Korvetten Najadens bemanding
under togtet til Vestindien 1820-21

Antal iflg. "Bemandings-Reglement
Navne iflg. "Køkkenrulle"
Bemærkninger iflg. "Conduitlister" (bedømmelseskarakterer)

Chef: Kaptajn J. J. Suenson - død under togtet
Kaptajnløjtnant O. C. Pedersen - død under togtet

7 Løjtnanter:
Kaptajnløjtn. A. Schultz (senere kommandørkaptajn og toldinspektør)
Premierløjtn. C. F. Wilkens (senere kommandørkaptajn)
Sekondløjtn. J. C. Schneider - død under togtet
Sekondløjtn. P. C. Simmelkjær (senere kaptajnløjtnant, transportforvalter ved Jægerspris færgested)
Sekondløjtn. H. A. W. Lund - død under togtet
Sekondløjtn. O. W. Michelsen (senere kontreadmiral, folketingsmand, marineminister og udenrigsminister)
Sekondløjtn. W. de Coninck - død under togtet

1 Proviant regnskabsfører: P.H.Winning
1 Skibssekretær: R. Fugl
1 Skibskirurg: L. S. G. Scheel
1 Underkirurg: C. Strarup
1 Overstyrmand: Magnus Jürgensen Schjødte
1 Styrmand: Frederik W. Bergmand

3 Tjenere:
Jens Madsen
Steffen Christensen
Ole Sørensen

1 Kahytskok: Chady
1 Hovmester: Nicolay Thomsen
1 Sejllægger: 147 - Jørgen Gotfried Braune (3---2)
1 Bødker: 131 - Niels Rasmussen

1 Kanoner, regnskabsfører: - 36, Frantz C. Grim (død under togtet)
1 Underkanoner - 41, Frederik C. Albertz - død under togtet
- 38, Jørgen Chr. Johansen (2-2-3)
1 Underkanonersmath: (ikke besat)
1 Bådmand og regnskabsfører: - 18, Hans Arentzen (3-3-3 Anbefales)
1 Bådsmandsmath: - 41, Diderik Lundberg (3-2-3)
1 Skibmand: - 33, Jens Truelsen (3-3-3 Anbefales)

3 Kvartermestre:
- 52, Alexander Andersen (3-2-2)
- 66, Christopher Jonassen (3-1-1 Uædruelig)
- 67, Lars Espensen - død under togtet
1 Tømmermand og regnskabsfører: - 67, Hans Rammund
2 Tømmermænd: - 76, Jørgen Mortensen (1-0-1 Uædruelig)
- 108, Mathias Frederik (3---2)
2 Tømmermandslærlinge (kun en besat): - 153, Rasmus Jansen - død under togtet
1 Skibskok: 7599/537a - Eggerh. Ch. Sørensen - død under togtet
1 Koksmath (ikke besat)
1 Dagvagt-arbejdsmand: - 93, Andreas Steenstrup
1 Hulgast-arbejdsmand: - 29, Niels Svendsen Røst

13 Konstabler:
- 68, Jens Mathiesen - død under togtet
- 77, Franz Holk (2---2)
- 80, Jens H. Qvist (ikke på køkkenrullen) (2---3)
- 81, Niels Eskildsen (ej mødt)
- 84, Peter Emilius (2---3)
- 87, Niels Andersen (2---2)
- 95, Frederik Adam Lind (3---2)
- 104, Peter Frederik Kryger 2---3)
- 105, Jochum Chr. Frederik (3---2)
- 112, Peder Endersen (ikke på køkkenrullen) (3-3-3) Forrettede tjeneste som Art. Underofficer, Anbefales.
- 113, Wilhelm P. Olsen (----3 Sygelig)
- 115, Jens Nielsen Grim (ej mødt)
- 122, Johannes Gjødersen - død under togtet
- 129, Jens Peter Larsen )2---3)
- 130, Peter Fontain (ikke på køkkenrullen) (3---2)
- 143, Niels Chr. Frederik (2---3)
- 146, Andreas L. Kirkebye (2---3)
- 147, Anthon Hansen (ikke på køkkenrullen) (2---3)
- 148, Lars Therkildsen død under togtet)
- 150, Johan Jacob Lindkloster (3---2)
- 151, Daniel Ferdinand (1---2 Haft Brok)
- 155, Hans Christian Krag (ej mødt)
- 158, Frederik Abel (ej mødt)
- 159, Peter Olsen (3---1 Uædruelighed)

Konstabellærlinge
- 189, Jens Peter Christian (2---3)
- 193, Johan Peter Kraft (2---2)
- 196, Christian F. Jørgensen
- 199, Andreas Andersen (2---3)
- 205, Peter Jacob Møller (3---3)
- 209, Niels Hansen (1---3)

