie Nielsdatters Barn af S. Green døbt kaldet Mathias Christian, frembaaren af Ove Christensens Hustrue.

d 17 Maii blev Eske Christensens og Karen Jørgensdatters Barn af Paabøl døbt, kaldt Bodeld Marie, frembaaren af Palle Nielsens Hustrue.

d 12 Julii blev Per Christensens og Maren Jensdatters Barn af Oxlund døbt kaldet Peder Christian, frembaaren af Mosteren fra Ølgod.

d 30 Aug. blev Simon Nielsens og Sidsel Kirsten Enevoldsdatters Barn af Grimlund døbt kaldt Sidsel Kirstine, frembaaren af Mosteren fra Dyrvig.

d 22 Nov. blev Thomas Christensøns og Else Marie Persdatter Barn af Oxlund døbt kaldt Christen frembaaren af Thomas Chriten Barslunds Hustrue.

1796

(iflg. begravelses-registret: 20/1: Christen Madsens barn dødfødt).

d 5 Julii blev Jens Nielsens og Karen Christensdatters Barn af Ørbech døbt kaldet Maren, frembaaren af Johannes Berthelsens H.

d 23 Octobr. blev Niels Pedersens og barn af Hejset Kroe Hues døbt kaldet Ane Marie, frembaaren af Jens Pedersens Datter.

1797

d 26 Martii blev Hans Nielsens og Dorthe Kieldsdatters Barn af Ørbæk døbt kaldet Karen, frembaaren af Peder Nielsens Hustrue.

d 6 August blev Christopher Pedersen og Karen Barn af Paabøl døbt kaldet Jens Christian, frembaaren af Mosteren fra Aadum.

d 24 Aug. blev Simon Nielsens og Bodil Mathisdatters Barn af Grimlund døbt, kaldet Ane Malene, frembaaren af Ole Dyrvigs Hustrue.

1798

(iflg. begravelses-registret: 7/1: Peder Oxlunds barn).

11/2: Thomas Christian Hansens barn af Barslund dødfødt.

d 25 Marts blev Eske Christensens og Karen Jørgensdatters Barn af Paabøl døbt, kaldet Ane, frembaaren af Ane Catrine Hansd. i Paabøl.

d 16 Sept. blev Niels Persens og Maren Christensdatters Barn af Lachenborg døbt kaldet Ane, frembaaren af Jens Nielsens Hustrue i Ørbek.

1799

d 10 Martii blev Anders Hansens og Kirsten Pallesdatters Barn af Paabøl døbt kaldet Hans, baaren af Hans Nielsens Hustr.

d 25 Martii blev Per Marcussens og Birte Nielsdatters Barn af Ørbech døbt, kaldet Mette Catrine, baaren af Mosteren i Ørbech.

d 26 Julii blev Jep Nielsens og Barn af N. Green døbt kaldet Kield Peter, baaren af Bertel Ørbecs datter.

d 17 October blev Ole Enevoldsens og Ane Marie Hansdatters Barn af Dyrvig hjemdøbt, kaldet Lovise, dito læst over 2 Advents Søndag, baaren af Farbroderens Kone.

d 8 Dec. blev Hans Nielsens og Dorthea Kieldsatters Barn af Ørbec døbt kaldet Anders, læst over 29 Dec.

d 24 Novembr. blev Thomas Hansen og Ane Cathrine Enevoldsdatters Barn af Dyrvig døbt kaldet Ane.

d 29 Dec. blev Peder Nielsens og Karen Nielsdatters Barn af Ørbec døbt, kaldet Ane Marie, baaren af Jens Pedersens H. ibid.

1800

d 15 April blev Bertel Johannesens og Ane Kirstine Nielsdatter af Ørbec døbt, kaldet Mariane, baaren af Maren Nielsdatt.

d 25 Maii blev Thomas Christensens og Else Marie Persdatters Barn af Oxlund døbt, kaldet Hans Peter, baaren af .

d 17 Aug. blev Simon Nielsens og Bodild Mathiesdatters Barn af Grimlund døbt, kaldet Abelone Kirstine, baaren af Niels Barslunds Datter.

d 12 Octobr. blev Eske Jørgensens og Else Marie Jensdatters Barn af Kroerhuset døbt, kaldet Thomas, baaren af Gregers Hansens Datter.

1801

d 26 April blev Eske Christensens og Karen Jørgensdatters Barn af Pabøl døbt, kaldet Jørgen, baaren af Anders Hansens Hust.

d 5 Julii blev Ole Enevoldsens og Ane Mari Hansdatters Søn af Dyrvig døbt, kaldet Enevold Hansen, frembaaren af Thoas Christian Hansens hustr. i Barslund.

d 2 Augst. blevBertel Johannesens og Ane Kirstine Nielsdatters Søn aaf Ørbec døbt, kaldet Johannes, frembaaren af Bertel Ørbecs Datter fra Trehuse.

d 18 Octobr. blev Anders Hansens og Kirsten Pallesdatters Barn af Paabøl døbt, kaldet Maren, frembaaren af Anders Pedersens hustrue fra Voergaard Sogn.

d 25 Octobr. blev Niels Nielsens og Ane Catrine Nielsdatters Søn af Dyrvig døbt, kaldt Michel, frembaaren af Eske Christensens Hustrue i Paabøl.

1802

d 17 Octobr. blev Eske Jørgensøns og Else Marie Jensdatters Søn af Kierhuset døbt, kaldet Jørgen, baaren af Søsteren Inger Kast.

d 21 Nov. blev Niels Nielsens og Ane Catr. Mikelsdatters Barn af Dyrvig døbt, kaldet Ingeborg, frembaaren af Thomas Lachenborgs hustr.

1803

d 20 Febr. blev Thomas Chr. Hansens og Ane Catr. Enevoldsdatters Barn af Barslund døbt, kaldet Hans, frembaaren af Ole Enevoldsens Hustr. i Dyrvig.

d 30 Maii blev Simon Nielsens og Bodild Mathiesdatters Barn af gl. Grimlund døbt, kaldet Niels, frembaaren af Ancher Jensens hustr. i Kiebec Mølle.

d 12 Junii blev Hans Christoffer Pedersens og Karen Christensd. (?) Barn af Paabøl døbt, kaldet Ane Elisabet Kolborg Kierstine, baaren af Jens Pedersens Hustrue i Felding.

d 3 Julii blev Hans Nielsens og Ane Catr. Jacobsdatters Barn af Ørbech kaldet Jacob, frembaaren af Margrete Jacobsdatter.

d 21 Aug. blev Bertel Johanesens og Ane Kierstine Nielsdatters Barn af Ørbec døbt, kaldet Ane Kirstine, frembaar. af Morbroderens H. fra Give.

d 16 Oct. bl. Thomas Nielsens og Maren Barn af Lakenb. døbt kaldet Else Marie, baaren af Jens Hansens Datter fra Hoven.

d 30 Octobr. blev Peder Christian Nielsens og Johane Marie Madsdatters Barn af Barslund døbt, kaldet Niels, baaren af Søsteren Mette Nielsd.

1804

d 29 Martii blev Anders Hansens og Kirsten Callesdatters Barn af Paabøl døbt, kaldet Palle, frembaaren af Mosteren Ane Callesd.

d 21 Maj blev Niels Nielsens og Ane Catrine Nielsdatters Barn af Dyrvig døbt, kaldet Niels, frembaaren af Peder Nielsens hustr. i Baggesgaard.

d 22 Julii blev Marcus Nielsens og Inger Catrine Jensdatters Barn af Nørre Green døbt, kaldet Maren, frembaaren af Mosteren.

d 18 Nov. blev Mathies Nielsens og Ane Kirstine Christensdatters Barn i N. Green døbt, kaldet Niels Christian, frembaaren af Hendric Persens Hustr. ibid.

1805

d 10 Martii blev Hans Nielsens og Ane Catrine Jacobsdatters Barn af Ørbæk døbt, kaldet Jens, baaren af Fasterens Datter fra Felding.

d 11 April blev Tomas Nielsens og E Barn af Lachenborg døbt, kaldet Niels, baaren af Peder Nielsens Hustrue i Baggesgaard.

(iflg. begravelses-registret: 25/5: Anders Jensens Jens)

d 11 August blev Eske Christensens og Karen Jørgensdatters Barn i Paabøl døbt, kaldet Rasmus, baaren af Barnets Syster, Møllerkonen.

d 26 December blev Peder Christian Nielsøns og Johanne Marie Madsdatters Søn af Barslund døbt kaldt Mads, baaren af Jens Michelsens Hustrue i Grimlund.

1806

(iflg. begravelses-registret: 23/2: Simon Nielsens datter Karen af Grimlund).

d 16 Martii blev Jens Nielsens og Bodild Mathisdatters Barn af Grimlund døbt, kaldt Karen, baaren Mosteren.

d 23 Martii blev Jacob Jensens og Ane Nielsdatter Barn af Ørbekhuus døbt kaldt Ole, baaren af Søren Hanesdtter i Felding.

d 26 Maj blev Bertel Johannesens og Ane Kirstine NilsDatters Søn af Ørbec døbt, kaldt Niels, frembaaren af Niels Bertelsens hustrue.

d 26 Maj blev Anders Hansens og Kirsten Callesdatters Søn af Paabøl døbt, kaldt Mads Christian, frembaaren af Eske Paabøls datter.

d 13 Julii ble Niels Nielsens og Ane Catrine Michelsdatters Barn af Dyrvig døbt, kaldt Hans, frembaaren af Thomas Nielsens Hustrue i Lachenborg.

d 10 August blev Anders Jensens og Ane Kirstine Eskesdatters Barn i Hoven Mølle døbt, kaldt Karen Christine, frembaaren af Søsteren Birgitte.

d 29 October blev Marcus Nielsens og Inger Catrine Jensdatters Barn af Nør Green døbt kaldt Abelone Bertoline, frembaaren af Christen Pedersens Syster i Sønd. Green.

1807

(iflg. begravelses-registret: 18/2: Hans Madsens søn af Ørbech dødfødt)

d 8 Martii blev Niels Bertelsens og Birthe Marie Nielsdatters Barn af Ørbec døbt, kaldet Ane Johanne, frembaaren af Johanne Nield. i Ørbech.

d 21 Junii blev Thomas Nielsens og Else Marie Jensdatters Barn i Lakkenborg døbt kaldet Marie, frembaaren af Peder Nielsens Datter i --.

d 18 October blev Christen Pallesens og Kirsten Marie Jensdatters Barn af Pobøl døbt, kaldet Mette, frembaaren af Mandens Moder.

d 18 November bl. Jacob Jensens og Ane Mikkelsdatters Barn af Ørbech døbt, kaldet Else, frembaaren af Bertel Johannesens Hustrue.

d 26 December Jens Nielsens og Bodild Mathisdatters Søn døbt kaldet Mathis Christian.

1808

d 24 Jan. blev Peder Christian Nielsens Søn i Jorsheed (?) døbt kaldt Niels Christian.

...........

Anne Pedersdatter, som i Gaar Aftes i mit Aftægtshuus uden for Østerskov (?) har født en Datter, til samme har angivet mig en ugift Karl fra Ribe ved Navn Christian Mortensen, af fyrre hus i Warde Bye blev besvangret -- som hands Søn.

S. Omme Præstegrd. d 28. Dec. 1816. Peder Christensen.

Viede 1766-1811 samt trolovelser 1805-17

1766

Paa 3ie Pender (pinse) Dag (20/5) blev Christen Bennetzen viet til Margrethe Barslund.

Codem Die (samme dag) blev og hr. Niels Thomsen af Barslund viet til Karen Bertehelsdatter.

d 15 Junii blev Erich Pedersen viet til Kierstien Bertelsdatter i Ørb.

d 22 Octob. blev Johannes Bertelsen viet til Kiersten Pedersdatter af Ørbech.

1767

d 9 Junii blev Jens Madsen Ølgod viet til Kiersten Pedersdattter Oxlund.

d 8 August bl. Maren Knyel viet til Christen Madsen af Ølgod Sogn.

d 1 Novemb. blev Hans Barslund viet til Anne Christensdatter.

1768

d 26 Junii blev Bertel Mortens af Sønderbye viet til Anne Olufsdatter.

Codem Die (samme dag) bl. Mads Bertelsen af Sønderbye viet til Sidsel Sørensdatter.

d 16 Octobr. blev Peder Christensen af Snd. Green viet til Anne Marie Nielsdatter.

d 27 Novembr. paa -- Søndag i Advent blev Niels Thomsen af Barslund viet til Anne Margrethe Pedersdatter.

1770 (ingen)

1771

d 10 Octobr. blev Hans Povelsen i Grindsted viet til Sidsel Sørensdatter.

d 26 Dec. blev Niels Jensen Nør Green viet til Maren Nielsdatter.

1772

d 21 Februa. blev Mons. Christian Ernst Voetmann viet til Jomfrue Margrethe Dorthea Sperling 1772.

1773

d 23 Sept. bl. Søren Lauridsen af Foersum og Mette Cathrina Michelsdatter troegiven, viet d 24 Octobr.

d 21 Novembr. blev Mads Jensen fra Asbøll viet til Mette Marie Pedersdatter af Ørbech.

d 27 Deceb. bl. Hans Nielsen fra Stenderup viet til Enken Karen Olufsdatter fra Paabøl.

1774

d 17 Martii bl. Jep Olufsen fra Sønderholt viet til Karen Nielsdatter fra Paabøl.

d 12 April bl. Christen Joensen troegiven til Ingeborg Madsdatter udi Dyrvig, viet d 23 Maii.

d 5 Junii blev Christen Christensen viet til Anne Christensdatter fra Pobel.

d 26 Junii blev Palle Nielsen viet til Mette Christensdatter.

Codem die blev Christen Jensen viet til Maren Christensdatter.

1775

d 6 Novembr. blev Anders Jensen fra Plauborg viet til Ingeborg Christensdatter i Ørbech.

d 8 Octobr. blev Christe Annexgaard og Jep Olufsens Enke fra Lorcheholt (?) viet.

1776

d 31 Martii blev Michel Jørgensen fra Mølbygaard viet til Ingeborg Nielsdatter.

d 5 Octobr. blev Jens Pedersen af Nørr.G. (Green) viet til Maren Pedersd.

d 19 Octobr. blev Jens Pedersen af Ørbech viet til Maren Pedersdatter.

d 17 Octobr. blev Peder Madsen Stenderup troegiven til Else Bertelsdatter.

(1777-1778)-1779-1780 (ingen indførsler)

1781

d 16 April bl. Iver Christensøn af Oxlund viet til Maren Jensdatter fra Nyegrd.

d 4 Junii bl. Knud Jacobsen af Drongstrup viet til Johanne Nielsdatter i Ørbech.

d 8 Qvembr. ble. Jacob Pedersen viet til Inger Katharin Jensdatter.

d 25 ejurd bl. Peder Christensøn viet til Kiersten Marie Nielsd.

d 26 December bl. Jens Nielsen viet til Karen Christensdatter af Paabøl.

1782

d 10 Febr. bl. Niels Eschesen og Maren Christensdatt. sammengjorde.

1783

d 4 Maii blev Morten Pedersen Ægteviet til Johanne Nielsdatter.

d 22 Junii blev Mads Christian Olufsen Ægteviet til Mette Nielsd.

1784

d 6 Junii blev Mads Pedersen Ægteviet til Anna Christensdatter.

d 13 Dito blev Hans Olufsen Ægteviet til Anna Mathisd.

d 14 Novembr. blev Hans Pedersen Ægteviet til Maren Nielsd. i Oxlund.

d 27 Decembr. blev Peder Simelshuus Ægteviet til Karen Niels Datter af Dyrvig.

1785

d 26 Junii bl. Peder Olufsen Ægteviet til Inger Michels Datter.

d 1 Decembr. bl. Hans Nielsen viet til Dorthea Kielsd Datter.

1786

d 25 Juni blev Simon Nielsen ægteviet til Zidsel Kierstin Enevoldsdt.

d 5 Nov. blev Peder Nielsen ægteviet til Zidsel Pedersdaatter.

1787

d 7 Oct. blev Oluf Enevoldsen ægteviet til Anne Marie Kiersten Hansd.

1788

d 5 Oct. blev Niels Eschesen ægteviet til Mette Andersd.

1789

d 13 Aprilis blev Henric Pedersen og Enken Anna Matsesd. sammengjorde.

d 4 Oct. blev Hans Christian Iversen og An Johan Sørensd. ægteviede.

d 11 Dec. blev Enkemanden Hans Nielsen ægteviet til Enken Kirsten Madsdatter.

d 1 Nov. blev Peder Eskesen ægteviet til Else Jensd.

d 6 Dec. blev Anders Pedersen fra Stor Aller viet til Maren Andersd.

1790

d 7 Feb. blev Ove Christensen ægteviet til Else Andersd.

d 31 Oct. blev Peder Pedersen ægteviet til Anna Marii Olufsd.

1791

d 23 Oct. blev Jacob Erichsen viet til Karen Nielsdatter.

d 6 Novembr. blev Richart Madsen viet Birte Marie Povelsdatter.

1792 (ingen indførsler)

1793

d 20 Janv. blev Hans Christopher Pedersen ægteviet til Anna Christine Jensdatter.

d 16 Junii blev Lars Benjamin viet til Enken Maren Jensd.

1794 (ingen indførsler)

1795

d 25 Octobr. blev Thomas Christian Hansen af Barslund viet Ane Catrine Enevoldsdatter af Dyrvig.

d 10 Nov. blev Jens Christensen af Felding viet til Ane Pedersdatter af S. Green.

1796

d 8 Novembr. blev Peder Andersen af Obling, Andsager Sogn, viet i Andsager Kirke til Ingeborg Marie Nielsdatter fra Ørbech.

1797

d 2 Julii blev Jens Nielsen af Grimlund viet til Birthe Madsdatter af Ørbech.

d 1 Novembr. blev Bertel Christensen af Forsom viet til Marianne Johannesdatter.

1798

d 6 Maii blev Anders Pedersen af Soegaard viet til Ane Catrine Hansdatter af Paabøl.

Dito Dat. blev Anders Hansen af Paabøl viet Kirsten Pallesdatter ibid.

d 28 Octobr. blev Ove Nielsen fra Aadum viet til Enken Mette Thomasdatter af Hulmose.

1799

d 10 Nov. blev Bertel Christensen af Foersom viet til Ane Marie Bertelsdatter af Ørbech.

1800

d 15 Junii blev Morten Pedersen Aagaard viet til Mette Nielsdatter af Dyrvig.

d 12 Octobr. blev Niels Jepsen af Gjaldbec viet til Mette Nielsd. af Barslund.

d 24 Octobr. blev Niels Nielsen af Dyrvig viet til Ane Cathrine Nielsdatter Mølbye.

1801

d 2 Maii blev Thomas Hansen fra Urup viet til Sophie Amalie Jensdatter i Hoven Mølle.

d 29 Nov. blev Peder Christian Nielsen af Barslund viet til Mads Jensens Datter Johanne Marie af Ørbech.

1802 (ingen indførsler)

1803

d 11 April blev Hans Nielsen, Enkemand, viet til Pigen Ane Catrine Jacobsdatter.

d 30 Octobr. blev Marcus Nielsen af Stakrog viet til Inger Catrine Jensdatter af Nørre Green.

d 6 Novembr. blev Mathies Nielsen af Nørre Green viet til Ane Kirstine Christensdatter af Annexgaarden.

d 20 Novbr. blev Thyge Pedersen fra Hvollig viet til Ane Callesdatter af Ørbech.

1804

d 7 October blev Anders Jensen i Hoven Mølle viet til Ane Kirstine Eskesdatter af Paabøl.

d 21 Octobr. blev Joen Nielsen i Ome Mølle viet til Ane Maria Nielsdatter af Ørbech.

1805

d 6 Junii meldte Ungkarl Jens Christian Joensen af Nørre Urup i Grindsted Sogn hans Troelovelse med Pigen Ane Gregersdatter af Hulmose i Hoven Sogn. Som Vidner mødte tillige Jørgen Bertelsen, Ove Nielsen af Hulmose og Bertel Nielsen af Ørbech, hvilke herved underskriver: Jens Christian Johnsen. Ove Nielsen. Dette Par ægteviet den 7 Julii.

1806 (Ingen indførsler)

1807

d 8 Novembr. blev Jen Pedersen, Ungkarl fra Sønderskov i Borres Sogn viet til Pigen Ane Marie Gregersdatter af Hulmose.

1808

d 17 Martii 1808 mødte Ungkarl Niels Nielsen paa Julingholm med Christen Jensen H--sted og Christen Madsen Dyrvig og anmeldte at han og Hestedyrk. Christen Madsens Datter Karen havt indgaaet Ægteskabsløvte i hvilken Anledning Pigens Søster og Christen Jensen hermed underskriver som Vidner.
Niels Nielssen. Christen Madsen. Christen Jensen.

d 27 August mødte Christen Christensen Annexgaards Søn Christen tilligemed Christen Jensen Hulmose og Peder Eskesøn Skovsende i hvis nærværelse for at melde at have forlovet sig med fornævnte Christen Jensens Datter Maren og agted at indgaa Ægteskab med hende. Christen Christensen. Som forlover. Chr. Jensen. Peder Eskesen.

d 8 Septembr. 1808 anmeldte Knud Jensen i Langlund Mølle sin Søster Birgitte Marie Jensdatters Forlovelse med Ungkal Erik Jensen af Sønder Karstoft, og i samme Anledning underskriver hermed tillig med Terkel Jepsen som Forlover. Knud Jensen. Terkel Jensen.

1809

d 24 Martii 1809 blev anmeldt at Christen Jensen Hulmoses Datter Ane Margrete var blevet forlovet med Ungkal Hans Pedrsen af Linneballe Bye. Som Forlover at intet var som kunde gøre --lig h-- i dette Ægteskab underskriver sig Pigens Fader og Ægtemandens Svoger. Christen Jensen. Christen Jensen med paaholdt Pen.

d 2 September anmeldte Christen Pedersen i Pobøl og Mathies Nielsen i Nørre Green, at Ungkal Anders Nielsen i Nørre Green og Kirsten Pedersdatter af Lill. Brande hanvd forlovet sig med hinanden, og mødte hermed 2de Mænd til deres henhold som Forlovere for dette Forlovelsespar. Shatsis Nielssen. Christen Pedersen.