58 Matroser:
- 37, Christian P. Christiansen (ikke på køkkenrullen) - død under togtet
- 47, Hans Peter Høyer (3---3)
- 48, Hans Rasmusen (2---3)
- 49, Christian Helmer (2---1 Doven)
- 57, August Frederik (ej mødt)
- 61, Johannes Brogaard (ej mødt)
- 62, Ole Petersen (3---2)
- 72, Adam Theilgaard (2---3)
- 77, Claus Jacob Møller (3---2)
- 79, Johan Troug Rudolff - død under togtet
- 92, Jens P. Brandt (ikke på køkkenrullen) (3---3)
- 93, Carl Ferd. Seemand (3---2)
- 110, Erland Jacobsen (ej mødt)
- 112, Carl Mortensen (2---1 Uædruelig)
- 113, Ole Andersen (ikke på køkkenrullen) (2---1 Doven)
- 115, Ole Marcus Kolstad (3---3)
- 122, Jens Peter Sørensen (2---1)
- 123, Gordinaus Wernicke - død under togtet
- 126, Christian Høy (3---3 Anbefales til Forbedring)
- 131, Carl Frederik Petersen - død under togtet
- 136, Peter Jensen Møller - død under togtet
- 140, Christian S. Olsen (1---2)
- 142, Johan Christian Kranick (3---3)
- 145, Hans Martinus Holst - død under togtet
- 17, Johan F. Olsen - død under togtet
- 16, Lars Stephensen - død under togtet
- 24, Christopher P. Møller (3---3)
- 27, Andreas Wilhelm (ej mødt)
- 29, Niels S. Røst (ikke på køkkenrullen) (3---1 Uædruelig)
- 35, Niels Ramussen (ikke på køkkenrullen) - død under togtet
- 41, Hendrick Richter (3---3 Anbefales)
- 43, Peter Petersen Ström (3---2)
- 45, Jørgen A. Petersen (3---3)
- 52, Lars Petersen (ikke på køkkenrullen)- død under togtet
- 53, Johannes Christopher - død under togtet
- 63, Jørgen Espensen (1---1 Uskikket og uædruelig)
- 69, Niels Larsen (2---2)
- 72, Peter Christiansen
- 80, Niels Johnsen (ikke på køkkenrullen) (2---2)
- 86, P. Woldberg (ikke på køkkenrullen)- død under togtet
- 93, Andreas Poulsen (3---2)
- 93, Andreas Stenstrup (ikke på køkkenrullen) (2---2)
- 94, Ano C. Krop (ikke på køkkenrullen)- død under togtet
- 98, Andreas Christensen
- 112, Adolph Mauritz (ikke på køkkenrullen)(0---0 Ubrugelig og uædruelig)
- 121, Niels Chr. Berg (2---2)
- 142, Peder Christiansen (ikke på køkkenrullen)(død under togtet)
- 3264/217A, Frederik Lorentzen (2---1 Absenterede sig under desarmeringen)
- 8770/706T, Anders K. Hansen
- L73/882, Jens Michelsen
- 19/1151, Hans H. Theisen
- 28/365, Peter Petersen

Lærlinge:
- 168, Frederik P. Lund (3---3)
- 174, Hans Frederik Christian (3---3)
- 177, Jens Andersen (3---3 Anbefales til Forbedring)
- 179, Christian F. Petersen (1---3)
- 182, Andreas Carlsen (3---3 Anbefales til Forbedring)
- 188, Christian Sørensen (3---2)
- 186, Thomas Michelsen (ikke på køkkenrulle) (2---3)
- 140, Niels Jacobsen (2---3)

Soldateske, underofficer
- 8, S. A. Thornbye, 2. Jydske Infanteri Reg. - død under togtet
5 Soldater:
- 29, Musketer P. C. Meyer, 2. Liv. Reg. - død under togtet
- 78, Musketer F. H. C. Lund, Pr. Christian Frederiks Reg. - død under togtet
- 64, Musketer H. V. Snertinge, 1. Liv. Reg. - død under togtet
- 68, C. M. Bjerre, 2. Jyd. Inf. Reg - død under togtet
- 59, Rasmus Skomarkstræde, Kongens Reg. - død under togtet
- 6426/1475P, Kahytsvægter Christian L. Vesterhou (3---3)
- L116/289, Kahytsvægter Anders Hansen Dam (3---3)

I alt 125 mand.

Køkkenrullen er den bemandingsliste, der blev opstillet fra starten. Da nogle af de udskrevne ikke mødte, blev andre indsat i stedet.

Kanoner Frantz Christian Grim, der døde i St. Thomas, var født i København i 1784 og blev antaget som dreng i flåden 1794. Han blev 1800 lærling på orlogsskibet "Prindsesse Sophie Friderica", og blev 1808 underkanoner.
Han var 1810-13 blandt de dansk-norske søfolk, der var udkommanderet til tjeneste ved den franske flåde i Vlissingen på linieskibene "Poltusk" og Danzig". I Rigsarkivet findes dels flådepræstens kirkebog og dels mandtalslister fra orlogsskibene "Danzig" og "Poltusk" fra 1808 og følgende år (Generalkommissariatet, Søetaten pk. 301).

Tilbage til toppen af siden

Tilbage til "Drama til søs"

Tilbage til startsiden

Læs mere her:  Henriks aner  Kirstens aner  Hvorfra kom de?  En rejsedagbog  Schourup-slægten


Kongelige sider  Landboreformer i Gjern  Æbeløs beboere  Hoven kirkebog  Sitemap