Anno 1810

den 26 August anmeldte Peter Madsen af Bøvl Norge af han og Ane Kirstine Nielsdatter ligeledes af Bøvl Norge havde forlovet sig med hinanden. Og at vidstes findeligt i dette Ægteskabs Fuldbyrdelse derfor rigtigheden undertegnede Pigens Fader Niels Hansen og Anders Christensen Kirkebye, som Forlovere.
Niels Hansen. Anders Christensen med paaholdt Pen.

Aar 1811

Den 7 Februari har Ungkarl Jens Christian Pedersen af Skovsende offentlig anmeld ved Sognepræsten Jens Jensen og --dersdatter, at han og Pigen Ane Kirstine Pedersdatter og fra Skovsende havde besluttet at ægte hinanden, og tilbøde ommelte Mand sig at indstaae som Forlover for at intet var at erindre, som kunde gøres lovlig hinder i dette Ægteskabs Fuldbyrdelse. Jens Jensen. Sognefoget. C. Christensen Schousende.

Den -- September tilkiendegav Ungkal Mikkel Poulsen af Vichested i Asferg Sogn i -- af Gaardmand Anders Nielsen af Bøvl og Søren Madsen i Asferg, at han agtede at indgaae Ægteskab med Pigen Mette Marie --sdatter tjenend paa Julingholm, og tilbød ovennævnte 2de Mænd at indestaae som forlovere at intet var, som kunde give lovlig hindring i dette Ægteskab, med -- og hermed sin Underskrivt --.
Som Forlover: Anders Nielsen, med paaholdt Pen. Søren Madsen, med paaholdt Pen. Michel Jacobsen.

Den 21 Septbr. tilkiendegav Peder Nielsen og Peder Echesen af Skovsende at den førstes Søn, Niels Pedersen, og den Sidstes Datter Karen Marie Pedersdatter, agtede at Ægte hinaden, og at mellem ovennævnte Fædre indestaar som Forlovere, at Intet var i Veien for dette Ægteskabs lovlige Fuldbyrdelse, derfor i -- at hermed med Underskift beviste. Peder Nielsen. Peder Eschesen.

Den 3 November mødte her i Præstegaarden Manden Jens Pedersen af Sønder Green og Marcus Nielsen af Nørre Green for at amelde at afgangne Jens Pedersen af Nørre Green hans Datter Mette Kirstine, for Enke værende hos fornævnte hendes Morbroder Jens Pedersen i S. Green, agtede at indlad sig i Ægteskab med Ungkarl Peder Nielsen af Arnborg Sogn og Bye, og ved konen og Arve-- til hinder i dette Ægteskabs Fuldbyrdelse.
Marcus Nielssen. Jens Pedersen.

1812

Den 8 Februari mødte Christen Madsen af Lille Brande og Niels Christensen i Hvelplund for at anmelde at Enken Karen Nielsdatter som tiendende i Hvelplund og Enkemanden Lou Iversen i Langlundhuus i Ringgive Sogn agtede at indgaae Ægteskab med hinaden, og tilbød sig i denne Anledning at være Forlovere for dette Par, i hvilken henseend at og -- synfærdige Underskrifter. Christen Madsen. Niels Christensen.

Aar 1815

d. 12 Marts meldte Mads Christian Jensen af Omvraae at han havde trolovet sig med Pigen Johanne Andersdatter af Filskov og at Intet var opgiven, som kunde hindre dette Ægteskabs Fuldbyrdelse, herfor indestode som Forlover Niels Anders og Jeppe Jensen begge af Omvraae og bevidnet dette ved deres personlige Underskrift. Niels Andersen. Jep Jensen.

Den 15 Mai meldte Knud Jørgensen Traneberg af Aggersnap i Ølgod Sogn at han havde trolovet sig med Christen Madsens Datter Mette Marie af Lillebrande og at Intet kunde hindre Ægteskabets Fuldbyrdelse herfor indestode som Forlovere Pigens Fader Christen Madsen og Niels Møller af Juelingsholm og beediget dette ved deres personlige Underskrift. Christen Madsen. Niels Nielssen.

Den 7 Octobr. mødte Christian Christensen af Nørre Hoyerede og Jens Pedersen af Søndr Green for at anmelde at den Søsters Søn Jens Christian Christensen havde trolovet sig med sin Søsters Datter Ane Jensdatter af Annexg. og indstod med deres personlige Underskrift for, at Intet kunde hindre Ægteskabets Fuldbyrdelse. Christian Christensen. med paaholdte Pen Jens Pedersen.

1816

d. 3 Marts mødte Mads Christensen af Østerby og Jens Christian Pedersen af Skovsende her i Præstegaarden for at anmelde at Hans Peter af Skovsende havde trolovet sig med Mads Christensens Datter Maren Sophie og at samme Maren Sophies Broder Niels Madsen af Østerby havde forlovet sig med om-- Hans Peters Søster Kirsten Pedersdatter og at Intet kunde hindre disse tvende Ægteskabers Fuldbyrdelse, herfor indestod de med deres synfærdige Underskrift. Omme Præstegaard d. 3. Marts 1816. Med paaholdte Pen Mads Christensen, Jens Christian Pedersen.

d 12. April mødte Morten Christensen af Gammelbye i Ringgive og Ove Nielsen Hulmoose for at anmelde, at den Sidstes Søn Thomas Gregersen havde trolovet sig med Pigen Ingeborg Christensdatter fra Ringgive Sogn og indestod med deres Underskrift at Intet var opgiven som kunde hindre dette Ægteskabs Fuldbyrdelse.
Med paaholdte Pen Morten Christensen. Med paaholdte Pen Ove Nielsen.

Løverd. d. 23. Nov. mødte Jens Hallundbeck og Anders Andersen fra Bovbjerg paa D-- Mark for at anmelde, at Husmanden Marchus Christensen havet trolovet sig med Pigen Maren Rasmusdatter Løvdagen og at intet var opgiven, som kunde hindre dette Ægteskabs Fuldbyrdelse, herfor indestod de med synfærdige Underskrifter.
Omme Præstegrd. d. 23. Nov. 1816. Anders Andersen. Jens Jacobsen.

1817

Sønd. d. 16. Marts mødte Jens Jepsen af Ørbech og Peder Colstrup foran Omme Kirke og anmeldte, at Niels Friis af Vonge i Grindsted Sogn havet trolovet sig med den Sidstes Datter Birthe Marie Pedersdatter og at intet var opgiven, som hindrer Ægteskabets Fuldbyrdelse, herfor indestod de med synfærdige Underskrifter.
S. Omme Præstegrd. Dat:at:Supra. Jens Jepsen. Peder Jensen Kolstrup.

Søndagen d. 15 Mai mødte Hans Nielsen og Christen Madsen af Noerlanglund for at anmelde, at den Sidstes Broder Hans Madsen havet trolovet sig med Anders Mitgaards Datter Mariane af Filskov og at Intet opgiven som kunde hindre en Ægteskabs Forbindelse imellem disse. Herfor indestod de med synfærdige Underskrifter.
S. Omme Præstegrd. Dat.et.Supra. Hans Nielsen. Christen Madsen.

Sønd. d. 24 August mødte Ole Dyrvig og Mourits Hansen af Hulgaarden i Hoven Mølle og tilkiendegav for Kirken, at Jacob Peder Jensen af Felling Sogn havet trolovet sig med Johhanne Ane Christensdatter i Søndre Green og at Intet var opiven, der kunde hindre Ægteskabets Fuldbyrdelse herfor indestod de med synfærdige Underskrifter. Ole Enevoldsøn. Mourits Hansen.

Sønd. d 13. Sept. mødte Anders Møller af Hoven Mølle og Peder Christensen Kjær af Kjærgaarden i Bøvl her i Præstegaarden og tilkiendegav, at den Sidstes Søn Christen Pedersen Kjær havde forlovet sig med Pigen Johanne Marie Villadsdatter og at intet var opgiven som kunde hindre dette Ægteskabs Fuldbyrdelse, herfor indestod med synfærdige Underskrift. Som formynder Anders Jensen Møller. Peder Christensen Kier.

Døde 1691-1765

ANNO 1691

d 13 Septembr. blef Anne Jensdaatter af Ørbech begrafvet.

ANNO 1692

d 4 Septembr. blef Christen Pedersøn af Dyrvig begrafvet.

d 18 Septembr. blef Madts Westesøns barn, ved Nafn Mette af Oxlund, begrafvet.

d 26 Decembr. blef Thomas Nielsøn af Dyrvig begrafvet.

ANNO 1693

d 1 Martii blef Kirsten Madtsdaatter, Christen Barslunds Hustru begrafvet.

d 13 Aprilis blef Kirsten Nielsdatter, Christen Christensøns Hustru af Annex Præstegaard begrafvet.

d 9 Julii 93 blefe Mortens Hustru i Sandhuus begraven.

ANNO 1694

d 6 Maii blef Maren Jepsdaatter af Knyl begrafen.

d 9 post. Trinitatis (5/8) blef Anders Christensøn i Pobøl begrafvet.

d 10 post. Trinitatis (12/8) blef Mette Knudsdatter i Oxlund begrafven.

d 1 Advent (2/12) blef Kirsten Eskesdaatter af Saandhuuset begrafvet, ved Nafn Karen.

d 3 Advent (16/12) blef Apolone Eskisdaatter af Annex Præstegaard begafven.

ANNO 1695

d 30 Junii blef Niels Michelsøns datter ved Nafn Inger af Grimlund, begrafvet.

ANNO 1696

d 24 Maii blef Jacob Bertelsøns Barn ved Nafn Anne af Ørbech begrafvet.

d 6 Septembr. blef Jens Skreders Barn ved Nafn Ellen, begrafvet.

d 20 Decembr. blef Maren Pedersdaatter i Nørgreen begrafven.

ANNO 1697

d 3 Februarii blef Niels Michels' Barn i Grimlund ved nafn Bodel begrafvet.

d 25 Maii blef Simon Christensøn i Syndergreen begrafven.

d 26 Decembr. blef Peder Nielsøns barn, Niels af Grimlund begrafven.

ANNO 1698

d 20 Februarii blef Sophie Jørgensdaatter af Barslund begrafvet.

d 16 Martii blef Niels Tøgersøn af Pobøl begrafven.

d 6 Aprilis blef Margrete Pedersdaatter, Jacob Skomagers Hustru begrafvet.

d 29 Junii blef Mats Oxlunds Søn, Christen Matsøn begrafven.

d 3 Julii blef Bodel Nielsdaatter, Niels Huulmoes Hustru begrafvet.

d 10 Julii blef Maren Nielsdaatter af Pobøl begrafvet.

d 21 Augusti blef Anne Nielsdaatter af Pobøl begrafvet.

d 9 Octobr. blef Jens Skreders Barn ved Nafn Jens begrafvet.

ANNO 1699

d 5 Februarii blef Niels Erichsøn af Hougen Præstegaard begrafven.

d 30 Aprilis blef Jens Christensøn Skreder af Syndergreen begrafven.

d 11 Junii blef Niels Pedersøn af Huulmoos begrafven.

d 24 Septembr. blef Anne Knyl begrafven.

ANNO 1700

d 17 Januarii blef Maren Matthisdaatter af Dyrvig begrafvet.

d 24 Januarii blef Lares Eskisdaatter Nafnlig Inger af Dyrvig begrafvet.

d 2 Februarii blef Christen Bertelsøns barn Nafnlig Anne af Ørbech begrafvet.

d 11 Februarii blef Christen Erichsøn af Hougen Præstegaard begrafven.

d 10 Martii blef Christen Hansøn af Ørbech begrafven.

d 25 Martii blef Dorethe Christensdaatter af Nørgreen begrafven.

d 8 Aprilis blef Margrete Knyl begrafvet.

d 12 Aprilis blef Christen Christensøn af Nørgreen begrafven.

d 5 Maii blef Hans Jensøn af Ørbech begrafven.

d 13 Maii blef Kirsten Jensdaatter af Pobøl begrafvet.

d 1 Augusti blef Lares Grjel af Oxlund begrafvet.

Samme Dag blef Jacob Bertelsøns barn af Ørbech Nafnlig Christen begrafvet.

d 1 Septembr. blef Peder Nielsøns d yngres barn af Huulmos, Nafnlig Niels begrafven.

d 17 Octobr. blef Peder Knudsøn af Oxlund begrafvet.

ANNO 1701

d 28 Aprilis blef Niels Simonsøn af Grimlund begrafven.

d 24 Aprilis blef en Pige Else Jacobsdatter af Pobøl begrafvet.

d 13 Maii blef Christen Nielsøn og Karen Nielsdatter af Grimlund begrafne.

d 22 Maii blef Maren Christensdatter, Niels Nielsøns Hustru i Grimlund begrafvet.

d 11 Junii blef Peder Nielsøn af Dyrvig begrafvet.

d 13 Novembr. blef Kirsten Simonsdatter i Oxlund begrafvet.

d 20 November blef Dorethe Erichsensdaatter af Oxlund begrafvet.

ANNO 1702

d 26 Februarii blef Niels Knudsøns barn Mette af Oxlund begrafvet.

d 9 Julii blef en Pige Johan Jensdatter ved Hougen Kirch begrafvet.

d 12 Septembr. blef Jens Andersøns Soldat barn af Oxlund begrafvet.

ANNO 1703

d 21 Januarii blef Jens Nielsøns barn c: Anne af Dyrvig begrafvet.

d 22 Aprilis blef Krogerd Christens' af Pobøl Gadehuus begrafvet.

d 10 Junii blef Oluf Nielsøns barn, Anne af Pobøl begrafvet.

d 11 Novembr. blef Peder Thomsøns barn Johanne, af Dyrvig begrafvet.

ANNO 1704

d 27 Aprilis blef Kirsten Sørensdaatters barn, nafnlig Søren, af Lachenborg begrafven.

d 4 Junii blef Peder Nielsøn d yngres barn, nafnlig Niels af Huulmose begrafvet.

d 29 Junii blef Oluf Frantsøn i Pobøl begrafvet.

d 20 Julii blef Jens Nielsøns barn, Peder af Dyrvig begrafvet.

d 24 Julii blef Kirsten Pedersdatter Filsko begrafvet.

d 10 Aug. blef Jens Anderøns Soldat barn, Karen af Oxlund begrafvet.

d 31 Aug. blef Maren Lauridsdaatter af Pobøl Gadehuus begrafvet.

d 16 Novembr. blef Jacob Bertelsøns barn, Nafnlig Maren af Oxlund begrafvet.

d 10 December blef Peder Bertelsøns Søn, Nafnlig Bertel af Ørbech begrafvet.

ANNO 1705

d 18 Januarii blef Mats Christensøns barn, nafnlig Christen af Pobøl begrafvet.

d 15 Novembr. blef Anders Jacobsøns barn af Gaadehuuset, navnlig Maren begrafvet.

d 13 Decembr. blef Niels Gregorsøns barn, navnlig Hans af Oxlund begrafvet.

ANNO 1706

d 2 Junii blef Kirsten Bertelsdaatter, Jacob Knudsøns Hustru i Syndergreen, begrafvet.

d 24 Octobr. blef Kirsten Nielsdaatter, Oluf Eskesøns Hustru begrafvet.

ANNO 1707

d 30 Januarii blef Mats Christensøns barn Sc: Christen af Pobøl begrafvet.

d 5 Junii blef Margrete Hansdaatter, Niels Gregorsøns Hustru af Oxlund begrafvet.

d 25 Septembr. blef Johan Jepsdatter Krog af Ørbech begrafvet.

d 30 Octobr. blef Niels Grawilds barn Sc: Thomas af Oxlund begrafvet.

d 4 Decembr. blef Jens Andersøns barn c: Christen af Oxlund begrafvet.

ANNO 1708

d 1 Aprilis blef Mats Pobøls barn, navnlig Sitsel begrafvet.

d 9 Aprilis blef Dorethe Simonsdaatter af Syndergreen begrafvet.

d 14 Novembr. blef Anne Christensdaatter af Ørbech begrafvet.

d 25 Novembr. blef Peder Thomsøns barn Sc: Hans af Dyrvig begrafvet.

d 16 Decembr. blef Niels Gregorsøns barn Sc: Hans af Oxlund begrafvet.

ANNO 1709

d 9 Maii blef Maren Thomisdaatter ved Hougen Kirche begrafvet.

d 10 Novembr. blef Else Christensdaatter af Pobøl begrafvet.

d 3 Decembr. blef Jens Espesøn Møller af Hougen Mølle begrafven.

d 29 Decembr. blef Eske Nielsøns barn Sc: Peder af Pobøl begrafvet.

ANNO 1710

d 29 Januarii blef Peder Christens' af Lachenborg begrafven.

d 17 Aprilis blef Maren Erichsdaatter af Hougen Præstegaard begrafvet.

ANNO 1711

d 11 Januarii blef Christen Matths' af Lild Grimlund begrafven.

d 29 Martii blef Thomas Hansøn i Ørbech begrafven.

d 30 Augusti blef Oluf Eskesøns barn Sc: Kirsten af Dyrvig begrafvet.

d 6 Decembr. blef Karen Matthisdaatter af Syndergreen begrafvet.

ANNO 1712

d 4 Maii blef Jens Kastoftes Barn af Ørbech begrafvet.

d 5 Maii blef Karen Pedersdaatter af Dyrvig begrafvet.

d 11 Maii blef Kirsten Jensdaatter, Jens Kastoftes Hustru af Ørbech begrafvet.

d 25 Maii blef Niels Christensøn af Ørbech begrafvet.

1713

d 6 Januarii blef Oluf Eskesøns barn Sc: Enevold af Dyrvig begrafvet.

d 8 Jan. blef Christen Pedersøn af Barslund begrafvet.

d 2 Febr. blef Kirsten Pedersdaatter, Eske Pobøls Hustru begrafvet.

d 19 Martii blef Jørgen Pedersøn af Oxlund begrafvet.

Same 19 Martii blef ung Jens Hansøns barn Sc: Anne af Ørbech begrafvet.

d 21 Maii blef Jens Dyrvigs tvillinger Niels og Anne begrafvne.

d 30 Julii blef Apolone Matsdaatter, Christen Olesøns Hustru af Pobøl begrafvet.

d 30 Aug. blef Peder Thomsøns barn Sc: Karen af Dyrvig begrafven.

d 24 Septembr. blef Jens Pedersøn af Pobøl begrafvet.

d 29 Septembr. blef Simon Nielsøn af Grimlund begrafvet.

ANNO 1714

d 11 Martii blef Eske Nielsøn Hustru Bodil Christensdaatter af Pobøl begrafvet.

d 19 Januarii blef Karen Thomisdaatter, Ole Nielsøns Hustru af Pobøl begrafvet.

d 24 Junii blef Mats Pobøls barn Sc: Bodel af Pobøl begrafvet.

d 30 Septembr. blef Hans Nielsøn af Oxlund begrafvet.

d 28 Octobr. blef Hans Jørgensøns barn Sc: Maren af Oxlund begrafvet.

d 23 Decembr. blef Anne Christensdaatter Haderslef af Oxlund begrafvet.

ANNO 1715

d 3 Febr. blef gl. Maren Haderslef begrafvet af Oxlund.

Samme 3 Aprilis blef Hans Thomsøns Barn Simon af Grimlund begrafvet.

d 30 Junii blef Christen Hansøns Barn Niels af Ørbech begrafvet.

d 10 Julii blef Niels Eskesøn af Pobøl begrafven.

d 22 Decembr. blef Apolone Christensdaatter af Pobøl begrafvet.

ANNO 1716

d 8 Januarii blef Jens Hansøns d yngres barn af Ørbech begrafvet.

d 19 Januarii blef Anne Pedersdaatter af Ørbech begrafvet.

d 9 Fbruarii blef Niels Hansøns barn Sc: Maren af Oxlund begrafvet.

d 23 Decembr. blef Jens Hanseøn den Eldre begrafvet.

ANNO 1717

d 14 Julii blef Jens Kastofts Datter Sc: Kirsten af Ørbech begrafvet.

d 25 Julii blef Christen Matsøn en Dreng af Syndergreen begrafvet.

d 19 Sept. blef Hans Jørgensøns barn Sc: Maren af Oxlund begrafvet.

ANNO 1718

d 27 Martii blef Niels Nielsøn af Grimlund begrafvet.

d 18 Maii blef Kirsten Jensdaatter af Pobøl begrafvet.

d 11 Septembr. blef Karen Jensdaatter af Barslund begrafvet.

d 21 Octobr. blef Zitzel Dørlings Barn SC: Chriten Erichs' af Annexg. begrafvet.

d 23 Octobr. blef ung Peder Huulmoses barn Sc: Peder af Grimlund begrafvet.

d 30 Octobr. blef Kirsten Pedersdaatter af Pobøl begrafvet.

d 13 Novembr. blef Søren Trafelds (?) barn SC: Mette af Annexgrd. begrafvet.

ANNO 1719

d 19 Februarii blef Niels Hansøns barn af Oxlund Sc: Maren begrafvet.

Samme Dag blef Hans Jørgensøns barn Sc: Anna af Oxlund begrafvet.

d 19 Martii blef Jens Jørgensøns barn Sc: Maren af Oxlund begrafvet.

d 23 Aprilis blef Anders Jacobsøns datter Sc: Kirsten af Heedehuset begrafvet.

d 30 April blef Kirsten Christensd. af Oxlund begrafvet som tiente Niels Hans' ibid.

d 21 Maii blef Anders Jacobsøn af Hedehuset begrafvet.

d 30 Junii blef Anne Jacobsdaatter, Jens Jensøns Hustru i Lildgrimlund begrafvet.

d 16 Julii blef Hans Thomsøns barn Sc: Simon af Grimmlund begrafvet.

d 19 Julii blef Jens Anders' Haderslef af Oxlund begrafvet.

d 3 Novembr. blef Mette Pedersd., Christen Hansøns Hustru af Dyrvig begrafvet.

ANNO 1720

d 2 Febr. blef Anne Matzdatter af Oxlund begrafvet.

d 11 Febr. blef Eske Nielsøn begrafvet af Dyrvig.

d 28 Febr. blef Christen Hansøns barn Sc: Johanne af Ørbech begrafvet.

d 21 Maii blef Peder Nielsøns Søn Hans af Grimlund begrafvet.

Samme dag blef Jens Kastofts barn Sc: Jens af Ørbech begrafvet.

d 19 Junii blef Anii Johansdaatter af Hougen Mølle begrafvet.

d 10 November blef Peer Bertelsøn af Ørbech begrafvet.

d 27 Decembr. blef Maren Eskesdaatter, Christen Dyrvigs Hustru begrafvet.

ANNO 1721

d 9 Februarii blef Eske Nielsøns barn Sc: Bodel af Pobøl begrafvet.

d 6 Julii blef Hans Hansøns Hustru Anne Larsd. af Nørreen begrafvet.

d 7 Septembr. blef Michel Grimlunds barn begrafvet.

d 12 Octobr. blef Kirsten Nielsdaatter af Pobøl begrafvet.

d 19 Octobr. blef Oluf Pobøls barn Sc: Karen af Pobøl begrafvet.

ANNO 1722

d 6 Januarii blef Matz Kroges barn Sc: Anne af Oxlund bgrafvet.

d 22 Martii blef en fattig Mand (Christen Jørgensøn ?) som døde i Oxlund begrafvet.

d 12 April blef Niels Hansøns barn Sc: Hans af Oxlund begrafvet.

d 28 Junii blef Kirsten Andersd., Mads Westesøns Hustru af Oxlund begrafven.

d 23 Augustii blef Jens Jensøns Barn af Lildgrimlund begrafvet, Sc: Karen Jensdaatter.

ANNO 1723

d 14 Januarii blef Mads Westesøn af Oxlund begrafvet.

d 4 April blef Niels Pedersøn af Dyrvig begrafvet.

d 9 Maii blef Peder Christensøn af Syndergreen begrafvet.

ANNO 1724

d 16 Januarii blefven Christen Jensøns Børn af Syndergreen Sc: Mette og Anne som hiemedøbte.

d 12 Martii blef Peder Nielsøn af Pobøl begrafvet.

d 27 Maii blef Sidsel Ollufsdaatter af Pobøl begrafvet.

d 14 Maii blef Peder Nielsøns barn af Hulmose begrafvet kaldet Peder.

d 23 Jullii blef Inger Jensdaatter af Annexgrd begrafvet.

d 2 Augustii blef Peder Thomsøns barn af Dyrvig begravet Sc: Peder.

d 31 Dcembr. blef Jens Christensøns barn af Pobøl Sc: Peder begrafvet.

ANNO 1725

d 21 Januarii blef Tøger Nielsøns barn af Pobøl Heedehuus Sc: Niels begrafvet.

d 11 Fabruarii blef Jens Jenssøns Barn Sc: Johan Friederich af Ørbech begrafvet.

d 15 April blef Hans Hansøns Hustru af Nørgreen Sc: Else Jacobsdaatter begrafvet.

d 16 Dito blef Jens Christensøns barn af Pobøl som var dødfød begrafvet.

d 22 Maii blef Christen Christensøns ved Hoven Kirche begrafven i sin Alder 79 Aar

d 24 Junii blef Karen Pedersd. af Hulmose begrafvet, i sin alders 87 Aar.

d 29 Jullii blef Niels Ollufsøn af Pobøl begrafvet, Xtes 26 Aar.

d 5 Octobr. blef Niels Gravilds Hustru Kirsten Madsd. i Ørbech begrafvet 47 Aar.

d 28 Novembr. blef Mathias Povelsen og barn af Syndergreen begravet, Xtes 47 Aar.

d 30 Decembr. blef Jens Dyrvigs Hustru, An Nielsd. begrafvet, Xtes 55 Aar.

ANNO 1726

d 31 Martii blef Eske Nielsøs Barn af Pobøl Sc: Gunder begravet.

d 12 Maii blef Oluf Nielsøns Hustru, Bodel Pedersdaatter af Pobøl begravet, Xtes 59 Aar

Dito Maii blef Karen Christensd. af Barslund begravet.

d 23 Junii blef Mette Thomisd. af Barslund begravet, Xtes 60 Aar.

d 21 Jullii blef Jens Karstofs barn Sc: Eske begravet.

d 7 Aug. blef Christen Barslunds daatter Sc: Margrete begravet, 22 Aar.

d 18 Aug. blef Tøger Nielsøns daatter af Heedehuuset Sc: Kirsten begravet.

ANNO 1727

d 1 Janv. blef Anne Christensdaatter af Grimlund begravet, Xtes 89 Aar.

d 27 April blef Kirsten Ollufsdaatter af Dyrvig begravet, Xtes 84.

d 15 Junii blef Eske Nielsøn af Pobøl begravet, Xtes 52 Aar.

d 23 Nov. blef Jens Østersøns af Hulmose begravet, Xtes 63 Aar.

ANNO 1728

d 18 April blef Marcus Lachenborgs barn Sc: Anne begravet, Xtes 6 Uger.

d 4 Aug. blef Iver Jørgens Daatter af Barslund begravet, Xtes 40 Aar.

d 29 Dec. blef Johanne Pedersdaatter ved Hoven Kirche begravet, Xtes 82 Aar.

ANNO 1729

d 20 Febr. blef Christen Olufsøn af Pobøl begravet, Xtes 81 Aar.

d 13 Martii blef Anders Jepsøn af Ørbech begravet, Xtes 77 Aar.

d 22 Maii blef Niels Knudsøn af Oxlund begravet, Xtes 80 Aar.

d 10 Jullii blef Christen Bertelsøn af Ørbech begravet, Xtes 62 Aar.

ANNO 1730

d 11 Febr. blef Niels Gravilds barn af Ørbech begravet, som var dødfød.

d 17 Sept. blef et fattig barn fra Holmsland begravet som døde til Benad Iversøns i Nørgreen, Nafnlig Oluf.

ANNO 1731

d 6 Janv. blef Christen Jensøns Hustru af Syndergreen Nafnlig Anne Tøgersdaatter begravet Xtes 38 Aar.

d 17 Janv. blef Christen Pedersøns Søn af Hulmose Nafnlig Hans begravet i sin Alder 7 aar.

d 25 Februarii blef Olf Eskesøns barn af Dyrvig begravet Nafnlig Jens i sin alder 9 aar.

d 28 Februarii blef Tøger Nielsen af Pobøl Hedehuus begravet Xtes 69 aar.

d 7 Martii blef Søren Nielsøns barn Sc: Anne Marie begravet som var opireret.

d 20 April blef Thomas Pedersøns barn af Dyrvig Nafnlig Mette begravet Xtes 6 Uger.

ANNO 1732

d 9 Januarii blef Frands Christensen af Knyl begravet i sin Alders 85 Aar.

d 10 Februarii blef Jacob Pedersøn af Hulmose begravet i sin Alders 46 Aar.

d 22 Maii blef Christen Jensøns barn af Syndergreen begravet Nafnlig Mette, som var vanskabt.

d 5 October blef Christen Frandses barn Nafnlig Anne Catrrine af Syndergreen begravet.

d 10 Decembr. blef Bertel Jacobsøns barn af Ørbech begravet Nafnlig Karen Xtes 2 Aar.

ANNO 1733

d 7 Junii blef Bertel Pedersøns barn af Kirchegaarden Nafnlig Anne begravet Xtes 4 Uger og 5 Dage.

d 23 Augustii blef Jacob Christensøns Barn af Pobøl Nafnlig Kirsten begraven Xtes 7 Dage.

d 2 Decembr. blef sahl. Maren Mortensdaatter af Haderslef begravet Xtes 20 Aar, som døde i Ørbech.

Ao. 1734

d 25 Martii blev Jens Nielsen begravet af Annexgaard gl. 70 aar.

d 3 Oct. blev Oluf Nielsens Søn i Paabøl Jens begravet, 3 maaneder.

d 3 Dec. blev Jakob Bertelsen af Ørbech begravet i sit 65 aar.

dend 8 Dito blev Carlo Nielsen af Hulmose begravet i sit alders 71 aar.

Ao. 1735

d 2 Febr. blev Thomas Madsens barn af Paabøl begravet, dødfød.

d 27 Dito blev Hans Jørgensens barn af Oxlund begravet.

d 31 Maii blev Karen Nielsdatter af Lachenborg begravet 79 aar.

d 13 Junii blev Marcus Lachenborgs Søn Peder begravet, oppereret.

d 27 Nov. blev Anne Simonsdaatter af Green begravet 84 aar.

d 13 Dec. blef Mads Christensens Hustru af Paabøl Anne Hansd. begravet 55 aar.

Ao. 1736

d 6 Maii blev Lauris Jensens Hustru af Nørgreen Maren Nielsd. begravet 59 aar.

Codem die (samme dag) blev Kirsten Nielsd. af Knyl begravet 77 aar gl.

d 3 Junii blev Christen Hansen af Ørbech begravet som blev ihielslagen af Torden (ramt af lynet), imedens hand gik bag sin Ploug i 59e aar.

d 5 Aug. blev Thomas Madsens barn af Ørbech Niels begravet.

d 9 Sept. blev Christen Jensens barn af Syndergreen begravet.

Ao. 1737

d 20 Janv. blev Johanne Christensd. af Ørbech begravet 97 aar gl.

d 13 Martii blev Sophie Nielsd. af Hulmose begravet 57 aar gl.

d 22 April blev Niels Nielsen Nørgreen begravet, 84 aar.

d 17 Nov. blev Mette Gregorsd. af Pobøl begravet.

d 1 Dec. blev Anne Jachobsdaatter af Hulm. begravet 82 aar.

Ao. 1738

d 6 Janv. blev Jens Nielsen i Dyrvig begravet 71 aar gl.

d 2 Julii blev Bertel Andersens barn af Ørbech begravet.

Ao. 1739

d 18 Janv. blev Mette Bertelsd. af Ørbech begravet 74 aar gl.

d 5 April blev Kirsten Thomasd. af Paabøl begr. 70 aar gl.

d 19 April blev Niels Christensen af Pobøl begravet 65 aar gl.

Codem die (samme dag) blev Jarkob Pedersens barn Niels begravet 9 aar gl.

d 13 Maii blev Sidsel Andersd. af Ørbech begravet 78 aar gl.

d 5 Aug. blev Peder Nielsens Hustrue Maren af Oxlund begravet 69 aar gl.

d 13 Sept. blev Niels Pallesens barn Palle begravet.

d 9 Aug. blev Birte Christen Hansens Hustrue Maren af Knyl begravet.

d 29 Dito blev Christen Knudsens barn af Green begravet.

Ao. 1740

d 21 Febr. blev Christen Hansen af Dyrvig begravet 70 ar gl.

d 15 Ap. blev Abelone Christensd. af Pobøl begravet 57 aar gl.

d 8 Maii blev Niels Pallesens barn af Ørbech begravet.

d 3 Junii blev Anders Pedersens barn af Ørbech begravet.

d 31 Julii blev Christen Knyls barn Frands begravet.

Ao. 1741

d 23 April blev Bertel Christensens barn af Ørbech Hed begraven.

Ao. 1742

d 22 Julii blev Niels Pallesens barn Oluf begravet.

d 9 Sept. blev Bertel Christensens barn Jes lig. der var opperiren.

d 14 Oct. blev Christen Hansens barn af Knyl Mette begravet.

d 30 Dec. blev Michel Nielsens barn af Grimlund dødfød begravet.

Ao. 1743

d 16 Janv. blev Karen Pedersd. af Grimlund begravet, 89 aar gl.

d 14 Junii blev Jens Christensen af Paabøl begravet, 46 aar gl.

d 13 Aug. blev Hans Thomsen af Grimlund begravet, 68 aar gl.

d 8 Sept. blev Peder Jespersens barn af N.Green Else begravet.

d 3 Nov. blev Søren Møllers Hustru Zidsle begravet 35 aar gl.

d 17 Dito blev Else Christensd. af Oxlund begravet 65 aar.

Ao. 1744

d 26 Janv. blev Christen Christensens Syst. af Annexgrd: Mette begravet

d 16 April blev Anne Hansd. af Ørbech bgr. 82 aar gl.

d 12 Aug. blev Frans Christensøns Søn Simon begravet.

d 18 Oct. blev Anders Clemensen af Omvraae begravet.

d 25 Oct. blev Peder Christensen af N.Green begravet.

Ao. 1745

d 17 Febr. blev Svent Iversens barn dødfød begravet.

d 28 Martii blev Christen Nielsens Hustrue af Oxlund Anne Pedersd. beg.

d 8 Junii blev Bertel Christensens barn af Ørbech Sidsle begravet.

d 3 Oct. blev Christen Olufsens barn Bodild begravet af Pobøl.

Ao. 1746

d 2 Febr. blev Margrethe Pedersd. af Pobøl begravet - 48 gl.

d 25 Martii blev Jens Jensens Hustrue af Knyl Anne begr.

d 4 Oct. blev Søren Møllers barn Christen begravet.

d 20 Nov. blev Peder Nielsen af Hulmose beg: 77 aar gl.

Ao. 1747

d 18 Janv. blev Niels Poulsens barn Jens Peter begravet.

Ao. 1748

d 3 Janv. blev Mads Jensen af Oxlund beg. 71 aar gl.

d 7 Feb. blev Kirsten Hansd. af Ørbech begravet, 69 aar gl.

d 11 Dito blev Betel Andersen af Ørbech begravet 55 aar gl.

d 18 Feb. blev Jens Kastofts Hustru af Ørbech Margrethe Pedersd. begravet 59 aar gl.

d 25 Dito blev Oluf Madsens barn af Pobøl Jens Christian begravet.

d 28 Dito blev Jens Karstoft af Ørbech begravet, 65 aar gl.

d 24 Martii blev Niels Hansens barn af Grimlund Mette begravet.

d 3 April blev Thomas Olufsens barn af Dyrvig Kirsten begravet.

d 13 Dito blev Niels Hansen og Hustru af Oxlund Maren Christensd. begravet, som var 66 og hun var 62 aar gl.

d 12 April blev Jens Hansens Hustrue af Ørbech Johane Nielsd. begravet 66 aar gl.

d 21 Dito blev Marcus Nielsen af Lakkenborg begravet 53 aar.

d 26 Dito blev Thomas Olufsens Hustru af Dyrvig Hanne begravet 44 aar.

d 28 Dito blev Oluf Nielsen af Pobøl begravet 79 aar, og Bernet Jensen af N.Green 56 aar gl.

d 1 Maii blev Maren Nielsd. af Ørbech begravet 90 aar gl.

d 25 Martii blev Christen Olufsens Barn af Pobøl begravet.

d 28 Dito blev Christen Skreder af S.Green begravet.

d 30 Dito blev Christen Jensens barn af S.Green begravet.

1749

d 29 Janv. blev Hanne Jarkobsd. af Annexgrd. begravet 89 aar gl.

d 7 Feb. blev Christen Christens' af Barslund begravet, hand druknete i det hand faldte forrige (?) sig ved Møel-Sluussen, 73 aar.

d 21 Dec. blev Hans Pedersens Barn af Dyrvig dødfød, begravet.

Ao. 1750

d 4 Janv. blev Maren Thomasdaatter af Pobøl begravet 65 aar.

d 30 Aug. blev Jørgen Christensen af Barslund begravet 48 aar.

d 11 Oct. blev Rikert Skomagers barn begravet Margrethe.

d 14 Dito Niels Pallesens Systerbarn Maren Simonsdaatter begravet.

d 8 No. Ablone Christensd. af S. Green begravet.

Codem Die (samme dag) Christen Jensens barn dødfød begravet.

Ao. 1751

d 3 Janv. Jens Jarkobsen af Nørgreen begravet, 27 aar.

d 17 Octo. Inger Pedersensdaatter af Paabøl 80 aar.

d 2 Maii Leene Nielsd. af Nørgreen 65 aar.

d 20 Dito blev Abelone Christensd. af Paabøl begravet.

Feria 2en Pentecosta (2. pinsedag, 31/5) Anders Peders' af Hulmose begravet 55 aar.

Ao. 1752

d 16 April Christen Jensens barn Christen begravet.

d 18 Junii Niels Hansens barn dødfød begravet.

Ao. 1753

d 28 Janv. blev Peder Nielsen af Oxlund begravet 81 aar.

d 23 Maii blev Peder Fransen af Dyrvig begravet 76 aar.

d 1 Julii blev Hans Jørgensen af -- begravet 70 aar.

d 19 Aug. blev Niels Hansens barn, død hos Moderen, begraven Mette.

Ao. 1754

d 2 Febr. Maren Nielsd. af Grimlund begravet 19 aar.

d 10 Maii blev Ephrasina af Ørbech begravet.

d 7 April blev Niels Gravild begravet 82 aar.

d 27 Oct. blev Sine Hansdaatter begravet 33 aar.

d 10 Novembr.: Søren Christensens Søn begravet af Nørgreen 2 aar.

Ao. 1755

d 16 Feb. blev Christian Pedersen af Hulmose, som druknede ud i aaen mellem Dyrvig og Hulmose, begravet.

d 6 Mrtii Peder Jespersens barn af Nør-Green.

d 16 Dito Niels Jensens barn af Ørbech begravet 2 aar.

d 26 Oct. Anna Jørgensd. begravet 87 aar.

d 5 Oct. Peder Christensens barn af Ørbech dødfød.

d. 25 N. Kirsten Madsd. af Ørbech begravet 37 aar.

1756

d 18 Janv. Peder Jarkobsens barn Jacob begravet 11 dage gl.

d 17 Martii Niels Jensens barn Hans begravet 7 uger 2 dag.

d 19 April Christen Christensens barn Peder Christensøn begraven.

d 5 Maii Niels Sørensen af S. Green 85 aar.

d 28 Aug. Michel Nielsen 69 aar.

d 10 Oct. Christen Nielsens barn 7 aar.

d 17 Dito samme Mands Søn Niels 4 aar.

d 24 Dito Søren Christensens barn af Pobøl 9 maaneder.

d 12 Dec. Niels Christensens barn Kirsten 1 1/2 aar.

1757

d 27 Maii Jens Hansen af Ørbech 82 aar.

d 2 Sept. Jens Christensen alters begravet 84 aar.

d 16 Octob. Mette Andersd. af Knyl begravet # 74 aar.

1758

d 13 Decemb. belv Magdalene Christensd. begravet 83 aar.

1759

d 3 Janu. blev Oluf Skred. af Dyrvig 74 aar, og hans Hustrue Sidsel Pedersdaatter 78 aar begravne i samme Grav.

d 11 Feb. Christen Jensens Daatter af S. Gren Kirsten begravet 17 aar.

d 10 Junii Hanne Christensd. af Oxlund begravet, 60.

d 25 Julii Dorthea Jensd. af Dyrvig begravet, 50.

1760

d. 4 Janv. blev Anders Jensens Hustr. Maren Thomsd. begravet 58 aar.

d 11 Maii Kirsten Madsd. i Oxlund 74 aar.

d 26 Oct. Jens Tøgers' af Lild Grimlund begravet 54 aar.

1761

Bennets Ørbechs Moder blev den 29 April begravet # 86 aar.

1762

d 7 Martii blev Bernt Friedrich begravet 3 aar 6 maaneder.

1763

d 31 Martii blev Maren Otsd. af Heedehuuset begravet 89 aar.

d 4 April blev Peder Pedersen af Heedhuuset begravet 67 aar.

d 15 Maii blev Maren Christensd. begravet 42 aar.

d 28 Junii Peder Bertelsens barn begravet Bertel 13 uger.

d 17 Aug. Niels Jensen i Ørbech # 46 aar.

d 2 Oct. Giertrud Frandsd. 85 aar.

d 4 Dec. Mathis Lachenborgs barn Marcus begravet 3 aar.

1764

d 5 Feb. Oluf Madsen af Paabøl begravet 52 aar.

d 11 Martii Christen Niels' af Grimlund 56 aar.

d 8 April Søren Nielsen af Hoven Mølle 61 aar.

d 26 Aug. Anna Christensd. af Oxlund.

d 18 Novemb. Anna Bertelsd. af Dyrvig 63.

1765

d 25 Martii Peder Bertelsens (?) barn blev begraven, som var hiemmedøbt og strax døde.

d 28 Julii Mette Christensd. begravet 74 aar.

d 8 Dec. Christen Sørensen af Barslund 37 aar.

1766

d 8 Jan. Hanne Sørensd. af Grimlund begravet 83 aar.

d 11 Junii bl. Peder Pedersens Hustru begravet var 85.

d 29 Oct. blev Peder Mortensens Moder begravet 78 aar.

1767

d 5 April blev Stine Skreders Datter Mette Marie. 1 aar.

d 8 Dito Christen Iversen i Syndergreen 74 aar.

d 8 Junii Anders Tuesens Søn Oluf 1 1/2 aar.

d 30 Julii Bertel Peders' ved Kirken 76 aar 2 maaneder.

d 13 Decemb. Niels Sørensøns barn dødfød.

1768

d 10 Janv. blev Niels Thomsens Hustru af Barslund begr. 40 aar.

d 7 Febr. blev Karen Pedersd. af Nørgreen begravet 90 aar.

d 4 April blev Peder Jespersen af Nør-Green beg. 57 aar.

d 23 Aug. Hans Hermandsøns Søn Herman begravet 13 aar.

d 6 Nov. blev Peder Jensøns dødføde Søn af Paabøl begravet.

1769

d 5 Sept. blev Een almisselem Kirsten Jacobsd. begravet.

1770

d 2 Feb. er Johannes Bertelsøns Datter Marianne begravet 4 Dage gl.

d 8 April er Johanne Markusd. af Lakkenb. begravet 72 aar.

1771

d 17 Martii blev Niels Christens' i S. Green begravet 66 aar gl.

d 28 Ejurdem er Else Olufsdatter af Oxlund begravet.

d 3 Junii er Niels Jensens Hustru udi N. Green begravet 36 aar.

d 7 Julii er -- Niels Jensens Søn begraven 12 uger gl.

1772

d 26 April blev Niels Hansøns Daatter Karen begravet 11 1/2 aar.

d 2 Sept. blev Hr. Niels Jensens Daatter Anna Marii begravet 12 aar gl.

d 16 Dito blev hendes broder Jens Nielsøn begravet 30 1/2 aar.

d 10 Dec. blev Peder Christensens Daatter af Ørbech Johanne begravet 19 1/2 aar.

1773

d 20 Janv. er Peder Christensen af Ørbech begravet 62 aar.

d 31 Ejurdem er Hans Hermansen begravet.

d 7 Febr. er Else Pedersd. begravet af S. Green 63 aar gl.

d 8 April blev Anna Xhistensd. af S. Green beg. 60 aar.

d 12 (April) blev Hans Cremetsøns Hustru af Paabøl begravet 47 aar.

d 18 ejurdem er Niels Jensøns Daatter af N. Green Else begravet 1/2 aar.

Dito dato er Peder Andersens dødføde barn begravet.

d 28 ejurdem er Anders Thuesen begravet 29 1/2 aar.

d 31 Maii er Birthe Christensdaatter begravet 25 aar.

d 6 Junii er Jens Haderslev begravet.

d 27 Dito er Jens Hansens Enke begravet 85 aar.

d 7 Julii er Christen Christensøn af Annexgrd. beg. 65 aar.

d 8 Oct. er Maren Dyrvig begraven uden tvivl (?) - 88 aar.

1774

d 2 Janv. blev Key Povelsøn begravet 65 aar gl.

d 16 Martii Niels Thomsens dødføde Søn begravet.

d 17 Julii Peder Andersøns dødføde Daatter begravet.

d 9 Oct. Thomas Christensen af Barslund begravet 82 aar gl.

1775

d 30 Janv. blev Johanne Pedersdaatter i Oxlund begravet 89 aar og nogle uger.

d 9 Julii blev Palle Nielsøns Daatter Kirsten begravet 3 uger.

d 8 Oct. blev Peder Andersens dødføde barn begravet.

1776

d 27 April blev Karen Møl begravet - 67 aar gl.

d 16 Junii blev Niels Nielsen Oxlund begravet 57 aar gl.

1777

d 5 Martii bl. Peder Jensen i Ørbech begravet 55 aar gl. nok 6 maaneder.

d 27 April døde Peder Andersen og blev begravet d 4 Maii 44 aar.

d 25 Maii døde Bertel Jacobsen i Ørbech og bl. begravet d 1 Janv. 79 aar 14 uger gl. og 5 dage.

d 18 (maj?) Peder Pedersens Søn Hans ihielslagen i en Leergrav og begravet 22 ejurdem (samme måned), 22 aar paa nær seks maneder.

d 9 Octobr. blev Peder Jespersens Enke begravet 55 aar gl.

(1778)

d 23 Janv. døde Else Jensdatt. i Povel (Pobøl?), bl. begraven 28 ejurdem (samme måned) 60 aar gl.

d 15 Feb. bl. Thomas Pedersen begravet atas 76 aar paa nær 3 dage.

d 16 Maii døde Jens Pedersens barn Peder af N. Green 13 uger gl.

d 10 Julii døde Thomas Jensens datt. bl. begraven d. 12 ejurdem atas 1 aar 24 ugger nogen dage.

d 2 August bl. Peder Madsens Datt. Anne begravet 28 ugger og nogen dage gl.

d 19 Octobr. døde Else Pedersdaatter, 64 aar og 2 maaneder gl.

d 27 Nov. bl. Jens Jensens Hust. i Holmose begravet atas 93 aar gl.

1779

d 13 Martii døde Niels Pallesens Hust. atas 73 aar.

d 5 Junii døde Christen Christensens Hust. i Oxlund atas 65 aar.

d 29 Sept. døde Mads Richardt i Oxlund atas 43 aar.

d 1 Octobr. døde Niels Jørgensens datt. Else.

1780

d 19 Jnuarii døde Christen Hansen i Knyel at. 68 aar.

1781

d 25 Janv. døde Skreder Peder Jcobsen ved Hoven, og d 6 Febr. begravet atas 55 .

d 8 Feb. døde Karen Barslund, gl. 73 aar 2 maaneder.

d 26 Feb. døde Enevold Olufsen, Ætas 63 aar.

d 26 Martii døde Jens Pedersen i Ørbek, gl. 81 og 6 mens.

d 22 Julii døde Christen Christensøn af Oxlund - 62 og 3 dage.

d 19 Aug. bl. Niels Pedersens barn af N. Green begravet.

d 21 Aug. bl. Anne Olufsdatter af Paabøl begraven gl. 10

d 6 Oct. døde Hans Nielsen af Oxlund, Ætak siin 59 aar.

1782

d 1 Junii blev Hans Pedersen begravet 68 aar.

1783

d 19 Feb. blev Christen Christensøns hustr. begraven 64 aar gl.

d 14 Junii blev Hans Barslunds Søn Simon begraven 6 aar og 4 maaneder.

d 20 Novemb. blev Niels Jensøn af Nør-Green begravet - 55 aar.

1784

d 15 Feb. blev Christen Jensen i Hoven Mølle begravet 11 aar gl.

d 21 Dito blev Systeren Maren Jensd. begravet - 2 aar.

d 27 Maii blev Maren Christensd. i Barslund begravet - 72 aar.

d 11 Julii blev Thomas Olufsen begravet - 81 aar.

d 29 Nov. blev Peder Christensens barn Karen begravet, 1/2 time gl.

1785

d 2 Janv. blev Niels Nielsens Enke i Oxlund begravet - 78 aar gl.

d 17 Maii blev Berthel Jacobsens Enke i Ørbech begravet - 77 aar gl.

1786

d 19 Febr. blev Jens Pedersens Søn begravet - 1 aar gl.

d 12 April blev Knud Terchelsens Hustru begravet - 85 aar gl.

d 21 Maii blev Oluf Madsens Enke i Pobøl begravet - 45 aar.

d 16 Julii blev Jacob Pedersens Sønner begravne - 12 timer gl.

d 20 August blev Jens Castoft begravet - 66 aar gl.

Codem die (samme dag) bl. Esche Pobels Søn Jørgen begravet - 38 uger gl.

d 17 Sept. blev Hans Nielsens Søn Niels begravet - 27 uger.

1787

d 18 Martii bl. Jens Pedersens Søn begraven - 3 aar gl.

d 22 Julii blev Niels Pallesen begravet - 75 aar gl.

1788

d 5 Feb. blev Christen Nielsens Hust. begravet 30 aar 4 Maaneder.

d 8 Dito blev Christen Nielsen begravet 75 aar 2 M.

d 6 April blev Hans Barslunds Søn Christen begravet 9 uger.

d 10 Aug. blev Peder Nielsens Søn Niels begravet 15 Dage.

d 7 Sept. blev Jens Ollufsen begravet 32 aar, hand druknede i sin Aalegaard, af Verde (?).

1789

d 25 Febr. blev Jakob Kirkegaards barn begravet - 6 aar 4 Md.

d 15 Martii blev Peder Andersens Datter begravet af Ørbech, 22 aar.

d 20 Sept. blev Christen Olufsens Hustru begravet - 73 aar.

d 22 Nov. blev Jens Hermansens Enke begravet - 68 aar.

1790

d 3 Janv. blev Peder Pedersens Hustru begravet - 68 aar.

d 3 Maii blev Hans Nielsens Daatter begravet - 3 aar.

d 18 Julii blev Peder Jensens Hustru begravet - 63 aar.

d 4 Aug. blev Christen Olufsen af Paabøl begravet - 82 aar 2 M.

d 15 Dito blev Niels Berthelsens Hustru begravet - 57 aar 2 M.

d 4 Novemb. blev Ove Christensens barn begravet - 1/2 time.

1791

d 2 Jan. -- Jensens Hustrue begraven 73 aar.

d 6 Febr. Iver Christensens Datter Anne Margrethe, 12 dage.

d 25 April Jens Pedersens Søn i Ørbech begraven, 5 aar (minus) 3 Maaneder.

d 15 Maii Marcus Jensens kone i Dyrvig begraven 81 Aar (minus) 4 Maaneder.

1791 (fortsat)

d 13 Junii Simon Nielsens 2de Børn, Karen og Ane begravne, 3 dage.

d 14 Julii Peder Christensens hust. i Ørbech begraven, 64 Aar.

d 23 Julii Johanne Hansdatter i Oxlund begraven, 66 Aar 2 Maaneder.

d 16 Octobr. Christen Lakkenborgs Datter Ane Dorthea begraven, 5 Uger 4 Dage.

1792

d 25 Febr. blev Ellen Nielsd. begravet gl. 77 aar.

d 1 Martii blev Peder Jakobsens Hustr. begravet - 67 aar.

d 29 Julii blev Christen Nielsens Søn Niels begravet - 24 uger.

d 27 Oct. blev Christen Lachenborgs Søn begravet - 24 timer.

d 16 Dito blev Mads Pedersøns dødføde Søn begravet.

d 20 Dito blev Mads Pedersens Hustru begravet - 38 aar.

1793

d 1 Janv. blev Thomas Barslunds Hustr. begravet 87.

d 20 Dito blev Jens Jensøns i Houn begravet - 85 aar.

d 15 Junii blev Jens Pedersens Søn af N.Green begrav. gl 11 aar.

d 31 Dito blev Christen Hansens Hust. begravet 24 aar.

d 26 Decembr. blev Peder Mortensøn begraven - gl. 84 Aar og 6 Maaneder.

1794

d 9 Febr. bl. Troels Christensens Hustrue af Hulmos begraven gl. 54 aar.

d 2 Martii blev Peder Andersens hust. af Ørbech begraven gl. 59 aar.

d 16 Martii blev Peder Jensen af Paabøl begraven - gl. 67 aar 10 maaneder.

d 16 Martii blev Christen Christensens Barn begraven - gl. 29 uger.

d 9 April blev Jens Nielsens Søn begraven - gl. 3 Aar 6 maaneder.

d 13 April blev Niels Eskesens Barn begraven - gl. 4 aar 2 md.

d 24 April blev Hans Christopher Pedersens Hustru begr. - gl. 23 aar 4 Md.

d 4 Maii blev Mads Jensens Else Marie begraven - gl. 4 aar 8 Md.

d 11 Maii bl. Jep Nielsens Søn begraven - gl. 13 aar 1 Md.

d 16 Maii bl. Eske Christensens Søn begraven - gl. 1 aar 1 Md.

d 9 Junii blev Jens Knudsens Ane Johane begr. - gl. 6 aar 5 Md.

1795

d 20 Sept. blev Simon Nielsens Hustrue Sidsel Kirstine Enevoldsdatter af Grimlund begraven - gl. 29 aar (minus) 3 maaneder.

d 20 Decemb. blev Peder Mortensens hust. Karen Madsdatter af Nør-Green begravet - gl. 74 Aar.

1796

d 20 Januarii blev Christen Madsens Hustrue af Syndergr. Maren Christensdatt. begravet, tilligemed hendes dødfødte datter. Moderen gl. 35 aar 5 maaned.

d 27 Octobr. blev Jens Knudsen af Møllen begr. - gl. 50 aar og --

d 6 Nov. bl. Tøger Christensen af S. Green begraven, gl. 73 Aar.

1797

d 15. Jan. Hans Nielsen af Paabøl begraven, gl. 60 Aar.

d 28 Maii blev Mathias Nielsen af Sønd. Green begraven, gl. 67 Aar.

d 29 Octobr. Peder Christensen af S. Green begraven - gl. 65 Aar.

d 19 Decemb. druknede Gregers Christensen i Hulmose og blev begraven den 26 dito.

1798

d 7 Januarii blev Knud Terkelsøns hustrue begraven.

d 14 Jan. blev Peder Oxlunds Søn, Christen begrav. gl. 16 Timer (?)

d 11 Febr. blev Thomas Christian Hansens dødfødte Søn af Barslund begr.

d 4 Martii blev Niels Jensens Enke, Karen Pedersdatter af Ørbek begravet - gl. 87 Aar.

1799

d 27 Octobr. blev Kield Andersens hustrue af Ørbec begr. gl. 68 aar.

d 15 Decembr. blev Hans Nielsens datter begraven.

d 26 Dec. blev Hans Nielsens Hustrue begravet, gl. 40 aar.

1800

d 12 Jan. blev Hans Nielsens Anders begravet - gl. 1 maaned 2 dage.

d 19 Jan. blev Hans Christ. Pedersens udøbte Barn begr. gl. 4 dage.

d 9 Febr. bl. Iver Oxlunds Søn, Peder Christian, begr. gl. 4 1/2 Aar.

d 2 April blev Niels Hansens Hustr. af Grimlund begr. gl. 82 Aar.

d 16 April blev Niels Hansen af Grimlund begravet - gl. 80 Aar.

d 8 Junii blev Oluf Enevoldsens 2e Sønner begravete,
den eldste Enevold - gl. 11 Aar 4 md.,
den yngste Laurits Peder - gl. 6 maaneder.

d 25 Junii bl. Oluf Enevoldsens Søn Hans begraven, gl. 10 Aar.

d 23 November blev Esche Jørgensens Thomas begraven - gl. 11 Uger.

d 30 Nov. bl. hustru Kirsten Bertelsdatter af S. Green begr. gl. 84 Aar.

1801

d 29 Maii blev Kield Andersen af Ørbech begr. - gl. 71 Aar.

d 13 Aug. blev Jacob Pedersens Syrgren-eder (?) begr. gl. 57 Aar.

d 27 Sept. blev Poul Pedersen af S. Green begr. gl. -- 60 Aar.

d 28 Junii blev Mads Christensens Hustrue af Dyrvig begr. gl. 30.

d 28 Junii blev Esche Jørgensens Jørgen af Kierhuset begr. gl. 8 1/3 Aar.

1802

d 31 Jan. blev Thomas Nielsens Hustrue og sidstfødte Datter fra Lakkenborg begravet - Konen 33 Aar gammel.

d 4 April blev Peder Jensens hustr. af Barslund begr. - 79 Aar.

d 11 Julii blev Mads Christensen af Dyrvig begr. - 72 Aar.

1803

d 3 Jan. blev Ib Christensen fra Oxlund begr. - 83 Aar.

d 30 Jan. blev Peder Nielsens datter af Ørbech begr. - 10 Aar.

d 27 Martii blev Jens Jepsen fra Ome Kirkebye begr. gl. 70 aar.

d 7 Aug. blev Peder Nielsen af Kierhus begr. - 58 aar.

d 25 Sept. blev Niels Michelsen af Grimlund begr. - 74 aar.

d 16 Oct. blev Mathis Nielsens hustr. af Sønd. Green begr. - 80 aar.

d 13 Novbr. blev Thomas Nielsens Else Marie af Lakkenborg begr. - 5 m.

d 4 Dec. blev Niels Nielsøns Ingeborg Marie af Dyrvig begr. - 1 aar.

1804

d 26 Febr. blev Thomas Jacobsens hustr. af Hulmose begr. - gl. 78 aar.

d 18 Marts blev H: Christoffer Pedersens Ane Elisabeth Valborg Kirstine begr. - gl. 9 md.

d 18 Marts bl. Pigen Ane Bertelsdatter ved Kirken begravet - gl. 80 aar.

d 15 April bl. Jens Nielsen af Ørbech begravet - gl. 47 aar

d 6 Maii blev Hans Thomsen af Barslund begravet - gl. 74 aar 6 md.

d 22 Julii blev Jens Pederen af Nøre Green begravet - gl. 60 aar.

d 19 Aug. blev Peder Pedersen af Hedehuset begravet - gl. 85 aar.

1805

d 5 Junii blev Møllerens Anders Jensens Jens begravet - gammel 11 dage.

1806

d 3 Martii blev Simon Nielsens Datter Karen af Grimlund begravet, gl. 8 dage.

d 27 April blev Peder Nielsens hustrue af Ørbek begravet, gammel 44 Aar.

1807

d 18 Febr. blev Hans Madsens dødfødte Søn begravet af Ørbec.

d 12 April blev Bertel Christensen af Oxlund begravet, gl. 51 Aar.


Viede 1704-23 samt døde 1715-16

ANNO 1704

d 14 Septembr. blef Lars Christensøn og Johanne Nielsdatter i Pobøl Hedehuuse trolofvede. Sammenviede d 28 Septembr.

ANNO 1705

d 12 Julii blef Jens Sørensøn af Jey (?) og Apelone Jørgensdaatter af Oxlund trolofvede. Sammenviede d 8 November.

d 22 Novembr. blef Jens Matsøn af Synderby og Maren Christensdatter af Pobøl trolofvede. Sammenviede d 28 Decembr.

ANNO 1707

d 28 Septembr. blef Mats Jensøn Bødicher og Kirsten Matsdaatter af Oxlund trolfvede. Sammenviede d 13 Novembr.

d 17 Novembr. blef Oluf Jensøn af Dalagger og Kirsten Andersdaatter af Ørbech trolofvede. Sammenviede d 10 Aprilis Anno 1709.

ANNO 1708

d 29 Januarii blef Christen Olufssøn af Gundersbøl og Dorethe Christensdaatter af Pobøl trolofvede, sammenviede d 5 Aprilis 1708.

d 26 Februarii blef Marcus Østersøn af Drongstrup og Maren Nielsdatter af Huulmoes trolofvede, sammenviede d 15 Aprilis 1708.

ANNO 1709

d 20 Octobr. blef Jens Christensøn af Stoustrup og Maren Thomisdaatter af Dyrvig trolofvede. Sammenviede d 14 Novembr.

ANNO 1710

d 6 Martii blef Jens Jens' Kastoft af Omvraae, og Kirsten Jensdaatter i Ørbech trolofvede, sammenviede d 4 Maii.

d 26 Octobr. blef Christen Palles' af Skiern og Anne Pedersdaatter trolofvede ved Hougen Kirche. Sammenviede d 16 Novembr.

ANNO 1711

d 19 Aprilis blef Peder Jensøn af Østerby og Maren Jensdaatter af Syndergreen trolofvede. Sammenviede d 31 Maii.

ANNO 1712

d 4 Fabruarii blef Peder Jensøn af Gundersbøl og Bodel Nielsdaatter af Huulmos trolofvede. Sammenviede d 6 Martii.

d 6 Martii blef Jens Østersøn af Felding og Sidsel Nielsdaatter i Huulmos trolofvede. Sammenviede d 29 Martii.

d 12 Junii blef Bertel Pedersøn af Huulmos og Mette Christensdaatter ved Kirchen trolofvede. Sammenviede d 3 Julii.

d 20 Octobr. blef Jens Jens' Kastoft og Maren Pedersdaatter i Ørbech trolofvede. Sammenviede d 11 Decembr. 3. Advent.

ANNO 1713

d 5 Febr. blef Jens Jens' af Divelsreche (?) og Anne Pedersdaatter af Lild Grimlund trolofvede. Sammenviede d 12 Martii.

d 19 Februarii blef Niels Hans' af Oxlund og Maren Christensdaatter i Barslund trolofvede. Sammenviede d 6 Junii.

d 5 Junii blef Hans Jørgens' af Felding Soegn og Johanne Pedersdaatter af Oxlund trolofvede, sammenviede d 22 Octobr.

d 1 Junii blef Peder Peders' af Tarm Byxgaard og Maren Frandsdaatter i Ørbech trolofvede, sammenviede d 25 Junii.

d 11 Junii blef Hans Christens' af Barslund og Anne Andersdaatter (?) af Pobøl Heedehuus trolofvede, sammenviede d 2 Julii.

ANNO 1714

blef Jacob Peders' af Huulmos og Maren Frandsdaatter af Foersom. Sammenviede d 24 Junii St. Hans Dag.

d 30 Septembr. blef Jep Peders' af Agersnap og Anne Christensdaatter Haderslef trolofvede i Annexgaard. Sammenviede d 28 Octobr.

d 21 Octobr. blef Peder Peders' og Sitzel Christensdaatter trolofvede i Pobøl, sammenviede d 11 Novembr.

d 4 Novembr. blef Oluf Nielsøn af Pobøl og Bodel Pedersdaatter i Grimlund trolofvede. Sammenviede d 2 Decembr.

ANNO 1715

De som ere døde i Hougen.

d 30 Junii blef Christen Hansøns Barn Sc: Niels af Ørbech begrafvet.

d 10 Julii blef Niels Eskesøn af Pobøl begrafven.

d 22 Decembr. blef Apelone Christensdaatter af Pobøl begrafvet.

ANNO 1716

Som ere døde i Hougen.

d 8 Januarii blef Jens Hansøns d yngres barn af Ørbech begrafvet.

d 19 Januarii blef Anne Pedersdaatter af Ørbech begrafvet.

d -- Februarii blef Niels Hansøns barn Sc: Maren af Oxlund begrafven.

ANNO 1715

Trolovede og viede 0.

ANNO 1716

Trolovede og viede 0.

ANNO 1717

Trolovede og viede 0.

ANNO 1718

d 23 Octobr. blef Benned Ifversøn og Maren Nielsdaatter i Nørgreen trolofvede, sammenviede d 20 Novembr.

ANNO 1719

d 22 Januarii blef Christen Olufsen i Pobøl og Karen Christensdaatter trolofvede, sammenviede d 12 Februarii.

ANNO 1720

d 21 Octobr. blef Anders Othesøn af Tarm og Anne Matthisdaatter af Ørbech trolofvede. Sammenviede d 17 Novembr.

d 31 Octobr. blef Christen Hansøn af Dyrvig og Maren Eskesdaatter ibid. trolofvede. Sammenviede d 24 Novembr.

d 2 Novembr. blef Christen Pedersøn af Huulos og Apelone Eskesdaatter trolofvede, sammenviede d 8 Decembr.

d 7 Novembr. blef Jacob Jensøn af Omvraa og Maren Christensdaatter af Ørbech trolofvede. Sammenviede d -- Decembr.

ANNO 1721

Trolofvede og Viede 0.

ANNO 1723

d 29 Septembr. Jens Pedersøn af Ørbech og Ingeborig Christensdaatter ibid. Sammenviede udi Hoven Kirche.Tilbage til toppen af siden

Tilbage til startsiden


Vælg andre emner:  Henriks aner  Kirstens aner  Hvorfra kom de?  En rejsedagbog  Drama til søs


Schourup-slægten  Kongelige sider  Æbeløs beboere  Gjern landboreformer  Sitemap